Licitacije

//Licitacije
Licitacije2020-08-24T06:49:34+00:00

DOKUMENTACIJA

KONKURS

Prodaja osnovnih sredstava putem licitacije (pismena ponuda9 – ŠG „Sremska Mitrovica“
Licitacija uputstvo
Licitacija ponuda pravna lica
Licitacija Izjava pravna lica
Licitacija izjava
Licitacija ponuda fizička lica
Licitacija izjava fizička lica
Objavljeno 24.08.2020.

Javni poziv za prodaju oduzetih drvnih sortimenata putem licitacije
Objavljeno 14.07.2020.

Prodaja osnovnih sredstava putem licitacije -I krug- ŠG „Novi Sad
Objavljeno 09.06.2020.

Prodaja putem licitacije – I krug – ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno 06.03.2020.

Prodaja osnovnih sredstava putem licitacije (slobodna pogodba) – ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno 28.10.2019.

Prodaja osnovnih sredstava putem licitacije – ŠG „Sremska Mitrovica“-II krug
Objavljeno 18.10.2019.

Prodaja osnovnih sredstava putem licitacije – ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno 01.10.2019.

Prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije (Motorne testere, kresači i čistači) – ŠG „Novi Sad“- IV krug
Objavljeno 30.05.2019.

Prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije – ŠG „Novi Sad“ – IV krug
Objavljeno 30.05.2019.

Javni poziv za prodaju oduzetih drvnih sortimenata putem licitacije
Objavljeno 13.05.2019.

Javni poziv za prodaju oduzetih drvnih sortimenata putem licitacije
Objavljeno 19.03.2019.

Prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije – ŠG „Novi Sad“ – III krug
Objavljeno 07.03.2019.

Prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije (Motorne testere, kresači i čistači) – ŠG „Novi Sad“ – III krug
Objavljeno 07.03.2019.

Javni poziv za prodaju oduzetih drvnih sortimenata putem licitacije
Objavljeno 05.02.2019.

Javni konkurs za prodaju trupaca (usmenim nadmetanjem-licitacijom) ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno 30.01.2019.

Prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije (Motorne testere, kresači i čistači) – ŠG „Novi Sad“ – II krug
Objavljeno 07.12.2018.

Javni konkurs za prodaju trupaca (usmenim nadmetanjem-licitacijom) ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno 06.12.2018.

Prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije – ŠG „Novi Sad“ – II krug
Objavljeno 29.11.2018.

Prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije(Motorne testere, kresači i čistači) – ŠG „Novi Sad“ – I krug
Objavljeno 28.11.2018.

Javni konkurs za prodaju trupaca (usmenim nadmetanjem – licitacijom) ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 22.11.2018.

Prodaja osnovnih sredstava putem licitacije – ŠG „Sombor“ – III krug
Objavljeno 25.10.2018.

Prodaja osnovnih sredstava putem licitacije  – ŠG „Sombor“ – II krug
Objavljeno 09.10.2018.

Prodaja osnovnih sredstava putem licitacije  – ŠG „Sombor“ – I krug
Objavljeno 21.08.2018.

Prodaja rashodovanih sredstava putem licitacije – ŠG „Novi Sad“- I krug
Objavljeno 13.08.2018.

Prodaja javnom licitacijom – I krug – ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 24.03.2017.

Prodaja javnom licitacijom – II krug – ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 04.10.2016.

Prodaja osnovnih sredstava putem licitacije – ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 12.08.2016.

Prodaja putem licitacije – I krug – ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 03.08.2016.

Prodaja osnovnih sredstava putem licitacije – III krug – ŠG „Sremska Mitrovica
Objavljeno: 03.8.2016.

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM LICITACIJE -ŠG „Novi Sad“

Objavljeno: 25.05.2016.

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM LICITACIJE-II KRUG -ŠG „Sr.Mitrovica“

Objavljeno: 12.04.2016.

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM LICITACIJE – ŠG „SOMBOR“

Objavljeno: 18.12.2015.

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE U LICITACIONOJ PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA (ŠG „Sombor“)
Objavljeno: 17.12.2015.

PRODAJA SREDSTAVA PUTEM LICITACIJE ŠG „SREMSKA MITROVICA“
Objavljeno: 14.12.2015.

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM LICITACIJE ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 02.12.2015.

JAVNI KONKURS ZA  UČEŠĆE U LICITACIONOJ PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA – ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 30.11.2015.

JAVNI KONKURS ZA  PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA (usmeno nadmetanje – licitacija)  ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 27.11.2015.

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE U LICITACIONOJ PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA ŠG „Banat“
Objavljeno: 18.11.2015.

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM LICITACIJE za ŠG „Sombor“

Objavljeno: 13.11.2015.

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE U LICITACIONOJ PRODAJI TRUPACA (ŠG „BANAT“)
Objavljeno: 01.10.2015.

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE U LICITACIONOJ PRODAJI TRUPACA (ŠG „Sremska Mitrovica“)
Objavljeno: 25.09.2015.

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE U LICITACIONOJ PRODAJI TRUPACA (ŠG Sremska Mitrovica)

Objavljeno: 26.06.2015.