Home 2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

MEĐUNARODNI SAJAM LOVA RIBOLOVA I PRIRODE U GORNJOJ RADGONI

U periodu od 12. - 14.04.2019. godine u Gornjoj Radgoni (Slovenija) održan je 11. Međunarodni sajam lova, ribolova i prirode na kome je učestvovalo JP“Vojvodinašume“ sa svojom agencijom za lovni, ribolovni i prirodnjački turizam „Vojvodinašume-turist“. Od 2006.godine JP“Vojvodinašume“ učestvuje na sajmu lova u Gornjoj Radgoni koji je u kategoriji regionalnih [...]

Poslednje vesti:

SADNJOM SADNICA POLJSKOG JASENA IDEMO U SUSRET SVETSKOM DANU ŠUMA

U JP „Vojvodinašume“, radovi na pošumljavanju se odvijaju ubrzanim tempom. Uveliko je u toku sadnja sadnica topole, vrbe, bagrema i bora, a čim su se uslovi na terenu, raspoloživi kapaciteti mehanizacije i potrebne radne snage poklopili, iz rasadnika su izvađene i sadnice poljskog jasena, kako bi bile posađene na već [...]

POČEO REDUKCIONI ODSTREL DIVLJIH SVINJA U LOVIŠTIMA JP“VOJVODINAŠUME“

U cilju otkrivanja, širenja  i suzbijanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume je 01.02.2019. godine donelo Naredbu o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju. [...]

PRIMENA BESPILOTNIH LETILICA U LOVSTVU

Tokom februara meseca, zaposleni u sektoru za lovstvo i  ribarstvo, realizovali su u saradnji sa kolegama iz sektora za šumarstvo, zaštitu i razvoj, probno snimanje bespilotnim letilicama (dronovima) kojima raspolaže JP“Vojvodinašume“. Izvršen je monitoring  brojnog stanja fondova divljači (jelena lopatara i divljih svinja) u ograđenim delovima lovišta „Kamarište“ i „Ristovača". [...]

ODRŽAN IV GODIŠNJI SASTANAK NA TEMU ZAŠTITE ŠUMA I ŠUMSKOG BILJA

U skladu sa Ugovorom o obavljanju poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji AP Vojvodine, 24.01.2019. godine, u prostorijama Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu –Novi Sad, održan je četvrti redovni godišnji sastanak na kome su pored domaćina, Godišnji izveštaj [...]

TOKOM PRAZNIKA POJAČAN RAD RIBOČUVARSKE SLUŽBE JP VOJVODINAŠUME

Javno preduzeće Vojvodinašume će u periodu od 4. do 6. januara 2019. godine pojačati kontrolu rada svoje ribočuvarske službe na svim ribolovnim područjima kojima upravlja preduzeće. U domen nadzora spadaju ribolovni alati, oprema i sredstva za rekreativni ribolov, dozvole za privredni i rekreativni ribolov kao i kontrola Zakonom propisane veličine [...]

Sve vesti