JAVNE NABAVKE – KONKURSNA DOKUMENTACIJA I LICITACIJE

Objavljeno: 18. августа 2017.

OBJAVE LICITACIJA  (klik na vezu)

SADNICE I REZNICE 2018. god
Objavljeno 19.02.2018.

SISTEM VIDEO NADZORA I  ALARMNI SISTEMI 2017. god
Objavljeno 19.02.2018.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. GOD. (II) za ŠG “SOMBOR”
Objavljeno 14.02.2018.

OPREMA ZA ZALIVANJE 2017.GOD za ŠG “BANAT”
Objavljeno 09.02.2018.

USLUGA KAMIONSKOG PREVOZA 2017.GOD.za ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno 08.02.2018.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2017. GOD. (II) za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 06.02.2018.

TABLE ZA OBELEŽAVANJE 2017. GOD. za ŠG “SOMBOR”
Objavljeno 02.02.2018.

OPREMA ZA PRVU POMOĆ-PO PRAVILNIKU O ZAŠTITI NA RADU ŠG”NOVI SAD”
Objavljeno 01.02.2018.

UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE VANŠUMSKOG ZELENILA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno 01.02.2018.

NAMEŠTAJ 2017. GOD. (III) . ŠG ”Sombor” i ŠG ”Banat
Objavljeno 31.01.2018.

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 2017.god.ŠG “BANAT” Pančevo
Objavljeno 30.01.2018.

RUČNI ALATI U ŠUMARSTVU 2017.god.
Objavljeno 30.01.2018.

DOKUMENTACIJA, PREGLEDI, I USLUGE U SKLADU SA ZZOP-ОМ 2017. GODINE
(za potrebe  “Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno 30.01.2018.

OSIGURANJE 2017
Objavljeno 29.01.2018.

OPREMA ZA CENTRALNO GREJANJE 2017. год. (II)
Objavljeno 26.01.2018.

OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU 2017. god.-
Objavljeno 24.01.2018.

ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA, 2017. god. –
Objavljeno 24.01.2018.

UGOSTITELJSKA OPREMA ZA LOVAČKE KUĆE 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 24.01.2018.

AB “SOFT” POSLOVNI SOFTVER – NADOGRADNJA, 2017. год.
(za potrebe ŠG „S.Mitrovica“)
Objavljeno 23.01.2018.

USLUGE U OBLASTI LEGALIZACIJE/OZAKONJENJA OBJEKATA 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 22.01.2018.

ŠTAMPANJE REKLAMNOG MATERIJALA 2017.GOD.
Objavljeno 22.01.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠINE I MOTORNA VOZILA 2017. GOD. (II) (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 22.01.2018.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 18.01.2018.

PRSKALICE ZA HEM.ZAŠTITU I OPREMU 2017.GOD (II)

Objavljeno 17.01.2018.

PESTICIDI 2017 (II) ŠG “SOMBOR”

Objavljeno 16.01.2018.

MINERALNA ĐUBRIVA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 16.01.2018.

PROZORI I VRATA, SA UGRADNJOM – 2017. god.
Objavljeno: 16.01.2018.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA 2017. GOD. “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 16.01.2018.

ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 10.01.2018.

OPREMA ZA ORUŽJE I MUNICIJU 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 10.01.2018.

ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 09.01.2018.

STOČNA SO 2017.GOD.

Objavljeno: 09.01.2018.

SERVIS PP APARATA I PROTIV POŽARNE OPREME 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 08.01.2018.

OPREMA ZA PRVU POMOĆ – PO PRAVILNIKU ZAŠTITE NA RADU 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 08.01.2018.

GEODETSKE USLUGE 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 05.01.2018.

OPREMA ZA ORUŽJE I MUNICIJU, ORMANI ZA ORUŽJE I MUNICIJU 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 04.01.2018.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 03.01.2018.

PRIKOLICE 2017. GOD.
Objavljeno: 29.12.2017.

IZGRADNJA (I ODRŽAVANJE) ŠUMSKIH PUTEVA I IZGRADNJA CEVNIH PROPUSTA 2017. GOD.
Objavljeno: 28.12.2017.

ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI 2017. GOD.

Objavljeno: 28.12.2017.

ŽIČANO PLETIVO, BODLJIKAVA, PALJENA I POCINKOVANA ŽICA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 27.12.2017.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 27.12.2017.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA 2017. GOD. (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 27.12.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 26.12.2017.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA 2017. GOD. (III)
Objavljeno: 26.12.2017.

