JAVNE NABAVKE – KONKURSNA DOKUMENTACIJA I LICITACIJE

Objavljeno: 1. децембра 2015.

OBJAVE LICITACIJA  (klik na vezu)

ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNJAK 2017. GOD. ŠG „BANAT“
Objavljeno: 26.05.2017.

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2017. GOD. ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 24.05.2017.

USLUGE GRAĐEVINSKE MAŠINE – BULDOŽERA I ULT-a 2017. god. ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 23.05.2017.

USLUGA REZANJA TRUPACA 2017. GOD. ŠG „SREMSKA MITROVICA“
Objavljeno: 23.05.2017.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD. ŠG „BANAT“
Objavljeno: 23.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

MINERALNA ĐUBRIVA 2017. god.
Objavljeno: 23.05.2017.

ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2017. god. (za potrebe ŠG „Novi Sad“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 22.05.2017.

SERVIS KLIMA UREĐAJA 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 22.05.2017.

KONZUMNI PROIZVODI 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 19.05.2017.

USLUGE REZANJA TRUPACA 2017. god. za ŠG „Sombor“ Sombor
Objavljeno: 18.05.2017.

TEHNIČKI GASOVI-BOCE ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 17.05.2017.

PLOČICE (plastične) I PROPRATNI ALAT ZA OBELEŽAVANJE TRUPACA 2017. god.
Objavljeno: 16.05.2017.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA 2017. god. ŠG „Sombor“
Objavljeno: 16.05.2017.

STRUČNI NADZOR NA IZVOĐENJU RADOVA 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 16.05.2017.

OBRASCI (ZA PRAĆENJE PROIZVODNOG) CIKLUSA 2017. god.
Objavljeno: 15.05.2017.

SERVISIRANJE RUČNOG I MAŠINSKOG ELEKTROALATA 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 15.05.2017.

ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2017. GOD. ŠG „BANAT“ Pančevo
Objavljeno: 12.05.2017.

OPREMA ZA ZALIVANJE 2017. god.
Objavljeno: 12.05.2017.

MREŽE ZA ZAŠTITU (OD) DIVLJAČI 2017. god.
Objavljeno: 08.05.2017.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 08.05.2017.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME (fotokopir aparati) 2017. god. za  potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkciju JP
Objavljeno: 08.05.2017.

OPREMA ZA UZGOJ FAZANSKIH PILIĆA 2017. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 05.05.2017.

LEKOVI ZA DIVLJAČ 2017. god.
Objavljeno: 05.05.2017.

KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI (hrane, vode i dr.) 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 05.05.2017.

USLUGE REZANJA TRUPACA 2017. god. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 04.05.2017.

SERVIS MOTORNIH TESTERA I ČISTAČA 2017. GOD. ŠG „BANAT“
Objavljeno: 03.05.2017.

USLUGE VULKANIZERA, OPTIKA I PRANJE VOZILA 2017. GOD. ŠG „BANAT“
Objavljeno: 03.05.2017.

MOTORI ZA PLOVILA 2017. GOD. ZA ŠG „NOVI SAD“
Objavljeno: 28.04.2017.

ELEKTROMATERIJAL 2017. god. ŠG „BANAT“
Objavljeno: 28.04.2017.

STRUČNI NADZOR NA IZVOĐENJU RADOVA 2017. GOD. ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 26.04.2017.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA 2017. GOD. ŠG „BANAT“
Objavljeno: 26.04.2017.

USLUGE KAMIONSKOG PREVOZA 2017. GOD. ŠG „BANAT“ PANČEVO
Objavljeno: 24.04.2017.

ARMIRANE (BETONSKE) CEVI 2017. GOD. ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 21.04.2017.

ODRŽAVANJE SISTEMA ALARMNOG SISTEMA I SISTEMA VIDEO NADZORA 2017. GOD. ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 21.04.2017.

ODRŽAVANJE (servisiranje) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 21.04.2017.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH VOZILA I TRAKTORA 2017. god. ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 20.04.2017.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 20.04.2017.

PRANJE MOTORNIH VOZILA 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 19.04.2017.

OPREMA OBJEKATA PO HACCP STANDARDU 2017. god. za „Vojvodinašume – Lovoturs“
Objavljeno: 18.04.2017.

RASHLADNE KOMORE ZA SKLADIŠTENJE I ČUVANJE REZNICA 2017. god. za ŠG „Sombor“ i ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 18.04.2017.

LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA (PERIODIČNI I SANITARNI) 2017. GOD. (ZA ŠG „NOVI SAD“, „VOJVODINAŠUME-LOVOTURS“ I JP „VOJVODINAŠUME“)
Objavljeno: 13.04.2017.

GLINENI GOLUBOVI (sa pratećom municijom i opremom) 2017. god.
Objavljeno: 13.04.2017.

TEHNIČKI GASOVI (boce za autogeno zavarivanje, acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid)  2017. god. ŠG „NOVI SAD“
Objavljeno: 13.04.2017.

UNUTRAŠNJA DEKORACIJA I ZAŠTITA ZA PROZORE – ZAVESE, TRAKASTE ZAVESE, VENECIJANERI, KOMARNICI, GARNIŠNE I SL. 2017. GOD. ŠG „NOVI SAD“
Objavljeno: 13.04.2017.

USLUGE U DELATNOSTI LOVSTVA 2017. GOD.
Objavljeno: 12.04.2017.

TEHNIČKI UREĐAJI ZA IZLEGANJE FAZANSKIH PILIĆA 2017. GOD.
Objavljeno: 11.04.2017.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD KOMARACA I KRPELJA 2017. god.
Objavljeno: 11.04.2017.

ŠPEDITERSKE USLUGE 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 07.04.2017.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA 2017. god.
Objavljeno: 07.04.2017.

OPREMA ZA KUPATILA 2016. GOD. ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 07.04.2017.

VETERINARSKE USLUGE 2017. god.
Objavljeno: 07.04.2017.

ELEKTRO PUMPE ZA VODU 2017. GOD. ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 05.04.2017.

AUTOLIMARSKE I AUTOLAKIRERSKE USLUGE 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 05.04.2017.

POPRAVKA I ODRŽAVANJE OPREME U FAZANERIJAMA 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 04.04.2017.

PUMPNI AUTOMATI ZA TOČENJE GORIVA 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 04.04.2017.

SAKUPLJANJE, PREVOZ, PRERADA I UNIŠTAVANJE OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINJA 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 04.04.2017.

HRANA ZA DIVLJAČ (koncentrovana) 2017. god.
Objavljeno: 03.04.2017.

SEMENSKA ROBA 2017. GOD.
Objavljeno: 03.04.2017.

KORIŠĆENJE ŠUMA 2017. god.
Objavljeno: 03.04.2017.

PRANjE MOTORNIH VOZILA (za potrebe ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i direkcije JP „Vojvodinašume“) 2017. god.
Objavljeno: 03.04.2017.

ELEKTROMATERIJAL 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 31.03.2017.

SPORTSKA OPREMA 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 30.03.2017.

ŠUMARIJADA 2017. GODINA (reklamna oprema za radničko-sportske igre)
Objavljeno: 30.03.2017.

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 2017. GOD.
Objavljeno: 29.03.2017.

SPORTSKA OPREMA: NAGRADNA SPORTSKA OPREMA 2017. god.
Objavljeno: 28.03.2017.

OPREMA ZA PRVU POMOĆ 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 24.03.2017.

GORIVO 2017. god.
Objavljeno: 23.03.2017.

PRANJE MOTORNIH VOZILA 2017. GOD. ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 22.03.2017.

SERVIS MOTORNIH TESTERA I ČISTAČA 2017. GOD. „VOJVODINAŠUME-LOVOTURS“
Objavljeno: 21.03.2017.

USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA 2017. GOD. ŠG „NOVI SAD“
Objavljeno: 20.03.2017.

SUPSTRATI ZA RASADNIČKU PROIZVODNJU 2017. GOD. ŠG „SOMBOR“
Objavljeno: 20.03.2017.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DRUGO 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 20.03.2017.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 20.03.2017.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2017. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 20.03.2017.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2017. GOD. ZA ŠG „NOVI SAD“
Objavljeno: 17.03.2017.

ODRŽAVANJE POSLOVNOG AB SOFT SOFTVERA 2017. GOD.
Objavljeno: 17.03.2017.

POPRAVKA I ODRŽAVANJE OPREME U FAZANERIJAMA 2017.god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 15.03.2017.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2017. GOD. ŠG „Banat“
Objavljeno: 14.03.2017.

OBAVLjANjE UGOSTITELjSKIH USLUGA 2017. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 13.03.2017.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA 2017. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 13.03.2017.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA I DEZINSKECIJA 2017. GOD. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 10.03.2017.

FARBE, BOJE, LAKOVI 2017. GOD. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 10.03.2017.

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 2017. god.  za ŠG „Banat“
Objavljeno: 09.03.2017.

