Zaštita prirodnih dobara

U Vojvodini u režimu posebne zaštite nalaze se prirodna dobra koja uživaju status posebno zaštićenih dobara koja su veoma različita po vrsti i kategoriji zemljišta, prema veličini zaštićenog područja ili po tome ko je doneo akt o ustanovljenju posebne zaštite. Na teritoriji Vojvodine nalazi se jedan nacionalni park, brojni rezervati prirode (11), parkovi prirode (8), spomenici prirode (166), kao i izuzetno značajna prirodna retkost (preko 300 biljnih i životinjskih vrsta).

Sa različitim oblicima zaštite JP “Vojvodinašume” određene su za staraoca na površini od preko 81.342.59 ha ili 62,39% u odnosu na površinu šuma i šumskog zemljišta.

Najznačajniji objekti zaštite su Specijalni rezervati prirode:

  • “Koviljsko-petrovaradinski rit” na površini od 4.860 ha
  • “Deliblatska peščara” na površini od 34.829 ha.
  • “Obedska bara” na površini od 9.820 ha
  • “Gornje podunavlje” na površini od 19.648 ha,

kao i drugi oblici zaštite.

Više informacija o zaštićenim prirodnim dobrima