UNUTRAŠNJA DEKORACIJA I ZAŠTITA ZA PROZORE – ZAVESE, TRAKASTE ZAVESE, VENECIJANERI I SL. 2017. GOD. ZA ŠG “BANAT”
Objavljeno: 22.12.2017.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
Objavljeno: 20.12.2017.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
Objavljeno: 18.12.2017.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
Objavljeno: 18.12.2017.

MONTAŽNE POLICE 2017. god. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 15.12.2017.

ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNJAK 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 15.12.2017.

OPREMA ZA LOVSTVO I RIBARSTVO 2017. GOD. ZA ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 15.12.2017.

TEHNIČKI PREGLED, POPRAVKA I ODRŽAVANJE ORUŽJA I OPTIČKIH UREĐAJA 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 14.12.2017.

RADNA I ZAŠTITNA ODEĆA 2017. GOD.
Objavljeno: 13.12.2017.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD.  za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 13.12.2017.

ELEKTRO PUMPE ZA VODU 2017. GOD. (II)  ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 13.12.2017.

RADIONIČKI I REZNI ALATI I PRIBOR 2017. GOD.
Objavljeno: 12.12.2017.

SOFTVERI ZA PROJEKTOVANjE U ŠUMARSTVU 2017. GOD. ZA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 06.12.2017.

ZAŠTITNA OPREMA 2017. GOD.
Objavljeno: 06.12.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. GOD. (II)  za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 05.12.2017.

USLUGE ANGAŽOVANJA KONSULTANATA ZA TEHNIČKU POMOĆ U PROCESU REALIZACIJE PROJEKATA FINANSIRANIH IZ INO-FONDOVA, UZ MONITORING I EVALUACIJU – 2017. GOD.
Objavljeno: 05.12.2017.

IZGRADNJA OBJEKATA I DELOVA OBJEKATA 2017. GOD.
Objavljeno: 04.12.2017.

OTKLANjANjE AMBALAŽNOG I OPASNOG OTPADNOG MATERIJALA 2017. GOD.
Objavljeno: 04.12.2017.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2017. GOD.  ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 30.11.2017.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 2017. GOD. (II)  ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno: 30.11.2017.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
Objavljeno: 29.11.2017.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
Objavljeno: 29.11.2017.

TABLE ZA OBELEŽAVANJE 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 28.11.2017.

GLISERI I ČAMCI 2017. GOD. ZA ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 27.11.2017.

KUKURUZ 2017. GOD. (II) (za potrebe “Vojvodinašume – Lovoturs”)
Objavljeno: 24.11.2017.

PLOČICE (plastične) I PROPRATNI ALAT ZA OBELEŽAVANJE TRUPACA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 24.11.2017.

METALOGLODAČKE USLUGE 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 24.11.2017.

MONTAŽNE POLICE ZA HLADNJAČU 2017. GOD. ZA ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 23.11.2017.

SERVIS VANBRODSKOG MOTORA 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 22.11.2017.

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 22.11.2017.

LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA PERIODIČNI I SANITARNI 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 21.11.2017.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 21.11.2017.

PUMPNI AUTOMATI ZA TOČENJE GORIVA 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 21.11.2017.

SERVISIRANJE PREČNICA 2017. GOD. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 20.11.2017.

PRSKALICE ZA HEMIJSKU ZAŠTITU I OPREMU 2017. GOD.
Objavljeno: 20.11.2017.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 17.11.2017.

AMBALAŽA ZA PAKOVANJE KONFEKCIONIRANOG MESA U HLADNJAČI 2017. GOD. za “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 16.11.2017.

INFRASTRUKTURNO-INSTALATERSKI RADOVI, REKONSTRUKCIJA ELEKTROMREŽE U FAZANERIJI “KARAKUŠA” 2017. GOD. ZA ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 16.11.2017.

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 16.11.2017.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2017. GOD. (za potrebe ŠG “Novi Sad”, “Vojvodinašume-Lovoturs i Direkcija JP)
Objavljeno: 16.11.2017.

PRIKLJUČCI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE 2017. GOD.
Objavljeno: 15.11.2017.

UNUTRAŠNJA DEKORACIJA I ZAŠTITA ZA PROZORE – ZAVESE, TRAKASTE ZAVESE, VENECIJANERI, KOMARNICI, GARNIŠNE I SL. 2017. GOD. za potrebe ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 13.11.2017.