ROBA NA ZELENO – STOČNA REPA (SETVA) 2017. GOD. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 07.03.2017.

FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANJA ŠUMAMA JP „VOJVODINAŠUME“ – NADZOR 2017. GOD.
Objavljeno: 03.03.2017.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENTI I DR. 2016. GOD. (II)
Objavljeno: 03.03.2017.

ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2016. GOD. ŠG „Sombor“
Objavljeno: 14.02.2017.

OPTIČKI UREĐAJI 2016. GOD.
Objavljeno: 08.02.2017.

GARNITURA ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE 2016. GOD. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 08.02.2017.

GPS-GPRS SISTEM ZA PRAĆENJE VOZILA, SA USLUGOM MONITORINGA 2016. GOD.
Objavljeno: 08.02.2017.

ČELICI, PROFILI PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI 2016. GOD.
Objavljeno: 07.02.2017.

ORUŽJE I MUNICIJA, SA OPREMOM 2016. GOD.
Objavljeno: 07.02.2017.

OSIGURANJE 2016. GOD. (II)
Objavljeno: 03.02.2017.

ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2016. GOD.
Objavljeno: 02.02.2017.

ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA 2016. GOD.
Objavljeno: 27.01.2017.

HRANA ZA DIVLJAČ  – koncentrovana 2017. GOD.
Objavljeno: 27.01.2017.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA 2017. GOD.
Objavljeno: 27.01.2017.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – PROJEKAT IZGRADNJE POSLOVNE ZGRADE I LOVAČKE PROSTORIJE I MAGACINA ŠU „KOVILJ“ 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 20.01.2017.

IZGRADNJA OBJEKATA I DELOVA OBJEKATA 2016. god. (II)
Objavljeno: 18.01.2017.

USLUGA SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 16.01.2017.

MINERALNA ĐUBRIVA 2016. god. (II)
Objavljeno: 13.01.2017.

AUTOLIMARSKE I AUTOLAKIRERSKE USLUGE 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 13.01.2017.

ŠTAMPANJE REKLAMNOG MATERIJALA 2016. god. (II)
Objavljeno: 12.01.2017.

PROJEKTOVANJE ELEKTROINSTALACIJA U FAZANERIJI KARAKUŠA 2016. god. ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 09.01.2017.

OPREMA ZA PRVU POMOĆ 2016. god. (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 09.01.2017.

OPREMA ZA LOVSTVO I RIBARSTVO – OPREMA ZA KONJE 2016. god. ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 05.01.2017.

MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE 2016. god.
Objavljeno: 05.01.2017.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2016. god. ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 04.01.2017.

UGOSTITELJSKA OPREMA ZA LOVAČKE KUĆE 2016. god. (II)
Objavljeno: 04.01.2017.

IZRADA MONOGRAFIJE 2016. GODINE
Objavljeno: 30.12.2016.

IZRADA ARMIRANO-CEVASTIH PROPUSTA NA TRASI PUTA „IVANOVO – STARA LUGARNICA“ ŠU „PANČEVO“ 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 29.12.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“ (II faza kvalifikacionog postupka)
Objavljeno: 28.12.2016.

UNUTRAŠNJA DEKORACIJA I ZAŠTITA ZA PROZORE – ZAVESE, TRAKASTE ZAVESE, VENECIJANERI KOMARNICI, GARNIŠNE I SL. 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 28.12.2016.

OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU 2016. god. ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 27.12.2016.

NAMEŠTAJ 2016. god. (pregovarači postupak bez objavljivanja poziva)
Objavljeno: 27.12.2016.

PODNE OBLOGE 2016. god. ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 23.12.2016.

TRAKTORI 2016. god.
Objavljeno: 23.12.2016.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA (III) 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 23.12.2016.

ZAŠTITNA OPREMA 2016. god. (II)
Objavljeno: 21.12.2016.

ELEKTROAGREGATI 2016. god.
Objavljeno: 20.12.2016.

KAMERE ZA TEREN 2016. god.
Objavljeno: 20.12.2016.

GUME-PNEUMATICI za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije 2016. god. (II faza kvalifikacionog postupka)
Objavljeno: 20.12.2016.

PROZORI I VRATA SA UGRADNJOM 2016. god.
Objavljeno: 19.12.2016.

SISTEM VIDEO NADZORA I ALARMNI SISTEM za ŠG „Novi Sad“ 2016. god.
Objavljeno: 19.12.2016.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA za ŠG „Novi Sad“ 2016. god.
Objavljeno: 19.12.2016.

INSTALIRANJE STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA 2016. god. (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 13.12.2016.

RADNA I ZAŠTITNA ODEĆA 2016. god.
Objavljeno: 13.12.2016.

RUČNI ALATI U ŠUMARSTVU 2016. god.
Objavljeno: 13.12.2016.

OPREMA ZA PRVU POMOĆ 2016. god. ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 12.12.2016.

KONSULTANTSKE USLUGE PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE U ŠUMARSTVU 2016. god.
Objavljeno: 12.12.2016.

OPREMA ZA PRANJE VOZILA 2016. god.
Objavljeno: 12.12.2016.

PUTNIČKA, TERENSKA, DOSTAVNA, KOMBI I OSTALA VOZILA 2016. GOD. (IV)
Objavljeno: 12.12.2016.

ZAŠTITNA RADNA OBUĆA 2016. god.
Objavljeno: 12.12.2016.

PREGLED (I MERENJE) ELEKTRO I GROMOBRANSKE INSTALACIJE; MERENJE OTPORA UZEMLJENJA I MERENJE MIKRO KLIME U OBJEKTIMA 2016. GOD. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 09.12.2016.

GEODETSKE USLUGE 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 09.12.2016.

GORIVO 2017. god.
Objavljeno: 09.12.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE (II) 2016. god. za potrebe ŠG „Sombor“
Objavljeno: 08.12.2016.

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 2017. god.
Objavljeno: 08.12.2016.

KORIŠĆENjE ŠUMA 2017 . god.
Objavljeno: 08.12.2016.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA (III) 2016. GOD.
Objavljeno: 06.12.2016.

IZRADA PROJEKTA ZA IZMULJAVANJE KANALA „NAMET – ŠLAJZ –  TIKVARA“ 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 05.12.2016.

SERVIS PP APARATA I PROTIV POŽARNE OPREME 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 05.12.2016.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 28.11.2016.

SERVIS VANBRODSKOG MOTORA 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 23.11.2016.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2016. GOD.
Objavljeno: 22.11.2016.

OTKLANJANJE AMBALAŽNOG I OPASNOG OTPADNOG MATERIJALA 2016. god.
Objavljeno: 22.11.2016.

UGOSTITELJSKA OPREMA ZA LOVAČKE KUĆE 2016. GOD.
Objavljeno: 22.11.2016.

DEČIJI – NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI 2016. god.
Objavljeno: 21.11.2016.

ARMIRANE (betonske, PVC) CEVI 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 18.11.2016.

ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA ZA DUBINU ŠIPA – MOSTA (METOD PENETRACIJE) 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 18.11.2016.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 17.11.2016.

PLASTIČNE KAPE ZA ZAŠTITU TERMINALNOG IZBOJKA OD DIVLJAČI 2016. GOD. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 16.11.2016.

OPREMA ZA LOVSTVO I RIBARSTVO 2016. GOD.
Objavljeno: 15.11.2016.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠINE I MOTRONA VOZILA 2016. GOD. (za potrebe ŠG „Sombor“, ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 14.11.2016.

UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE VANŠUMSKOG ZELENILA 2016. GOD. za ŠG „Srem.Mitrovica“
Objavljeno: 10.11.2016.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU (II) 2016. god. za ŠG „Srem.Mitrovica“
Objavljeno: 10.11.2016.

ZANATSKI RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU LUGARNICE 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 09.11.2016.

TEHNIČKI GASOVI – BOCE (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid) 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 09.11.2016.

USLUGE REZANjA TRUPACA 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 09.11.2016.

REZERVNI DELOVI – kvalifikacioni postupak, II faza, 2016. god. za ŠG „Srem. Mitrovica“
Objavljeno: 08.11.2016.

OPREMA ZA ŠUMARSTVO 2016. GOD.
Objavljeno: 07.11.2016.

LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA PERIODIČNI I SANITARNI 2016. za ŠG „Srem. Mitrovica“
Objavljeno: 07.11.2016.

PRIPREMNI RADOVI ZA TEHNIČKI PREGLED BRODA „Goran II“ 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 01.11.2016.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA (II) 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 01.11.2016.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2016. god. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 28.10.2016.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkciju JP
Objavljeno: 27.10.2016.

POPRAVKA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE ORUŽJA I OPTIČKIH UREĐAJA 2016. god.
Objavljeno 26.10.2016.

PRIKLJUČCI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE 2016. god.
Objavljeno 26.10.2016.

ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (i telef.centrala) 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno 26.10.2016.

ŽIČANO PLETIVO 2016. god.
Objavljeno 26.10.2016.

