Ogranci preduzeća

Ogranci preduzeća 2018-07-26T12:47:06+00:00

Šumsko gazdinstvo «Sremska Mitrovica» gazduje šumama na području Srema. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Sremskoj Mitrovici.

Šumsko gazdinstvo «Novi Sad» gazduje šumama na području južne Bačke. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Novom Sadu.

Šumsko gazdinstvo «Sombor» gazduje šumama na području severne Bačke. Sedište ovog dela preduzeća je u Somboru.

Šumsko gazdinstvo «Banat» gazduje šumama na području Banata. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Pančevu.

«Vojvodinašume-Lovoturs» je specijalizovani deo preduzeća za lov, lovni turizam i uzgoj fazanske divljači. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Petrovaradinu.

Turistička agencija «Vojvodinašume-Turist» je specijalizovana agencija, organizator putovanja za specifične oblike turizma. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Petrovaradinu.