Sertifikacija: predocenjivanje trenutnog stanja sistema upravljanja šumama u našem preduzeću

U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP ''Vojvodinašume'' po individualnom modelu sertifikacije, ocenjivači SGS-a Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.) i Stevo Sekulić (SGS Beograd d.o.o.) izvršili su predocenjivanje trenutnog...

2007-05-07T00:00:00+00:00мај 7th, 2007|