OBRASCI (ZA PRAĆENjE PROIZVODNOG CIKLUSA) 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 24.10.2016.

DODATNE USLUGE NA DEFEKTAŽI I OBNOVI PLOVILA, U VEZI SA SUVIM PREGLEDOM BRODA „DIJANA“ 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 24.10.2016.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠINE I MOTORNA VOZILA 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 24.10.2016.

OPŠTI I DRUGI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI-LIMARSKI RADOVI 2016. god. (II) za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 21.10.2016.

PUTNIČKA, TERENSKA, DOSTAVNA, KOMBI I OSTALA VOZILA 2016. god. (III)
Objavljeno: 20.10.2016.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2016. god. (za potrebe ŠG „Sombor“, ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkciju JP)
Objavljeno: 20.10.2016.

GEODETSKE USLUGE 2016. god.
Objavljeno: 18.10.2016.

POTROŠNI MATERIJAL ZA RADIONICU 2016. god.
Objavljeno: 18.10.2016.

KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI (hrane, vode i dr.) 2016. god. za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 18.10.2016.

USLUGE U POLJOPRIVREDI 2016. god. (II)
Objavljeno: 17.10.2016.

ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI 2016. god.
Objavljeno: 12.10.2016.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ I KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠINE I MOTORNA VOZILA 2016. god. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 11.10.2016.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA 2016. GOD. (II)
Objavljeno: 11.10.2016.

REMONT I ODRŽAVANjE KOTLARNICE 2016. god. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 11.10.2016.

HIDROGEL – SREDSTVO ZA ZADRŽAVANJE VLAGE 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 10.10.2016.

SUPSTRATI ZA RASADNIČKU PROIZVODNjU (II) 2016. god. – ŠG „Sombor“
Objavljeno: 10.10.2016.

USLUGA GRAĐEVINSKE MAŠINE – ULT-a 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 07.10.2016.

REMONT I ODRŽAVANJE HLADNJAČE I SEMENSKOG CENTRA 2016. god. (II),  za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 07.10.2016.

ZAŠTITNA OPREMA 2016. GOD.
Objavljeno: 06.10.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 05.10.2016.

AMBALAŽA ZA PAKOVANJE KONFEKCIONIRANOG MESA U HLADNJAČI (II) 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 05.10.2016.

SERVISIRANjE HLADNjAČE 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 04.10.2016.

RADIONIČKI I REZNI ALATI I PRIBOR 2016. GOD.
Objavljeno: 28.09.2016.

OPREMA ZA CENTRALNO GREJANJE 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 28.09.2016.

PDA UREĐAJI 2016. god.
Objavljeno: 27.09.2016.

PRIKOLICE 2016. god.
Objavljeno: 23.09.2016.

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 2016. god.
Objavljeno: 23.09.2016.

OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 21.09.2016.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 19.09.2016.

SISTEM VIDEO NADZORA 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 19.09.2016.

PUTNIČKA, TERENSKA, DOSTAVNA, KOMBI I OSTALA VOZILA 2016. GOD. (II)
Objavljeno: 16.09.2016.

ČIŠĆENjE KOTLOVA I DIMNjAKA 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 16.09.2016.

MOPEDI 2016. god. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 14.09.2016.

USLUGE ANGAŽOVANJA KONSULTANTA ZA TEHNIČKU POMOĆ U PROCESU REALIZACIJE PROJEKATA FINANSIRANIH IZ INO-FONDOVA, UZ MONITORING I EVALUACIJU – 2016. GOD.
Objavljeno: 09.09.2016.

MREŽE ZA ZAŠTITU OD DIVLjAČI 2016. GOD. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 09.09.2016.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 06.09.2016.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2016. za ŠG „Sombor“ ŠU „Apatin“
Objavljeno: 02.09.2016.

USLUGE U POLJOPRIVREDI 2016. GOD.
Objavljeno: 01.09.2016.

OPREMA ZA KUPATILA 2016 .god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 30.08.2016.

SREDSTVA ZA HIGIJENU  2016.god. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 29.08.2016.

AMBALAŽA ZA PAKOVANJE KONFEKCIONIRANOG MESA U HLADNJAČI 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 26.08.2016.

GRAĐEVINSKI MATERIJAL  2016.god.
Objavljeno: 26.08.2016.

NAMEŠTAJ  2016.god.
Objavljeno: 24.08.2016.

PRANJE MOTORNIH VOZILA II 2016.god. (za potrebe ŠG „Sombor“- ŠU „Odžaci“)
Objavljeno: 23.08.2016.

KUKURUZ  2016.god. (II)
Objavljeno: 23.08.2016.

GUME-PNEUMATICI po partijama 2016 god. (kvalifikacioni postupak II faza) za ŠG „NOVI SAD“
Objavljeno: 22.08.2016.

LIMARSKI RADOVI NA ZGRADI ŠU „ZRENJANIN“ 2016. god. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 22.08.2016.

MOTORNE TESTERE I MOTORNI UREĐAJI 2016.god.
Objavljeno: 19.08.2016.

ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 19.08.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2016.god. – kvalifikacioni postupak II faza za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 18.08.2016.

MARKETING USLUGE (II) 2016.god.
Objavljeno: 17.08.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2016.god. – kvalifikacioni postupak II faza za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 15.08.2016.

ELEKTROMATERIJAL 2016. GOD. za potrebe ŠG „Sombor“, ŠG „Srem. Mitrovica“ i „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 10.08.2016.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DRUGO ZA ŠG „NOVI SAD“ 2016.god.
Objavljeno: 10.08.2016.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2016. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 09.08.2016.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA ZA ŠG „SOMBOR“ 2016. god.
Objavljeno: 05.08.2016.

ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA ZA ŠG „NOVI SAD“ 2016. god.
Objavljeno: 05.08.2016.

KANCELARIJSKA REPREZENTACIJA 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 03.08.2016.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 2016. GOD.
Objavljeno: 02.08.2016.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA II – 2016.GOD. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 01.08.2016.

ARMIRANE (BETONSKE, PVC) CEVI 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 01.08.2016.

 OPREMA ZA CENTRALNO GREJANJE 2016. GOD.
Objavljeno: 01.08.2016.

REMONT I ODRŽAVANJE HLADNJAČE I SEMENSKOG CENTRA 2016. god. za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 28.07.2016.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 2016. god. za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 27.07.2016.

FORVARDERI 2016. god.
Objavljeno: 25.07.2016.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DR. 2016. god. (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)
Objavljeno: 25.07.2016.

KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI (hrane, vode i dr) 2016. god. (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)
Objavljeno: 25.07.2016.

KLIMA UREĐAJI ZA ŠG „NOVI SAD“ 2016. god.
Objavljeno: 21.07.2016.

ŽIČANO PLETIVO, BODLJIKAVA, PALJENA I POCINKOVANA ŽICA 2016. god.
Objavljeno: 20.07.2016.

OPREMA OBJEKATA PO HACCP STANDARDU 2016. god.
Objavljeno: 11.07.2016.

MARKETING USLUGE 2016. GOD.
Objavljeno: 07.07.2016.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENATI I DR 2016. god.
Objavljeno:07.07.2016.

LEKARSKI PREGLED RADNIKA-PERIODIČNI I SANITARNI (II) 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 07.07.2016.

KANCELARIJSKA REPREZENTACIJA 2016. god. (za potrebe ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 30.06.2016.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA 2016. god. (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 30.06.2016.

NAMEŠTAJ 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 30.06.2016.

Putnička, terenska, dostavna, kombi i ostala vozila 2016. god.
Objavljeno: 29.06.2016.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DR. 2016. GOD. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 29.06.2016.

MAZIVA 2016. god.
Objavljeno: 29.06.2016.

SERVIS KLIMA UREĐAJA 2016. za potrebe ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP
Objavljeno: 24.06.2016.

ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2016. god. (II) za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 24.06.2016.

KLIMA UREĐAJI 2016. god.
Objavljeno: 23.06.2016.

UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE VANŠUMSKOG ZELENILA 2016. god.
Objavljeno: 20.06.2016.

GUME-PNEUMATICI 2016 god. (u II fazi kvalifikacionog postupka)  za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 15.06.2016.

KANCELARIJSKA REPREZENTACIJA 2016. god.  za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 14.06.2016.

ŠTAMPANJE REKLAMNO-PROPAGANDNOG MATERIJALA 2016. god. (za nastup na VII evropskom samitu regiona i gradova – javni nastup EUROVEA, Bratislava)
Objavljeno: 13.06.2016.

PREVOZ TRUPACA ŠLEPOM 2016. god.  za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 13.06.2016.

SUVI PREGLED BRODA „DIJANA“ 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 13.06.2016.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 10.06.2016.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2016. GOD. – REKONSTRUKCIJA MOSTA „ŠMAGUC“ 2016. GOD.
Objavljeno: 09.06.2016.

