Home 2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

PRIMENA BESPILOTNIH LETILICA U LOVSTVU

Tokom februara meseca, zaposleni u sektoru za lovstvo i  ribarstvo, realizovali su u saradnji sa kolegama iz sektora za šumarstvo, zaštitu i razvoj, probno snimanje bespilotnim letilicama (dronovima) kojima raspolaže JP“Vojvodinašume“. Izvršen je monitoring  brojnog stanja fondova divljači (jelena lopatara i divljih svinja) u ograđenim delovima lovišta „Kamarište“ i „Ristovača". [...]

Poslednje vesti:

ISPIT ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U GAZDOVANJU ŠUMAMA

Dana 26.12.2018. godine Komora inženjera šumarstva Srbije organizovala je i sprovela stručni ispit za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama. Ispit je organizovan za diplomirane inženjere šumarstva sa položenim državnim stručnim ispitom koji su zaposleni u JP „Vojvodinašume“ ŠG „Sremska Mitrovica“. Polaganje ispita je sprovedeno u Šumskoj [...]

PORIBLJAVANJE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA ,,SREM“ I ,,BANAT“

U okviru redovnog poribljavanja po godišnjim programima upravljanja ribarskih područja za 2018. godinu, u intervalu od 10-13. 12. 2018. godine izvršeno je poribljavanje Dunava kod 1.215 km (RP „Srem“-Stari Slankamen), 1.192 km (RP „Srem“-Stari Banovci), 1.095 km (RP „Banat“-Gajački dunavac) i 1.085 km (RP „Labudovo okno“-vikend naselje Dubovac) od strane ribočuvarskih [...]

ŠUMARI I GORANI VOJVODINE I NOVOG SADA, ZAJEDNO NA SADNJI VRBE U KOVILJSKOM RITU

Zaposleni JP „Vojvodinašume“ u direkciji Preduzeća, ŠG „Novi Sad“ i ŠU „Kovilj“, su u utorak, 11.12.2018. godine, zajedno sa volonterima Pokreta gorana Vojvodine i Pokreta gorana Novog Sada, u nebranjenom delu Koviljskog rita posadili više od 2000 sadnica vrbe. Lepo vreme u ovu poznu jesen i želja da se završi [...]

VIII ECST FORUM ZAINTERESOVANIH STRANA SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE“

U cilju realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter), JP „Vojvodinašume“ je kao upravljač Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, 06. 12. 2018. godine u Edukativnom centru za poljoprivrednike u Somboru, organizovalo osmi sastanak zainteresovanih strana. Na osnovu hronologije dosadašnjih aktivnosti za period 2015-2018. godine i [...]

RADIONICA O HITNIM MERAMA U SLUČAJU POJAVE ŠTETNIH ORGANIZAMA U ŠUMARSTVU

Evropska i Mediteranska organizacija za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO) je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Upravom za zaštitu bilja, organizovala međunarodnu radionicu „Contingency Exercise Workshop for a Forestry Pest“, koja je održana na Zlatiboru, u periodu od 27. [...]

Sve vesti