Javne nabavke

/Javne nabavke/
15. 04.
2021

Potrošni materijal za higijenu 2021. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
14. 04.
2021

Rezervni delovi za sve mašine 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
13. 04.
2021

TEHNIČKI PREGLED I SERVISIRANJE FISKALNIH KASA 2021- (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
08. 04.
2021

Elektro – pumpe za vodu – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
06. 04.
2021

Održavanje i popravka elektro i gromobranskih instalacija 2021. god.- (za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“ i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
03. 04.
2021

Potrošni materijal za higijenu – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
01. 04.
2021

Usluge vulkanizera i optika – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
31. 03.
2021

GEODETSKE USLUGE – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
30. 03.
2021

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
30. 03.
2021

Usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
30. 03.
2021

Ručni alati u šumarstvu 2021. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
29. 03.
2021

Pranje motornih vozila 2021. god. – (za potrebe Dirkecije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
26. 03.
2021

GEODETSKE USLUGE 2021. GOD. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
25. 03.
2021

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
24. 03.
2021

HRANA ZA DIVLJAČ – KONCENTROVANA 2021. GOD.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/