TABLE ZA OBELEŽAVANJE 2016. god. (II)
Objavljeno: 09.06.2016.

USLUGE REZANJA TRUPACA 2016. god.  za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 09.06.2016.

KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTROŠNI MATERIJAL ZA RAČUNARE I FOTOKOPIR APARATE 2016. god.
Objavljeno: 08.06.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2016. god. za ŠG „Banat“ Pančevo (II faza kvalifikacionog postupka)
Objavljeno: 07.06.2016.

OPŠTI I DRUGI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI-LIMARSKI RADOVI 2016. god.  za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 07.06.2016.

USLUGE INTERNETA, VPN-a i IPTV-a (optički i bakarni medijum) 2016. god. (za period do 2 god.)
Objavljeno: 07.06.2016.

OPREMANJE OBJEKATA SISTEMOM ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE 2016. god.  za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 06.06.2016.

PREČNICE 2016. godine
Objavljeno: 03.06.2016.

BETONSKO GVOŽĐE – ARMATURA 2016. god.
Objavljeno: 01.06.2016.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 2016. god. za ŠG „Novi Sad“ i „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 01.06.2016.

GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA 2016. god.  za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 31.05.2016.

HRANA ZA DIVLJAČ – ZRNASTA I KABASTA 2016. god. 
Objavljeno: 31.05.2016.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 27.05.2016.

IZGRADNJA OBJEKATA I DELOVA OBJEKATA 2016. god. 
Objavljeno: 26.05.2016.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2016. god.  za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 26.05.2016.

SAJLE 2016. god. 
Objavljeno: 24.05.2016.

USLUGE REZANJA TRUPACA 2016. god.  za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 24.05.2016.

OBRASCI ZA PRAĆENJE PROIZVODNOG CIKLUSA 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 23.05.2016.

ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I CENTRALA) 2016. god. za ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 20.05.2016.

KANCELARIJSKA REPREZENTACIJA 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 20.05.2016.

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 20.05.2016.

DRVENE I MONTAŽNE KONSTRUKCIJE 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 19.05.2016.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 19.05.2016.

ODRŽAVANJE (servisiranje) i POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 17.05.2016.

SERVIS MOTORNIH TESTERA I ČISTAČA 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 17.05.2016.

LEKARSKI PREGLED RADNIKA – periodični i sanitarni za 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 16.05.2016.

ELEKTROMATERIJAL za 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno:13.05.2016.

GLINENI GOLUBOVI (sa pratećom municijom i opremom) 2016. god.
Objavljeno:13.05.2016.

OBRASCI ZA PRAĆENJE PROIZVODNOG CIKLUSA 2016 god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 13.05.2016.

GARNITURA ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE, TEHNIČKI GASOVI 2016 god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 13.05.2016.

GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA/ZEČEVA 2016. god. „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 13.05.2016.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 12.05.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2016. god. za ŠG „NOVI SAD“ kvalifikacioni postupak – II faza
Objavljeno: 12.05.2016.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2016. god. za „Vojvodinašume – Lovoturs“
Objavljeno: 11.05.2016.

METALOGLODAČKE USLUGE 2016.  god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 10.05.2016.

MINERALNA ĐUBRIVA 2016. godinu
Objavljeno: 09.05.2016.

USLUGE TEHN. PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA  2016. god. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 09.05.2016.

GUME (PNEUMATICI) 2016. god. za ŠG „Sombor“ – II faza kvalifikacionog postupka
Objavljeno: 06.05.2016.

PRSKALICE ZA HEMIJSKU ZAŠTITU I OPREMU 2016. god.
Objavljeno: 06.05.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE ZA 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 05.05.2016.

TABLE ZA OBELEŽAVANJE 2016. god.
Objavljeno: 28.04.2016.

GUME – PNEUMATICI 2016. god. (kvalifikacioni postupak-II faza), za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 28.04.2016.

SERVIS KLIMA UREĐAJA 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 26.04.2016.

TEHNIČKI UREĐAJI ZA IZLEGANJE FAZANSKIH PILIĆA 2016. god.
Objavljeno: 25.04.2016.

USLUGE VULKANIZERA, OPTIKA I PRANJE VOZILA 2016. god.  za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 25.04.2016.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2016. god. za potrebe ŠG „Novi Sad“,  „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP
Objavljeno: 25.04.2016.

RIBE I RIBLJA MLAĐ 2016. god.
Objavljeno: 22.04.2016.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkciju JP
Objavljeno: 22.04.2016.

ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA ZA ŠG „BANAT“ 2016. god.
Objavljeno: 21.04.2016.

SERVISIRANJE HLADNJAČE ZA ŠG „NOVI SAD“ 2016. god.
Objavljeno: 21.04.2016.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA za 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 20.04.2016.

ODRŽAVANJE HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA 2016.god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 19.04.2016.

PODNE OBLOGE 2016. god. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 19.04.2016.

AUTOLIMARSKE I AUTOLAKIRERSKE USLUGE 2016. god, za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 19.04.2016.

IZRADA PROGRAMA UPRAVLJANJA RIBARSKIM PODRUČJIMA 2016. GOD.
Objavljeno: 18.04.2016.

ŠPEDITERSKE USLUGE 2016. god, za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 18.04.2016.

„ŠUMARIJADA“ 2016. god. (reklamna oprema za radničko-sportske igre)
Objavljeno: 15.04.2016.

OSIGURANJE 2016. god.
Objavljeno: 15.04.2016.

ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH NASIPA, PRELAZA I PROSEKA za 2016. god. za potrebe ŠG „Banat“
Objavljeno: 15.04.2016.

USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA 2016. god. za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 15.04.2016.

OPREMA ZA POLjOPRIVREDU za 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 14.04.2016.

OBAVLjANjE UGOSTITELjSKIH USLUGA za 2016. god. za ŠG „Banat“
Obajvljeno: 14.04.2016.

SATELITSKO SNIMANJE ZA POTREBE UREĐIVANJA ŠUMA 2016. god, za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 13.04.2016.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2016. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 12.04.2016.

RAČUNARI, RAČUNARSKA OPREMA I PRATERĆI SOFTVER 2016. god.
Objavljeno: 11.04.2016.

KUKURUZ 2016. godine
Objavljeno: 11.04.2016.

SPORTSKA OPREMA: NAGRADNA SPORTSKA OPREMA 2016. GOD.
Objavljeno: 08.04.2016.

USLUGE U DELATNOSTI LOVSTVA 2016. god.
Objavljeno: 08.04.2016.

PRANJE MOTORNIH VOZILA za 2016. god. za ŠG „Srem. Mitrovica“
Objavljeno: 08.04.2016.

PESTICIDI 2016. god. ( po prethodnom obaveštenju objavljenog dana 24.12.2015.)
Objavljeno: 07.04.2016.

REZERVNI DELOVI ZA MOTORNE TESTERE, ČISTAČE, KRESAČE I PRSKALICE (partija 8) za 2016. god. za ŠG „Novi Sad“ – kvalifikacioni postupak – II faza
Objavljeno: 05.04.2016.

ELEKTRO UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 04.04.2016.

LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA (periodični i sanitarni) za 2016. god. za ŠG „Novi Sad“ i „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 04.04.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2016.god. za ŠG „Sremska Mitrovica“ (kvalifikacioni postupak-II faza)
Objavljeno: 01.04.2016.

PUMPNI AUTOMATI ZA TOČEN GORIVA 2016.god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 29.03.2016.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD KOMARACA I KRPELJA 2016. god.
Objavljeno: 29.03.2016.

OPREMA ZA RASADNIK 2016. GOD.
Objavljeno: 29.03.2016.

ORGANSKO ĐUBRIVO-STAJNJAK ZA 2016 god., po partijama
Objavljeno: 28.03.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE za 2016. godinu, Vojvodinašume-Lovoturs“, II faza kvalifikacionog postupka
Objavljeno: 28.03.2016.

SERVIS MOTORNIH TESTERA I ČISTAČA  za 2016. godinu, „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 28.03.2016.

PRANJE MOTORNIH VOZILA ZA 2016. GODINU za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 25.03.2016.

MOTORI ZA PLOVILA 2016. GODINU
Objavljeno: 25.03.2016.

SEMENSKA ROBA ZA 2016. GODINU
Objavljeno: 24.03.2016.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA 2016. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 23.03.2016.

ČAMCI ZA 2016. GODINU
Objavljeno: 23.03.2016.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME za 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 22.03.2016.

SERVISIRANJE RUČNOG I MAŠINSKOG ELEKTROALATA ZA 2016. GOD. za ŠG „Srem.Mitrovica“
Objavljeno: 22.03.2016.

STRUČNA LITERATURA ZA 2016. god.
Objavljeno: 22.03.2016.

VETERINARSKE USLUGE ZA 2016. god.
Objavljeno: 22.03.2016.

SERVIS KLIMA UREĐAJA ZA 2016. god. za ŠG „Srem.Mitrovica“
Objavljeno: 21.03.2016.

