Kontakt

„VOJVODINAŠUME“ Direkcija preduzeća
Preradovićeva 2,
21131 Petrovaradin
Tel: 021/431-144 (centrala)
Fax: 021/6433-139

Direktor Marta Takač vsgendir@eunet.rs 021/6431 644
Pomoćnik direktora za šumarstvo Snežana Kovač snezana.kovac@vojvodinasume.rs 021/6433 176
Pomoćnik direktora za korišćenje šuma Pera Dobrojević pera.dobrojevic@vojvodinasume.rs 021/431 144
Pomoćnik direktora za lovstvo i ribarstvo Branislav Stankov branislav.stankov@vojvodinasume.rs 021/432 795
Pomoćnik direktora za finansijske poslove Vesna Plavšić plavsic@vojvodinasume.rs 021/6433 584
Pomoćnik direktora za pravne poslove Silvana Todorović silvana.todorovic@vojvodinasume.rs 021/6433 868
Koordinator za plan i analizu Branisalv Seratlić seratlic@vojvodinasume.rs 021/6432 488
Koordinator za sertifikaciju šuma Miljan Velojić mvelojic@vojvodinasume.rs 021/6432 488
Koordinator za informacione sisteme Đuro Kopitović info@vojvodinasume.rs 021/431 144
Interni revizor Nikola Rašić rasic.nikola@vojvodinasume.rs 021/6432 117
Press / Marketing Tatjana Jovanović tatjana.jovanovic@vojvodinasume.rs 021/431-144
Press / Marketing Akoš Gimpel akos.gimpel@vojvodinasume.rs 021/431-144

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“
Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica
Tel.: 022/600-500
022/600-516 (lovstvo)
Fax: 022/612-949
e-mail: sgsm21@sgsmitrovica.rs

Šumsko gazdinstvo „Sombor“
Apatinski put 11, 25000 Sombor
Tel.: 025/463-114 ili 463-111 (centrala)
025/432-830 (lovstvo)
025/463-130 (komercijala)
Fax: 025/463-115
e-mail: office@sgsombor.co.rs

Šumsko gazdinstvo „Banat“ Pančevo
Maksima Gorkog 24, 26000 Pančevo
Tel.: 013/342-899 (centrala)
Fax: 013/353-585
e-mail: sgbanat@banatsume.rs

Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“ Novi Sad
Vojvode Putnika 3, 21000 Novi Sad
Tel.: 021/557-408, 557-412, 557-413
Fax: 021/557-706
e-mail: vsgns@sbb.rs

„Vojvodinašume-Lovoturs“
Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin
Tel: 021/432-221
Fax: 021/432-221
email: lovoturs@eunet.rs

Agencija „QUATTRO CERVI“
Tel.: 021/6432-401, 6432-976
Fax: 021/6433-713
e-mail: hunt@vojvodinasume.rs