Publikacije

JAVNE NABAVKE – KONKURSNA DOKUMENTACIJA I LICITACIJE

01. decembar. 2015.
OBJAVE LICITACIJA  (klik na vezu) ARMIRANE (BETONSKE) CEVI 2017. GOD. ŠG "SOMBOR" Objavljeno:... Detaljnije

CENOVNIK konfekcioniranog mesa divljači

23. april. 2015.
Hladnjača KAĆKA ŠUMA             JP „VOJVODINAŠUME“ odnosno ogranak preduzeća... Detaljnije

25. april. 2012.
FSC (TM) SERTIFIKACIJA FSC sertifikat Izjava o sertfikaciji Sporazum o saradnji... Detaljnije

Izveštaj nezavisnog revizora

25. april. 2012.
Izveštaj nezavisnog revizora Revizija bilansa stanja JP ''Vojvodinašume'' i odgovarajućeg... Detaljnije

INFORMATOR JP ”VOJVODINAŠUME”

25. april. 2012.
Sadržaj informatora Osnovni podaci Organizaciona struktura JP "Vojvodinašume" Plan... Detaljnije

MEĐUNARODNI PROJEKTI

25. april. 2012.
Realizovani međunarodni projekti (PREUZMI... Detaljnije