ODRŽAVANJE POSLOVNOG „AB SOFT“ SOFTVERA 2016. god.
Objavljeno: 18.03.2016.

ODRŽAVANjE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME za 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 18.03.2016.

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 2016. GODINE  (po prethodnom obaveštenju od 04.12.2015.)
Objavljeno: 18.03.2016.

ELEKTRIČARSKI RADOVI ZA 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 17.03.2016.

IZBOR OPERATERA MOBILNE TELEFONIJE 2016. god. (za period od 2 godine)
Objavljeno: 17.03.2016.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE – II faza kvalif.postupka za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 17.03.2016.

ARMIRANE (BETONSKE) CEVI ZA 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 16.03.2016.

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 16.03.2016.

SUPSTRAT ZA RASADNIČKU PROIZVODNJU ZA 2016. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 15.03.2016.

LEKOVI ZA DIVLJAČ 2016. god.
Objavljeno: 15.03.2016.

HRANA ZA DIVLJAČ (koncentrovana) 2016. godine
Objavljeno: 14.03.2016.

SISTEM VIDEO NADZORA I ALARMNI SISTEM ZA 2015. GOD. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 14.03.2016.

POPRAVKA I ODRŽAVANJE OPREME U FAZANERIJAMA za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 11.03.2016.

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA ZA 2016. GOD. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 10.03.2016.

PLASTIČNE MREŽE ZA POKRIVANJE VOLIJERA ZA 2016. GOD. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 09.03.2016.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA 2016. god.
Objavljeno: 09.03.2016.

POPRAVKA, SERVIS I ODRŽAVANJE AGREGATA U FAZANERIJI „KARAKUŠA“ za ŠG „Sr. Mitrovica“
objavljeno 08.03.2016.

TEHNIČKI GASOVI za 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 08.03.2016.

KORIŠĆENJE ŠUMA ZA 2016. god. (po prethodnom obaveštenju od 30.11.2015.)
Objavljeno: 07.03.2016.

POPRAVKA I ODRŽAVANjE OPREME U FAZANERIJAMA za 2016.god. (fazanerija „Ristovača“ Bač) za „Vojvodinašume-Lovoturs“
objavljeno: 04.03.2016.

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA ZA 2016. god. za ŠG „Banat“
objavljeno 04.03.2016.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA za ŠG „Sremska Mitrovica“
objavljeno: 04.03.2016.

POPRAVKA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE ORUŽJA I OPTIČKIH UREĐAJA za 2015.god. za ŠG „Sombor“
objavljeno: 03.03.2016.

OBRASCI (ZA PRAĆENJE PROIZVODNOG CIKLUSA) za 2016. god. za ŠG „Banat“ Pančevo  objavljeno: 03.03.2016.

SERVISIRANjE I ODRŽAVANjE BIROTEHNIČKE OPREME, 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
objavljeno: 02.03.2016.

FARBE, BOJE, LAKOVI za 2016. god. za ŠG „Banat“ Pančevo
objavljeno: 02.03.2016.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO ZA 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
objavljeno: 01.03.2016.

METALOGLODAČKE USLUGE ZA 2015. god. za ŠG „Sombor“
objavljeno: 29.02.2016.

PROZORI I VRATA SA UGRADNjOM ZA 2015. god. za ŠG „Sombor“
objavljeno 25.02.2016.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DRUGO, 2016. god. za ŠG „Srem.Mitrovica“
objavljeno: 25.02.2016.

OPREMA ZA POLjOPRIVREDU (vezivni kanap) za 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno:  24.02.2016.

ZAŠTITNA OPREMA  I ODEĆA ZA UGOSTITELJE PO STANDARDU HACCP za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno:  24.02.2016.

RUČNE PRSKALICE – HEMIJSKA MOTIKA za 2016. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno:  22.02.2016.

OPREMA ZA CENTRALNO GREJANjE za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno:  22.02.2016.

ROBA NA ZELENO – STOČNA REPA za 2016. god. za ŠG „Banat“ Objavljeno:  22.02.2016.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA za 2016. god. za ŠG „Banat“ Objavljeno:  19.02.2016.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA za 2016. god. za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno:  19.02.2016.

GORIVO za 2016. god. Objavljeno:  19.02.2016.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA, 2016. god. za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno:  19.02.2016.

PRANjE MOTORNIH VOZILA, 2016. god. za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno:  18.02.2016.

FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANjA ŠUMAMA JP „VOJVODINAŠUME“ – NADZOR ZA 2016. GODINU  Objavljeno:  12.02.2016.

SERVIS PP APARATA I PROTIVPOŽARNE OPREME 2015 god. za ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno:  05.02.2016.

STRUČNI NADZOR NA IZVOĐENJU RADOVA 2015 god. za ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno:  03.02.2016.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO, GROMOBRANSKIH MREŽA ZA ŠG „Novi Sad“ u 2015. god. Objavljeno:  02.02.2016.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 2015. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno:  01.02.2016.

ŠTAMPANJE REKLAMNOG MATERIJALA 2015. god. Objavljeno:  25.01.2016.

SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 2015. god. za ŠG „Srem. Mitrovica“ Objavljeno:  25.01.2016.

Popravka valjaonika i predvaljaonika u inkubutarskoj stanici 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“ Objavljeno:  25.01.2016.

OPREMA ZA DELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM DOBRIMA 2015. god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno:  22.01.2016.

PROZORI I VRATA SA UGRADNjOM 2015. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno:  21.01.2016.

OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU 2015. god. za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 19.01.2016.

ELEKTROUREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO (II) 2015.god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno:  19.01.2016.

UGOSTITELJSKA OPREMA ZA LOVAČKE KUĆE 2015. god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno: 14.01.2016.

PREGLEDI OPREME U SKLADU SA ZBZR 2015.god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno:  13.01.2016.

USLUGE REZANJA TRUPACA 2015. god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno: 12.01.2016.

AUTOPRIKOLICE (prikolice za čamce) 2015.god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno:  12.01.2016.

OPREMA ZA FAZANERIJU (POJILICE) za „Vojvodinašume-Lovoturs“ za 2015. god. Objavljeno: 12.01.2016.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA (II) ZA 2015.god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno:  11.01.2016.

GUME-PNEUMATICI ZA 2015. god. – partija broj 4 za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ Objavljeno: 06.01.2016.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 05.01.2016.

STRUČNI NADZOR NA IZVOĐENJU RADOVA  za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 30.12.2015.

KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI  (hrane, vode i dr.) za ŠG „Novi Sad“ 2015. god. Objavljeno: 29.12.2015.

ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2015. god. (III) Objavljeno: 28.12.2015.

Izgradnja i održavanje šumskih puteva za 2015. god. Objavljeno: 25.12.2015.

OSIGURANJE za 2015. god. Objavljeno: 24.12.2015.

PESTICIDI za 2016. god. Objavljeno: 24.12.2015.

OPREMA OBJEKATA PO HACCP STANDARDU (II) za 2015. god. Objavljeno: 22.12.2015.

ELEKTROAGREGATI za ŠG „Sremska Mitrovica“ za 2015. god. Objavljeno: 21.12.2015.

HARVESTER ZA 2015. god. Objavljeno: 18.12.2015.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU  za ŠG „Sombor“ 2015. god. Objavljeno: 18.12.2015.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA MEHANIZACIJE, MAŠINA I DR. ZA ŠG „Banat“ za 2015. god. (III) Objavljeno: 17.12.2015.

SERVISIRANJE BIROTEHNIČKE OPREME za ŠG „Novi Sad“ 2015. god. Objavljeno: 17.12.2015.

PLOČICE (plastične) I PROPRATNI ALAT ZA OBELEŽAVANJE TRUPACA za 2015. god. Objavljeno: 16.12.2015.

ELEKTROMATERIJAL za „Vojvodinašume-Lovoturs“ za 2015. god. Objavljeno: 15.12.2015.

RUČNI ALATI U ŠUMARSTVU za ŠG „Srem.Mitrovica“ za 2015. god. Objavljeno: 15.12.2015.

RUČNI ALATI U ŠUMARSTVU za ŠG „Sombor“ za 2015. god. Objavljeno: 15.12.2015.

STRUČNI NADZOR NA IZVOĐENjU RADOVA za ŠG „Sombor“ za 2015. god. Objavljeno: 10.12.2015.

OTKLANJANJE AMBALAŽNOG I (OPASNOG) MATERIJALA: karakterizacija i klasifikacija (opasnog) otpada za 2015. godinu Objavljeno: 10.12.2015.

PRIKLjUČCI ZA POLjOPRIVREDNE MAŠINE za 2015. god. Objavljeno: 10.12.2015.

GORIVO za 2016. god. Objavljeno: 10.12.2015.

GEODETSKE USLUGE (III) za ŠG „Sombor“ za 2015. god. Objavljeno: 09.12.2015.

