Home 2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

VOJVODINAŠUME NA IZLOŽBI DELIBLATSKA PEŠČARA 1818 – 2018 PESAK – VETAR – ČOVEK

U godini obeležavanja 200 godina od organizovanih radova na smirivanju, vezivanju peska i pošumljavanju, Izložba Deliblatska peščara 1818 - 2018  PESAK - VETAR - ČOVEK  u Zavodu za zaštitu prirode  Vojvodine rezultat je istraživačkog projekta  ,,Život u Banatskoj vojnoj granici 1764 - 1872“  na teritoriji Južnog Banata, delo je Zavoda [...]

Poslednje vesti:

TRADICIONALNO JP VOJVODINAŠUME OBELEŽAVA MEĐUNARODNI DAN ŠUMA

JP “Vojvodinašume” već tradicionalno obeležava Međunarodni dan šuma kako to i priliči preduzeću koje kao osnovnu delatnost ima gajenje i zaštitu šuma i tom prilikom nastoje da afirmišu značaj pošumljavanja za širu društvenu zajednicu. Ovogodišnje medijsko promovisanje je započeto pre više od mesec dana nizom aktivnosti, koje su imale za [...]

REGIONALNA RADIONICA I PARTNERSKI SASTANAK U OKVIRU SAVA TIES PROJEKTA

Protekle nedelje (12-14.03.2019) u SRP „Zasavica“ u sklopu Sava Ties projekta održana je prva regionalna radionica kao i redovan partnerski sastanak. Cilj regionalne radionice je bio okupi interesne strane aktivne na polju zaštite prirode u slivu reke Save kako bi diskutovali o ulozi različitih sektora u dugoročnom upravljanju invazivnim stranim [...]

KUKURJAK JEDINSTVENI RANI CVET PROLEĆA

Specijalni Rezervat Prirode,,Bagremara“ se nalazi u Vojvodini, u zapadnoj Bačkoj, severno od naselja Bačka Palanka. Samo stanište je smešteno sa desne strane puta Bačka Palanka – Odžaci. Na zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode "Bagremara" uspostavljen je  režim I i II stepena zaštite. Skoro sva površina je prekrivena  šumom i "Bagremara" [...]

ISPIT ZA STICANJE LICENCE U OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA – ŠG ,,BANAT“ PANČEVO

Za zaposlene diplomirane inženjere šumarstva sa položenim državnim stručnim ispitom koji rade u JP „Vojvodinašume“ ŠG „Banat“ Pančevo organizovano je polaganje ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama. Osim zaposlenih u ŠG „Banat“ Pančevo, stručni ispit su polagali i pojedini zaposleni iz Direkcije JP „Vojvodinašume“, kao [...]

PORIBLJAVANJE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA ,,SREM“ ,,BANAT“ i ,,BAČKA“

U okviru redovnog poribljavanja po godišnjim programima upravljanja ribarskim područjima za 2019. godinu, u intervalu od 27. 02. do 07. 03. 2019. godine izvršeno je poribljavanje Dunava kod 1.299 km (RP „Bačka“-Bačka Palanka), 1.215 km (RP „Srem“-Stari Slankamen) i 1.095 km (RP Banat“-Gajački dunavac) od strane ribočuvarskih službi ŠG “Novi Sad“ i [...]

Sve vesti