HARVESTERI 2017. GOD.
Objavljeno: 10.11.2017.

DEČIJI – NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI 2017. GOD.
Objavljeno: 10.11.2017.

PROZORI I VRATA SA UGRADNJOM 2017. GOD.
Objavljeno: 09.11.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠINE I MOTORNA VOZILA 2017. GOD. (za potrebe “Vojvodinašume – Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 09.11.2017.

SAKUPLjANjE, PREVOZ, PRERADA I UNIŠTAVANjE OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINjA 2017. GOD. ZA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 09.11.2017.

PREČNICE 2017. GOD.
Objavljeno: 08.11.2017.

ZAŠTITNA RADNA OBUĆA 2017. GOD.
Objavljeno: 07.11.2017.

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 2017. GOD. ZA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 07.11.2017.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA II 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 07.11.2017.

BUŠENJE BUNARA 2017. GOD. ZA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 03.11.2017.

SERVIS KLIMA UREĐAJA 2017. GOD. (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 02.11.2017.

SAKUPLJANJE, PREVOZ, PRERADA I UNIŠTAVANJE OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINJA 2017. GOD.  ŠG “SR.MITROVICA”
Objavljeno: 02.11.2017.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 02.11.2017.

TEHNIČKI GASOVI – BOCE (ACETILEN, KISEONIK, UGLJEN-DIOKSID) 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 02.11.2017.

SOFTVERI ZA ŠUMARSTVO I OSTALE OBLASTI 2017. GOD.
Objavljeno: 31.10.2017.

UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE VANŠUMSKOG ZELENILA 2017. GOD.  ŠG “SR.MITROVICA”
Objavljeno: 31.10.2017.

OPREMA ZA CENTRALNO GREJANJE 2017. GOD.
Objavljeno: 30.10.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI  ZA MAŠINE I MOTORNA VOZILA 2017. GOD. ŠG “SR.MITROVICA”
Objavljeno: 30.10.2017.

APARAT ZA BROJANJE NOVČANICA SA DETEKTOROM 2017. GOD. ŠG “SR.MITROVICA”
Objavljeno: 30.10.2017.

ELEKTROMATERIJAL 2017. GOD. ZA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 26.10.2017.

UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE VANŠUMSKOG ZELENILA 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 25.10.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠ. I MOT. VOZILA  2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 25.10.2017.

OPREMA ZA ŠUMARSTVO 2017. GOD.
Objavljeno: 25.10.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”) – pregovarački postupak bez objavljivanja  poziva za podnošenje ponuda
Objavljeno: 25.10.2017.

ODRŽAVANJE SISTEMA ZA GREJANJE 2017. GOD. (za potrebe ogranka “Vojvodinašume-Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 24.10.2017.

ELEKTROMATERIJAL 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 24.10.2017.

ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNJAK ŠG “NOVI SAD” 2017. GOD.
Objavljeno: 18.10.2017.

RAČUNARI, RAČUNARSKA OPREMA I PRATEĆI SOFTVER  2017. GOD.
Objavljeno: 18.10.2017.

KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI (HRANE, VODE I DR.) 2017. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 17.10.2017.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENTI I DR. 2017. GOD.
Objavljeno: 16.10.2017.

MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 16.10.2017.

ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 09.10.2017.

SAJLE I VITLA 2017. GOD.
Objavljeno: 09.10.2017.

MOPEDI 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 06.10.2017.

PRANJE MOTORNIH VOZILA 2017. GOD. (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 05.10.2017.

POTROŠNI MATERIJAL ZA RADIONICU 2017. GOD.
Objavljeno: 04.10.2017.

INSTITUCIONALNA REVIZIJA PROJEKTA ZA MOST “ŠMAGUC” 2017. GOD.
Objavljeno: 04.10.2017.

AUTOPRIKOLICE 2017. GOD.
Objavljeno: 04.10.2017.

NAMEŠTAJ 2017. GOD. (II) (za potrebe direkcije JP)
Objavljeno: 03.10.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠ. I MOT. VOZILA 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 02.10.2017.

OPREMA ZA PRANJE VOZILA 2017. GOD.
Objavljeno: 28.09.2017.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 27.09.2017.

METALOGLODAČKE USLUGE 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 26.09.2017.

MREŽE ZA ZAŠTITU (OD) DIVLJAČI 2017. GOD.
(Objavljeno na Portalu JN dana 08.05.2017.)
Objavljeno: 25.09.2017.

