Publikacije

JAVNE NABAVKE – KONKURSNA DOKUMENTACIJA I LICITACIJE

01. decembar. 2015.
OBJAVE LICITACIJA  (klik na vezu) ORGANSKO ĐUBRIVO - STAJNJAK 2017. GOD. ŠG "BANAT"... Detaljnije

CENOVNIK konfekcioniranog mesa divljači

23. april. 2015.
Hladnjača KAĆKA ŠUMA             JP „VOJVODINAŠUME“ odnosno ogranak preduzeća... Detaljnije

25. april. 2012.
FSC (TM) SERTIFIKACIJA FSC sertifikat Izjava o sertfikaciji Sporazum o saradnji... Detaljnije

Izveštaj nezavisnog revizora

25. april. 2012.
Izveštaj nezavisnog revizora Revizija bilansa stanja JP ''Vojvodinašume'' i odgovarajućeg... Detaljnije

INFORMATOR JP ”VOJVODINAŠUME”

25. april. 2012.
Sadržaj informatora Osnovni podaci Organizaciona struktura JP "Vojvodinašume" Plan... Detaljnije

MEĐUNARODNI PROJEKTI

25. april. 2012.
Realizovani međunarodni projekti (PREUZMI... Detaljnije