Javne nabavke

/Javne nabavke/
15. 10.
2020

“Prostirka za fazane; konje…II” 2020.g – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
15. 10.
2020

Usluge tehičkog pregleda putničkih automobila i traktora 2020. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)

Dokumentacija
14. 10.
2020

“Oprema za centralno grejanje II” 2020.god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
14. 10.
2020

IZRADA ECST STRATEGIJE, AKCIONOG PLANA I APLIKACIONOG FORMULARA ZA SRP „GORNJE PODUNAVLJE“

Dokumentacija
04. 10.
2020

Usluge u poljoprivredi-branje kukuruza 2020.god.-(za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
01. 10.
2020

Šumska kreda i držači za krede 2020. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
22. 09.
2020