MOTORNE TESTERE I DRUGI MOTORNI UREĐAJI 2017. GOD.
Objavljeno: 25.09.2017.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DR. 2017. GOD. “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 25.09.2017.

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 2017. GOD. (za period od 2 godine)
Objavljeno: 25.09.2017.

ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 21.09.2017.

USLUGE U POLJOPRIVREDI 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 20.09.2017.

KONZUMNI PROIZVODI 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 19.09.2017.

HIDROGEL SREDSTVO ZA ZADRŽAVANJE VLAGE 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 19.09.2017.

SUPSTRATI ZA RASADNIČKU PROIZVODNJU (II) 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 18.09.2017.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 18.09.2017.

MOTORI ZA PLOVILA  2017. GOD. za ŠG “Banat” Pančevo
Objavljeno: 14.09.2017.

RIBE I RIBLJA MLAĐ 2017. god.
Objavljeno: 14.09.2017.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO ŠG “BANAT” 2017. GOD.
Objavljeno: 14.09.2017.

KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI (hrana, voda i dr.) 2017. god. za “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 13.09.2017.

ŠTAMPANJE REKLAMNOG MATERIJALA 2017. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 11.09.2017.

PLOVNA KOSAČICA SA PRIKLJUČCIMA 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 11.09.2017.

IZGRADNJA OBJEKATA I DELOVA OBJEKATA 2017. GOD.
Objavljeno: 11.09.2017.

Objavljeno: 08.09.2017.

PLOČICE (plastične) I PROPRATNI ALAT ZA OBELEŽAVANJE TRUPACA 2017. god. – pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda po čl.35. st.1. tač.1. ZJN
Objavljeno: 07.09.2017.

DEFEKTAŽA I OBNOVA PLOVILA 2017. god. ŠG “Banat”
Objavljeno: 06.09.2017.

ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2017. god.
Objavljeno: 06.09.2017.

RADNA ODEĆA 2017. god.
Objavljeno: 05.09.2017.

NAMEŠTAJ 2017. god. (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”)
Objavljeno: 01.09.2017.

REMONT I ODRŽAVANJE KOTLARNICE 2017. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 30.08.2017.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2017. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP) 
Objavljeno: 30.08.2017.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2017. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 30.08.2017.

OPREMA ZA ZALIVANJE 2017. god. (II) za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 29.08.2017.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKE 2017. GOD. ŠG “Sombor”
Objavljeno: 25.08.2017.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DRUGO 2017. god. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 18.08.2017.

KUKURUZ 2017. god.
Objavljeno: 18.08.2017.

PRANJE MOTORNIH VOZILA II 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 16.08.2017.

KONZUMNI PROIZVODI 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 15.08.2017.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DR. 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 15.08.2017.

KONZUMNI PROIZVODI 2017. god. (za potrebe direkcije JP)
Objavljeno: 11.08.2017.

OPREMA ZA LOVSTVO I RIBARSTVO 2017. god.
Objavljeno: 11.08.2017.

TRAKTORI 2017. god.
Objavljeno: 11.08.2017.

SEMENSKA ROBA 2017. god. ŠG “BANAT” Pančevo
Objavljeno: 09.08.2017.

GUME – PNEUMATICI 2017. god.
Objavljeno: 09.08.2017.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 08.08.2017.

ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI PROJEKTI U ŠUMARSTVU 2017. god.
Objavljeno: 04.08.2017.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 2017. god. “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 02.08.2017.

INFRASTRUKTURNO-INSTALATERSKI RADOVI 2017. god. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 02.08.2017.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 2017. god.
Objavljeno: 01.08.2017.

DEFEKTAŽA I OBNOVA PLOVILA 2017. god. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 31.07.2017.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 28.07.2017.

PUTNIČKA I LAKA TERETNA VOZILA 2017. god.
Objavljeno: 25.07.2017.

Glineni golubovi (sa pratećom municijom i opremom) 2017. god:
AUTOMATSKA MAŠINA ZA IZBACIVANJE GLINENIH GOLUBOVA (II) za potrebe “Vojvodinašume – Lovoturs”

Objavljeno: 25.07.2017.

KAMIONI 2017. GOD.
Objavljeno: 20.07.2017.

ŽIČANO PLETIVO, BODLJIKAVA, PALJENA I POCINKOVANA ŽICA 2017. GOD.
Objavljeno: 10.07.2017.

OPTIČKI UREĐAJI 2017. god.
Objavljeno: 07.07.2017.

