Javne nabavke

/Javne nabavke/
03. 11.
2020

SADNICE I REZNICE 2020. GOD. (II)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
02. 11.
2020

AUTOBUS 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
  • Poziv za Podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
26. 10.
2020

KORIŠĆENJE ŠUMA 2020. GOD. (III)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
19. 10.
2020

Antivirus softver-dvogodišnja licenca 2020. god.

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna dokumentacija nalazi se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
16. 10.
2020

Dohrana za divljač – stočna (kamena) so 2020. god. – (za potrebe ŠG Novi Sad)

Dokumentacija
16. 10.
2020

Hrana za divljač-zrnasta i kabasta 2020. god. II

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna dokumentacija nalazi se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
15. 10.
2020

“Prostirka za fazane; konje…II” 2020.g – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
15. 10.
2020

Usluge tehičkog pregleda putničkih automobila i traktora 2020. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)

Dokumentacija
14. 10.
2020

“Oprema za centralno grejanje II” 2020.god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
14. 10.
2020

IZRADA ECST STRATEGIJE, AKCIONOG PLANA I APLIKACIONOG FORMULARA ZA SRP „GORNJE PODUNAVLJE“

Dokumentacija
04. 10.
2020

Usluge u poljoprivredi-branje kukuruza 2020.god.-(za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
01. 10.
2020

Šumska kreda i držači za krede 2020. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija