JAVNE NABAVKE – KONKURSNA DOKUMENTACIJA I LICITACIJE

Objavljeno: 1. децембра 2015.

OBJAVE LICITACIJA  (klik na vezu)

KAMIONI 2017. GOD.
Objavljeno: 20.07.2017.

ŽIČANO PLETIVO, BODLJIKAVA, PALJENA I POCINKOVANA ŽICA 2017. GOD.
Objavljeno: 10.07.2017.

OPTIČKI UREĐAJI 2017. god.
Objavljeno: 07.07.2017.

HRANA ZA DIVLJAČ – zrnasta i kabasta 2017. god.
Objavljeno: 06.07.2017.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2017. god. za ŠG “Banat” Pančevo
Objavljeno: 03.07.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Sombor” Sombor)
Objavljeno: 03.07.2017.

GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA/ZEČEVA 2017. god. za “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 03.07.2017.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA 2017. god. ŠG “Novi Sad”
Objavljeno: 30.06.2017.

ARMIRANE (BETONSKE, PVC) CEVI 2017. god. za ŠG “Banat” Pančevo
Objavljeno: 30.06.2017.

GLINENI GOLUBOVI (sa pratećom municijom i opremom) – automatska mašina za izbacivanje glinenih golubova 2017. god. (za “Vojvodinašume-Lovoturs”)
Objavljeno: 30.06.2017.

GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA/ZEČEVA 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 30.06.2017.

BETONSKO GVOŽĐE – ARMATURA 2017. god.
Objavljeno: 29.06.2017.

IZGRADNJA, ČIŠĆENJE I REVITALIZACIJA KANALA 2017. god. (ZA POTREBE ŠG “NOVI SAD”)
Objavljeno: 28.06.2017.

INFRASTRUKTURNO-INSTALATERSKI RADOVI 2017. god. za ŠG “Novi Sad”
Objavljeno: 28.06.2017.

OPREMANJE OBJEKATA SISTEMOM ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 28.06.2017.

SERVIS KLIMA UREĐAJA 2017. god. za ŠG “Novi Sad”
Objavljeno: 27.06.2017.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 27.06.2017.

MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE 2017. god.
Objavljeno: 26.06.2017.

STOČNA SO – MINERALIZOVANO HRANIVO ZA BRIKETIRANJE, S LEKOM 2017. god. za ŠG “Sombor”, ŠG “Sremska Mitrovica” i “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 26.06.2017.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 26.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs”)
Objavljeno: 26.06.2017.

GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2017. god.
Objavljeno: 26.06.2017.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 23.06.2017.

MAZIVA 2017. god.
Objavljeno: 23.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”)
Objavljeno: 23.06.2017.

KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTROŠNI MATERIJAL ZA RAČUNARE I FOTOKOPIR APARATE 2017. god.
Objavljeno: 22.06.2017.

LEKARKSKI PREGLEDI RADNIKA-PERIODIČNI I SANITARNI 2017. GOD. ŠG “Sombor”
Objavljeno: 22.06.2017.

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2017. god. ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 21.06.2017.

PESTICIDI 2017. GOD.
Objavljeno: 20.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Banat” Pančevo)
Objavljeno: 20.06.2017.

ELEKTRO PUMPE ZA VODU 2017. GOD. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 19.06.2017.

KORIŠĆENJE ŠUMA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 16.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. GOD. (za potrebe ŠG “Novi Sad”)
Objavljeno: 16.06.2017.

UREĐENJE KUHINJE PO HACCP STANDARDU – Oprema za kuhinju u lovačkoj kući “Mesarske livade” u ŠU “Apatin” po HACCP standardu za 2013. godinu (Nabavka je bila ranije objavljena 13.02.2014. godine)
Objavljeno: 14.06.2017.

RADOVI NA DALEKOVODU 2016. GOD. 
Objavljeno: 13.06.2017.

KONZUMNI PROIZVODI 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 09.06.2017.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 02.06.2017.

IZVOĐENJE STRUČNOG NADZORA I KONTROLE ZA OBJEKTE I DELOVE OBJEKATA 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 01.06.2017.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA 2017. GOD. (ZA POTREBE “VOJVODINAŠUME-LOVOTURS” I DIREKCIJE JP)
Objavljeno: 01.06.2017.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 01.06.2017.

ODRŽAVANJE PROGRAMA VERZIJA 6 – “OSNOVA I IZVOĐAČKI PROJEKAT” 2017. GOD.
Objavljeno: 29.05.2017.

ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNJAK 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 26.05.2017.

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 24.05.2017.

USLUGE GRAĐEVINSKE MAŠINE – BULDOŽERA I ULT-a 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 23.05.2017.

USLUGA REZANJA TRUPACA 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 23.05.2017.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME  2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 23.05.2017.

MINERALNA ĐUBRIVA 2017. god.
Objavljeno: 23.05.2017.