Prvi sastanak zainteresovanih učesnika u okviru projekta “Zaštita biološke raznovrsnosti plavnog područja sliva reke Save“

Prvi sastanak zainteresovanih učesnika u okviru projekta ''Zaštita biološke raznovrsnosti plavnog područja sliva reke Save'', finansiranog od strane programa LIFE – treće zemlje i Švajcarske agencije za saradnju i razvoj (LIFE/SDC)

2007-10-01T00:00:00+00:00октобар 1st, 2007|

Sertifikacija: predocenjivanje trenutnog stanja sistema upravljanja šumama u našem preduzeću

U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP ''Vojvodinašume'' po individualnom modelu sertifikacije, ocenjivači SGS-a Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.) i Stevo Sekulić (SGS Beograd d.o.o.) izvršili su predocenjivanje trenutnog...

2007-05-07T00:00:00+00:00мај 7th, 2007|