STRUČNI NADZOR NA IZVOĐENjU RADOVA za ŠG „Novi Sad“ za 2015. god. Objavljeno: 09.12.2015.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE za 2015. god. (III) za ŠG „Sombor“ Objavljeno: 08.12.2015.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA ZA 2016. god. Objavljeno: 08.12.2015.

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA ZA 2015. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno: 08.12.2015.

REKLAMNO PROPAGANDNI MATERIJAL ZA NOVU GODINU U 2015. GODINU Objavljeno: 07.12.2015.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (III) ZA 2015. GODINU Objavljeno: 04.12.2015.

SNABDEVANjE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 2016. GODINU Objavljeno: 03.12.2015.

GARNITURA ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE ZA ŠG „SOMBOR“ ZA 2015. GODINU Objavljeno: 04.12.2015.

ZAŠTITNA OPREMA ZA 2015. GODINU Objavljeno: 03.12.2015.

ALARMNI SISTEMI SA USLUGOM INSTALIRANJA za 2015. god. – ŠG „Banat“ Pančevo Objavljeno: 02.12.2015.

OPTIČKI UREĐAJI ZA 2015. GODINU Objavljeno: 01.12.2015.

KORIŠĆENJE ŠUMA ZA 2016. GODINU Objavljeno: 30.11.2015.

OPREMA ZA PRVU POMOĆ  (nosila, kutije, torbice za prvu pomoć i dr.) za 2015.god. – ŠG „Sombor“ Objavljeno: 30.11.2015.

ELEKTRO UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO za 2015.god. – ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 30.11.2015.

SERVIS VANBRODSKOG MOTORA za 2015.god. – ŠG „Sombor“ Objavljeno: 30.11.2015.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠINE I MOTORNA VOZILA za 2015.god. (za potrebe ŠG „Novi Sad, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP) Objavljeno: 27.11.2015.

METALOSTRUGARSKE USLUGE  za 2015.god. – ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 26.11.2015.

KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI (hrane, vode i dr.)  za 2015.god. – ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 26.11.2015.

OPREMA ZA CENTAR ZA POSETIOCE OBEDSKA BARA za 2015. god. – ŠG „Sremska Mitrovica“

Objavljeno: 25.11.2015.

PUTNIČKA, TERENSKA, DOSTAVNA KOMBI I OSTALA VOZILA za 2015. god. Objavljeno: 24.11.2015.

IZMULJIVANJE I ČIŠĆENJE KANALA „NAMET-ŠLAJZ“ – ŠG „Novi Sad“

Objavljeno: 24.11.2015.

NAMEŠTAJ (radne stolice) za ŠG „Novi Sad“

Objavljeno: 24.11.2015.

MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE ZA 2015 (II)

Objavljeno: 24.11.2015.

 ZANATSKI RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU LUGARNICE za 2015. god.- ŠG „Banat“

Objavljeno: 24.11.2015.

HRANA ZA DIVLJAČ ZRNASTA I KABASTA za 2015. god.

Objavljeno: 23.11.2015.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA za 2015 (II)

Objavljeno: 23.11.2015.

 POTROŠNI MATERIJAL ZA RADIONICU za 2015. god. Objavljeno: 20.11.2015.

MARKETING AKTIVNOSTI ZA PREZENTACIJU TURISTIČKE PONUDE za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 19.11.2015.

OSIGURANJE ZA 2014. god.  (Objavljeno na Portalu JN i internet stranici Naručioca i Portalu „Sl.glasila RS“ i baze propisa dana 22.09.2014. godine) Objavljeno: 18.11.2015.

UREĐAJI ZA KOMUNIKACIJU U LOVSTVU (radio stanice) za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“ Objavljeno: 18.11.2015.

UGOSTITELJSKA OPREMA ZA LOVAČKE KUĆE za 2015. god. za ŠG „Banat“ Pančevo Objavljeno: 18.11.2015.

DEČIJI-NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI U 2015. god. Objavljeno: 13.11.2015.

GEODETSKE USLUGE (razgraničenje kat.par. i dr. geod.usluge) za 2015. god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno: 12.11.2015.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU za 2015. god. za ŠG „Banat“ Pančevo Objavljeno: 12.11.2015.

REZERVNI DELOVI ZA MOTORNE TESTERE, ČISTAČE, KRESAČE I PRSKALICE ZA 2015. god., za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 10.11.2015.

ZAŠTITNO-SANITARNA ODEĆA, OPREMA I DEZINFICIJENSI PO HACCP STANDARDU za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“ Objavljeno: 10.11.2015.

DOHRANA ZA DIVLJAČ – STOČNA (kamena) SO za 2015. godinu Objavljeno: 10.11.2015.

VIDEO I AUDIO OPREMA (TV APARATI) ZA 2015. god., za ŠG „Sombor“ Objavljeno: 10.11.2015.

LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA -periodični i sanitarni II,  za ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno: 09.11.2015.

PREGLED MAŠINA I OPREME za 2015.god. ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 06.11.2015.

HIDROGEL – sredstvo za zadržavanje vlage (II) za 2015.god. ŠG „Sombor“ Objavljeno: 05.11.2015.

GUME-PNEUMATICI ZA 2015.god. II faza  kvalifikacionog postupka (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP) Objavljeno: 05.11.2015.

SISTEM VIDEO NADZORA za 2015. god. ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 02.11.2015.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE za 2015. god. II faza kvalifikacionog postupka – ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno: 02.11.2015.

RADIONIČKI I REZNI ALATI I PRIBOR za 2015. god. Objavljeno: 30.10.2015.

ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA (II) za 2015. god. Objavljeno: 29.10.2015.

SEMENSKA ROBA ZA ŠG „SOMBOR“ za 2015. god. Objavljeno: 28.10.2015.

REZANjE TRUPACA U ŠG „NOVI SAD“ za 2015. god. Objavljeno: 28.10.2015.

TEHNIČKI GASOVI-BOCE (acetilen, kiseonik) za ŠG „BANAT“Pančevo za 2015.god. Objavljeno: 22.10.2015.

NAMEŠTAJ za 2015. godinu za ŠG „Banat“Pančevo Objavljeno: 21.10.2015.

ISPITIVANjE USLOVA RADNE OKOLINE ZA  ŠG „NOVI SAD“ za 2015. god. Objavljeno: 20.10.2015.

ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA ZA ŠG „NOVI SAD“ za 2015. god. Objavljeno: 16.10.2015.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA za 2015. god. za ŠG „Banat“ Pančevo Objavljeno: 14.10.2015.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA  (III) ZA ŠG „SOMBOR“ za 2015. godinu Objavljeno: 14.10.2015.

MOTORNE TESTERE I DRUGI MOTORNI UREĐAJI za 2015. godinu Objavljeno: 13.10.2015.

GUME-PNEUMATICI – kvalifikacioni postupak, II faza – za ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno: 13.10.2015.

LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA PERIODIČNI I SANITARNI za 2015. godinu za ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno: 12.10.2015.

HIDROGEL – sredstvo za zadržavanje vlage za 2015.god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno: 08.10.2015.

BODLJIKAVA, PALJENA I POCINKOVANA ŽICA ZA 2015. god. Objavljeno: 08.10.2015.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA ZA 2015. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno: 05.10.2015.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA za ŠG „Sremska Mitrovica“ Objavljeno: 02.10.2015.

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU Objavljeno: 29.09.2015.

KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI (hrana, voda za piće) za 2015. god. za ŠG „Banat“ Objavljeno: 28.09.2015.

SUPSTRATI ZA RASADNIČKU PROIZVODNjU (III) HUMUS ZA 2015. god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno: 25.09.2015.

SERVISIRANjE HLADNjAČE za 2015. god. za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ Objavljeno: 25.09.2015.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE ZA 2015. GOD. ZA ŠG „SOMBOR“ Objavljeno: 24.09.2015.

PREČNICE ZA 2015. godinu Objavljeno: 23.09.2015.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE ZA 2015.god.  (II faza kvalifikacionog postupka) za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ Objavljeno: 22.09.2015.

OPREMA ZA CENTRALNO GREJANJE ZA 2015. god. za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 17.09.2015.

USLUGE U POLjOPRIVREDI ZA 2015. god. (II), po partijama Objavljeno: 16.09.2015.

ČIŠĆENjE KOTLOVA I DIMNjAKA za 2015. god. za ŠG „Sombor“ Objavljeno: 16.09.2015.

ORGANIZACIJA UČEŠĆA NA SAJAMSKOJ MANIFESTACIJI „LORIST“ ZA 2015. GOD. Objavljeno: 16.09.2015.

OPREMA ZA ŠUMARSTVO ZA 2015. god. za ŠG „Banat“ Pančevo Objavljeno: 15.09.2015.

LIMARSKI RADOVI ZA 2015. god. za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 11.09.2015.

ZAŠTITNE MREŽE PROTIV DIVLJAČI ZA 2015. godinu – za ŠG „Banat“ Pančevo Objavljeno: 11.09.2015.

