Home 2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

POŠUMLJAVANJE U SUBOTIČKOJ PEŠČARI

U Subotičkoj peščari, blizu graničnog prelaza „Kelebija“, ovih dana je u toku sadnja sadnica bagrema. Budući da se radi o početku sezone pošumljavanja, a kvalitetne radne snage nikad dosta, kako bi se što veći broj sadnica iz rasadnika preselio i zasadio na površinu gde će dalje nastaviti da se razvija [...]

Poslednje vesti:

ČETVRTI OPERATIVNI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA FORRET

U Zagrebu je 10. 10. 2018. godine održan četvrti operativni sastanak u okviru prekograničnog projekta FORRET (Razvoj prekograničnog projekta šumske retenzije za integrisano upravljanje rizicima od poplava, životnom sredinom i šumama) između Hrvatske i Srbije. Sastanak projektnih partnera je sazvan “ad hoc” nakon sastanka održanog sa upravljačkim telom (Agencija za regionalni [...]

ŠUMARSTVO I DRVNA INDUSTRIJA TESNOM SARADNJOM DO SVETSKOG TRŽIŠTA – OTVOREN NOVI POGON FABRIKE „LABOR SRB“ U SREMSKOJ MITROVICI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je u subotu 06. oktobra 2018 g. novo postrojenje firme ,,Labor Srb" u Sremskoj Mitrovici, sa kojom JP ,,Vojvodinašume" ima uspešnu saradnju već dugi niz godina. ,,Labor Srb", srpska firma sa italijanskim učešćem, širi se i spremna je da postane polazna tačka za tržište gotovih [...]

DIREKTORKA JP „VOJVODINAŠUME“ U TERENSKOM OBILASKU AKTUELNIH RADOVA

Direktorka Marta Takač je 21. septembra 2018g.  sa izvršnim direktorima za šumarstvo i korišćenje šuma  izvršila terenski obilazak aktuelnih radova u  ŠG „Banat“ Pančevo. Prvi deo radne posete odnosio se na rad Harvestera, koji nabavljen 16.07.2018g. a od 23.07.2018g. do danas, bez prekida radi  na poslovima seče i izrade drvnih [...]

ZAPOČETA REALIZACIJA PROJEKTA SAVA TIES

Mreža parkova uz reku Savu započela je sa sprovođenjem projekta „Očuvanje staništa sliva reke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama - Sava TIES“  finansiranog iz sredstava fondova EU (ERDF, IPA). Naredne tri godine ovaj novi i inovativni projekat provodiće se na području četiri zemlje (Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i [...]

PEHAR I TRI VELIKE ZLATNE MEDALJE ZA NASTUP JP ,,VOJVODINAŠUME“ NA NOVOSADSKOM SAJMU ,,LORIST“ 2018g.

JP “Vojvodinašume” je dobitnik  Pehara Novosadskog Sajma i 3 velike  Zlatne medalje na  51. Međunarodnom Sajmu LORIST 2018g. Pehar  Međunarodnih sajmova  za višedecenijski doprinos unapređenju lovnih i turističkih delatnosti u AP Vojvodini, kao  i za najviši kvalitet ocenjenih eksponata. Pehar Novosadskog Sajma za najviši kvalitet ocenjenih eksponata Velika Zlatna medalja za [...]

Sve vesti