HRANA ZA DIVLJAČ – zrnasta i kabasta 2017. god.
Objavljeno: 06.07.2017.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2017. god. za ŠG “Banat” Pančevo
Objavljeno: 03.07.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Sombor” Sombor)
Objavljeno: 03.07.2017.

GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA/ZEČEVA 2017. god. za “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 03.07.2017.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA 2017. god. ŠG “Novi Sad”
Objavljeno: 30.06.2017.

ARMIRANE (BETONSKE, PVC) CEVI 2017. god. za ŠG “Banat” Pančevo
Objavljeno: 30.06.2017.

GLINENI GOLUBOVI (sa pratećom municijom i opremom) – automatska mašina za izbacivanje glinenih golubova 2017. god. (za “Vojvodinašume-Lovoturs”)
Objavljeno: 30.06.2017.

GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA/ZEČEVA 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 30.06.2017.

BETONSKO GVOŽĐE – ARMATURA 2017. god.
Objavljeno: 29.06.2017.

IZGRADNJA, ČIŠĆENJE I REVITALIZACIJA KANALA 2017. god. (ZA POTREBE ŠG “NOVI SAD”)
Objavljeno: 28.06.2017.

INFRASTRUKTURNO-INSTALATERSKI RADOVI 2017. god. za ŠG “Novi Sad”
Objavljeno: 28.06.2017.

OPREMANJE OBJEKATA SISTEMOM ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 28.06.2017.

VETERINARSKE USLUGE 2017. god. u pregovaračkom postupku, bez objavljivanja poziva
Objavljeno: 27.06.2017.

SERVIS KLIMA UREĐAJA 2017. god. za ŠG “Novi Sad”
Objavljeno: 27.06.2017.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 27.06.2017.

MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE 2017. god. (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”)
Objavljeno: 26.06.2017.

STOČNA SO – MINERALIZOVANO HRANIVO ZA BRIKETIRANJE, S LEKOM 2017. god. za ŠG “Sombor”, ŠG “Sremska Mitrovica” i “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 26.06.2017.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 26.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs”)
Objavljeno: 26.06.2017.

GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2017. god.
Objavljeno: 26.06.2017.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 23.06.2017.

MAZIVA 2017. god.
Objavljeno: 23.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”)
Objavljeno: 23.06.2017.

KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTROŠNI MATERIJAL ZA RAČUNARE I FOTOKOPIR APARATE 2017. god.
Objavljeno: 22.06.2017.

LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA-PERIODIČNI I SANITARNI 2017. GOD. ŠG “Sombor”
Objavljeno: 22.06.2017.

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2017. god. ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 21.06.2017.

PESTICIDI 2017. GOD.
Objavljeno: 20.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Banat” Pančevo)
Objavljeno: 20.06.2017.

ELEKTRO PUMPE ZA VODU 2017. GOD. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 19.06.2017.

KORIŠĆENJE ŠUMA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 16.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. GOD. (za potrebe ŠG “Novi Sad”)
Objavljeno: 16.06.2017.

UREĐENJE KUHINJE PO HACCP STANDARDU – Oprema za kuhinju u lovačkoj kući “Mesarske livade” u ŠU “Apatin” po HACCP standardu za 2013. godinu (Nabavka je bila ranije objavljena 13.02.2014. godine)
Objavljeno: 14.06.2017.

RADOVI NA DALEKOVODU 2016. GOD. 
Objavljeno: 13.06.2017.

KONZUMNI PROIZVODI 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 09.06.2017.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 02.06.2017.

IZVOĐENJE STRUČNOG NADZORA I KONTROLE ZA OBJEKTE I DELOVE OBJEKATA 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 01.06.2017.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA 2017. GOD. (ZA POTREBE “VOJVODINAŠUME-LOVOTURS” I DIREKCIJE JP)
Objavljeno: 01.06.2017.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 01.06.2017.

ODRŽAVANJE PROGRAMA VERZIJA 6 – “OSNOVA I IZVOĐAČKI PROJEKAT” 2017. GOD.
Objavljeno: 29.05.2017.

ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNJAK 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 26.05.2017.

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 24.05.2017.

USLUGE GRAĐEVINSKE MAŠINE – BULDOŽERA I ULT-a 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 23.05.2017.

USLUGA REZANJA TRUPACA 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 23.05.2017.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME  2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 23.05.2017.

MINERALNA ĐUBRIVA 2017. god.
Objavljeno: 23.05.2017.