IZRADA PROJEKTA – STUDIJE za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“ Objavljeno: 11.09.2015.

LEKARSKI PREGLEDI (periodični i sanitarni) za 2015.god. (II) za ŠG „Sombor“ Objavljeno: 09.09.2015.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA za 2015. god za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 08.09.2015.
OPREMA  ZA KONFEKCIONIRANJE MESA DIVLJAČI ZA 2015.GOD. ZA „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 04.09.2015.
ELEKTROUREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 03.09.2015.
PEĆ ZA CENTRALNO GREJANJE za 2015. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 02.09.2015.
KUKURUZ ZA 2015. god., po partijama
Objavljeno: 01.09.2015.
GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA 2015. GOD. – pregovarački postupak sa objavljivanjem
Objavljeno: 28.08.2015.
UREĐAJI ZA KOMUNIKACIJU U LOVSTVU I RIBARSTVU ZA 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 27.08.2015.
ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZA 2015. god. 
Objavljeno: 26.08.2015.
TABLE ZA OBELEŽAVANJE za 2015. god.- za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 25.08.2015.
OPREMA OBJEKATA PO HACCP STANDARDU za 2015. god. – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Objavljeno: 24.08.2015.
VETERINARSKE USLUGE ZA 2015. god.
Objavljeno: 24.08.2015.
USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA ZA 2015. god. (II) za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 20.08.2015.
MOPEDI ZA 2015. god.
Objavljeno: 18.08.2015.
USLUGE U DELATNOSTI LOVSTVA ZA 2015. GODINU – pregovarački postupak bez objavljivanja
Objavljeno: 18.08.2015.
ODRŽAVANjE I POPRAVKA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ZA 2015. god. za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljveno: 18.08.2015.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 2015.GODINU
Objavljeno: 14.08.2015.
ŽIČANO PLETIVO ZA 2015. god.
Objavljeno: 11.08.2015.
IZRADA DRVENIH OBJEKATA I ELEMENATA za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 11.08.2015.
LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA – PERIODIČNI I SANITARNI ZA 2015. god. za  ŠG „Sombor“
Objavljeno: 06.08.2015.
OBRASCI (ZA PRAĆENjE PROIZVODNOG CIKLUSA) ZA 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 03.08.2015.
USLUGE NA GAJENjU I UREĐIVANjU ŠUMA za 2015. god. – partije 1 i 4 – PREGOVARAČKI POSTUPAK
Objavljeno: 31.07.2015.
PRSKALICE ZA HEMIJSKU ZAŠTITU I OPREMU za 2015. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 31.07.2015.
RUČNI ALATI U ŠUMARSTVU za 2015.god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 30.07.2015.
PRANjE MOTORNIH VOZILA ZA 2015. god. (II) za ŠG „Sombor“ – ŠU „Odžaci“
Objavljeno: 29.07.2015.
ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNjAK ZA 2015. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno 29.07.2015.
ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI ZA 2015. GOD.
Objavljeno: 28.07.2015.
KANCELARIJSKA REPREZENTACIJA ZA 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 27.07.2015.
IZGRADNjA OBJEKATA I DELOVA OBJEKATA ZA 2015. god.
Objavljeno: 24.07.2015.
KLIMA UREĐAJI ZA 2015. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 21.07.2015.
GUME ZA 2015. god. (II faza kvalifikacionog postupka) za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 21.07.2015.
ANGAŽOVANjE RADNIKA NA IZVRŠENjU RAZNIH USLUGA U UGOSTITELjSTVU za 2015. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 17.07.2015. 
USLUGE SKLADIŠTENjA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA za 2015. god. (II) za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 13.07.2015.
DODATNA OPREMA ZA MAŠINSKU RADIONICU – aparat za pranje vozila, za 2015. godinu, za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 09.07.2015.
MOTORI ZA PLOVILA za 2015. godinu
Objavljeno: 09.07.2015.
ZAŠTITA OD VODE I VLAGE ZA 2015. god. za ŠG „Novi Sad“
 Objavljeno: 08.07.2015.
OPREMA ZA ŠUMARSTVO (ručni GPS uređaji za šumarstvo) za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 06.07.2015.
FARBE, BOJE, LAKOVI I DR. ZA 2015. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 06.07.2015.
OPREMA OBJEKATA PO HACCP STANDARDU za 2015. god.
Objavljeno: 03.07.2015.
REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE – kvalifikacioni postupak II faza za ŠG „Sr.Mitrovica“
Objavljeno: 03.07.2015.
DRVENE GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA ZA 2015. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 01.07.2015.
USLUGE SKLADIŠTENJA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 01.07.2015. 
ELEKTROMATERIJAL ZA 2015. god. za ŠG „Sombor“ 
Objavljeno: 01.07.2015.
KANCELARIJSKA REPREZENTACIJA za 2015. godinu za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 30.06.2015.
SREDSTVA ZA HIGIJENU ZA 2015. GODINU
Objavljeno: 30.06.2015.
TRAKTORI ZA 2015. GODINU (prethodno obaveštenje objavljeno 04.05.2015. godine)
Objavljeno: 30.06.2015.
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U ŠUMARSTVU ZA 2015. GODINU
Objavljeno: 25.06.2015.
PRATEĆA OPREMA ZA TROFEJE U LOVSTVU za 2015. godinu
Objavljeno: 24.06.2015.
KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI (stočna hrana, voda za piće i dr) za 2015. god. – za „Vojvodinašume-Lovoturs“ Petrovaradin
Objavljeno: 17.06.2015.
GUME – PNEUMATICI za 2015. (II faza kvalifikacionog postupka) za ŠG „BANAT“ Pančevo
Objavljeno: 17.06.2015.
GUME-PNEUMATICI 2014. (za period do 3 godine), prvobitno objavljeno dana 26.03.2014. na portalu UJN, na internet stranici naručioca i na portalu službenih glasila RS i baze propisa
Objavljeno 17.06.2015.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Objavljeno: 16.06.2015.
REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2014. (za period do 3 godine), prvobitno objavljeno dana 24.02.2014. na portalu UJN, na internet stranici naručioca i na portalu službenih glasila RS i baze propisa
Objavljeno: 16.06.2015.

REVIZIJA SREDNjOROČNIH PROGRAMA RIBARSTVA – USAGLAŠAVANjE SA NOVIM ZAKONOM ZA 2015. GODINU Objavljeno: 15.06.2015.

GRAĐEVINSKI MATERIJAL za 2015. godinu Objavljeno: 15.06.2015.

