JP VOJVODINAŠUME NA BODROG FESTU 2018 g. BAČKI MONOŠTOR

2018-08-21T06:18:12+00:00 август 11th, 2018|

JP ,,Vojvodinašume” je uključeno u niz međunarodnih i domaćih projekata, strateški značajanih između ostalog i za razvoj održivog turizma, koji podrazumevaju i povezivanja sa lokalnim zajednicama i razvijanje adekvatne ponude, kao odgovor sve većim zahtevima u eko turizmu.

Jedan od značajnijih segmenata Bodrog  festivala  10. i 11.08.2018 g. bio je osim predstavljanja zanata, domaćih proizvoda, tradicionalnih jela i kulturnog nasleđa Bačkog Monoštora,  upravo  promovisanje i razvoj ekološke svesti, gde je uzelo učešća ŠG Sombor i referent za zaštićena područja u JP Vojvodinašume, Biljana Latić. Poseban akcentat stavljen je na Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“  koji kao deo novoproglašenog UNESCO rezervata  biosfere „Bačko Podunavlje“,  važi i u regionu kao izuzetna  turistička destinacija. Razvojni  pravac  u tom smislu odnosio se i na još jedno  učešće agencije  Vojvodinašume -Turist na festivalu i  predstavljanje potencijala ovog područja kojim upravlja JP ,,Vojvodinašume”,  kao posebno atraktivnog odredišta  za domaće i strane turiste.

Predstavljen je između ostalih i program obilaska Specijalnih rezervata, koji podrazumeva boravak u našem Eko-centru ,,Karapandža”, edukativne staze za šetnju ,,Bestrement” ( Apatinski rit ) uz vodiča, edukativne staze ,,Šrbac” i  ,,Karapandža” kao i mogućnostima za iznajmljivanje bicikala i čamaca .

Bodrog festival  je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu.

Defile kočija Bodrog Fest 2018 g.

Еko turizаm  – agencijа  Vojvodinašume -Turist    http://www.vojvodinasume.rs/ponuda/srp-gornje-podunavlje/

(Vojvodinašume-Turist  –  Željko Kačavenda i Nikola Kršev)