TABLE ZA OBELEŽAVANJE za 2015. god.
Objavljeno: 12.06.2015.
OPREMA ZA PRVU POMOĆ-nosila, kutije, torbice za prvu pomoć i dr. za 2015. god.- za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 12.06.2015.
REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE ZA 2015. god. za ŠG „Novi Sad“ II faza kvalifikacionog postupka
Objavljeno: 11.06.2015.
MREŽE ZA VOLIJERE ZA 2015. godinu za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 11.06.2015.
FARBE, BOJE, LAKOVI I DR. za 2015. godinu – za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 08.06.2015.
USLUGE REZANJA TRUPACA za 2015. godinu – za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 08.06.2015.
USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA za 2015. god. (prethodno obaveštenje objavljeno dana 31.12.2014. god. na Portalu UJN, internet stranici naručioca i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa)
Objavljeno: 05.06.2015.
PRANJE MOTORNIH VOZILA ZA 2015. god. za potrebe ŠG „Sombor“
Objavljeno: 05.06.2015.
USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA ZA 2015. god. za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkciju JP
Objavljivanje: 05.06.2015.
MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE za 2015. godinu
Objavljeno: 04.06.2015.
ČAMCI (PLASTIČNI) za 2015. god.
Objavljeno: 03.06.2015.
 USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA III ZA 2015. god.- za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 02.06.2015.
ZAŠTITNO-SANITARNA ODEĆA, OPREMA PO  HACCP STANDARDU ZA 2015. god. – za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 02.06.2015. 
MAZIVA ZA 2015. godinu
Objavljeno: 01.06.2015.
PRSKALICE ZA HEMIJSKU ZAŠTITU-LEĐNE PRSKALICE (MOTORNE) za 2015. god.
za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 01.06.2015.
KANCELARIJSKA REPREZENTACIJA ZA 2015. god. ( za potrebe ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 29.05.2015.
ZAŠTITNA RADNA OBUĆA ZA 2015. god.
Objavljeno: 29.05.2015.
DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 28.05.2015.
ZAŠTITNA ODEĆA ZA 2015. god.
Objavljeno: 27.05.2015.
USLUGE VULKANIZIRANJA I OPTIKA II za 2015. god. – za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 27.05.2015.
GEODETSKE USLUGE ZA 2015. god.
Objavljeno: 27.05.2015.
REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE za 2015. god.-II faza kvalifikacionog postupka – za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 25.05.2015.
GLINENI GOLUBOVI (sa pratećom municijom i opremom) za 2015. god.
Objavljeno: 25.05.2015.
RADNA ODEĆA ZA 2015. god.
Objavljeno: 22.05.2015.
SERVIS MOTORNIH TESTERA I ČISTAČA za 2015. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 22.05.2015.
OBRASCI ZA PRAĆENjE PROIZVODNOG CIKLUSA ZA 2015. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 22.05.2015.
ODRŽAVANjE (SERVISIRANjE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME ZA 2015. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 21.05.2015.
USLUGE U POLjOPRIVREDI ZA 2015. GODINU
Objavljeno: 20.05.2015.
KANCELARIJSKA REPREZENTACIJA ZA 2015. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 20.05.2015.
SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA (II) za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 20.05.2015.
HRANA ZA DIVLjAČ – ZRNASTA I KABASTA za 2015. god.
Objavljeno: 20.05.2015.
ISHRANA PRIPADINKA VOJSKE SRBIJE KOJI VRŠE USLUGE PREVOZA PONTONSKIM MOSTOM za 2015. god. za potrebe ŠG „Sombor“
Objavljeno: 20.05.2015. 
USLUGE U DELATNOSTI LOVSTVA ZA 2015. god.
Objavljeno: 19.05.2015.
OPREMA ZA POLjOPRIVREDU ZA 2015. god. (II) za ŠG „Sombor“ 
Objavljeno: 19.05.2015.
MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 18.05.2015.
RAČUNARI, RAČUNARSKA OPREMA I PRATEĆI SOFTVER za 2015. god.
Objavljeno: 15.05.2015.
VETERINARSKE USLUGE za 2015. god.- po partijama (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva)
Objavljeno: 14.05.2015.
NAUČNO-RAZVOJNA ISTRAŽIVANjA U ŠUMARSTVU ZA 2015. GOD.
Objavljeno: 13.05.2015.
REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE ZA 2015. god. (II faza kvalifikacionog postupka) za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 13.05.2015.
Servisiranje i održavanje birotehničke opreme za 2015. god. – za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 12.05.2015.
KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTROŠNI MATERIJAL ZA RAČUNARE I FOTOKOPIR APARATE ZA 2015. godinu
Objavljeno: 08.05.2015.
OPREMA ZA PRVU POMOĆ za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 07.05.2015.
PESTICIDI za 2014. god. (II) objavljeno na Portalu JN i Internet stranici dana 03.09.2014. god.
USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA za 2015. god. (II) za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 05.05.2015.
OBRASCI ZA PRAĆENJE PROIZVODNOG CIKLUSA za 2015. god. – za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 05.05.2015.
TRAKTORI ZA 2015. god.
Objavljeno: 04.05.2015.
KONSULTANTSKE USLUGE PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE U ŠUMARSTVU ZA 2015.GODINU
Objavljeno: 30.04.2015.
SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENTI I DR. za 2015. god.
Objavljeno: 30.04.2015.
STRUČNA LITERATURA ZA 2015. god. – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Objavljeno: 30.04.2015.
PREGLED MAŠINA I OPREME (dizalice, strugovi, utovarivači i sl.) -ZBZR za 2015. god. – za ŠG „Banat“Pančevo
Objavljeno: 29.04.2015.
USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA za 2015. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 29.04.2015.
ELEKTROMATERIJAL za 2015. god. – za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 28.04.2015.
DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 27.04.2015.
ZAŠTITNA OPREMA za 2014. godinu – objavljeno na Portalu UJN i internet stranici naručioca dana 08.10.2014. god.
Objavljeno: 27.04.2015.
USLUGE VULKANIZIRANJA I OPTIKA za 2015. god. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 27.04.2015.
ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA ZA 2015. god.
Objavljeno: 27.04.2015.
SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD KOMARACA I KRPELJA za 2015. god.
Objavljeno: 24.04.2015.
ŠPEDITERSKE USLUGE za 2015. god. – za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 24.04.2015.
IZGRADNJA OBJEKATA I DELOVA OBJEKATA za 2015. god.
Objavljeno: 24.04.2015.
LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA – periodični i sanitarni za 2015. god. ( za potrebe ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 24.04.2015.
PREGLED I ISPITIVANjE INSTALACIJA, DIMNjAKA I KOTLARNICA U SKLADU SA ZZOP-om za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 23.04.2015.
ODRŽAVANjE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 23.04.2015.
DRVENE GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA/ZEČEVA za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ 
Objavljeno: 23.04.2015.
USLUGE OVLAŠĆENOG SUDSKOG VEŠTAKA ZA 2015. GOD.
Objavljeno: 22.04.2015.
INFRASTRUKTURNI INSTALATERSKI RADOVI (lugarnica Karapandža) za 2015. god. za potrebe ŠG „Sombor“
Objavljeno: 21.04.2015.
GARNITURA ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE, TEHNIČKI GASOVI za 2015. godinu za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 21.04.2015.
OPREMA ZA POLjOPRIVREDU ZA 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 20.04.2015.
USLUGE OPTIČKOG INTERNETA, VPN-a i PTV-a za 2015. god. (za potrebe ŠG „Sr. Mitrovica“ i Direkcija JP)
Objavljeno: 16.04.2015.
Računari, računarska oprema i prateći softver za 2014.god. (objavljeno na portalu UJN i internet stranici naručioca dana 10.10.2014. godine)
Objavljeno: 15.04.2015.
GEODETSKE USLUGE za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 14.04.2015.
USLUGE ODRŽAVANjA HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA ZA 2015. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 14.04.2015.
PREVOZ TRUPACA ŠLEPOM ZA 2015. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 14.04.2015.
USLUGE ODRŽAVANjA HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 14.04.2015.
USLUGE VULAKNIZERA, OPTIKE I PRANjA VOZILA za 2015. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 14.04.2015.
STOČNA SO – MINERALIZOVANO HRANIVO ZA BRIKETIRANjE SA LEKOM ZA 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 14.04.2015.
ODRŽAVANjE PROGRAMA VERZIJA 6 – „OSNOVA I IZVOĐAČKI PROJEKAT“ ZA 2015. god.
Objavljeno: 07.04.2015.
RUČNE PRSKALICE – hemijska motika za 2015. god. za potrebe ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 06.04.2015.
SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA za 2015. god. za potrebe ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 06.04.2015.
ARMIRANE BETONSKE CEVI za 2015. god. za potrebe ŠG “Banat“ – Pančevo
Objavljeno: 03.04.2015.
BETONSKO GVOŽĐE – ARMATURA za 2015. godinu
Objavljeno: 02.04.2015.
SERVIS KLIMA UREĐAJA za 2015. godinu – za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 01.04.2015.
SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA za 2015. god. za potrebe ŠG „Sombor“
Objavljeno: 31.03.2015.
ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNjAK za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 27.03.2015.
ODRŽAVANjE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 27.03.2015.
USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 27.03.2015.
OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 27.03.2015.
SUPSTRATI ZA RASADNIČKU PROIZVODNjU II – TRESET za 2015.god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 27.03.2015.
DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA za 2015. god.  za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 26.03.2015.
SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE – ODRŽAVANJE SISTEMA ZA HLAĐENJE  za 2015. god. – za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 25.03.2015.
SPORTSKA OPEMA: NAGRADNA SPORTSKA OPREMA za 2015. godinu
Objavljeno: 25.03.2015.
TEPIH STAZE ZA ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 25.03.2015.
ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA za 2015. godinu – za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 24.03.2015.
PRANJE VOZILA za 2015. god. – za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 20.03.2015.
„ŠUMARIJADA“ za 2015. godinu (reklamna oprema za radničko-sportske igre)
Objavljeno: 18.03.2015.
PREGLED I REMONT TRAFOSTANICA (u Baču i Kamarištu) za 2015. god. za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 18.03.2015.
OPŠTI I DRUGI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI-LIMARSKI RADOVI za 2015.god. – za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 17.03.2015.
ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNjAK ZA 2015. god. za potrebe ŠG „Sombor“
Objavljeno: 12.03.2015.
FARBE, BOJE, LAKOVI za 2015. god. – za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 06.03.2015.
ODRŽAVANjE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA ZA 2015. god. ( ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcija JP)
Objavljeno: 06.03.2015.
OPREMA ZA POLJOPRIVREDU za 2015. god. – za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 06.03.2015.
CISTERNA – REZERVOAR ZA VODU za 2015. – za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 03.03.2015.
OBRASCI ZA PRAĆENjE PROIZVODNOG CIKLUSA za 2015. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 03.03.2015.
MLAĐ ZA PORIBLjAVANjE za 2015. god.
Objavljeno: 02.03.2015.
LEKOVI ZA DIVLjAČ za 2015. god.
Objavljeno: 02.03.2015.
USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA za 2015. god. – za „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkciju JP
Objavljeno: 27.02.2015.
SERVISIRANJE RUČNOG I MAŠINSKOG ELEKTRO ALATA – za ŠG „Sr.Mitrovica“
Objavljeno: 27.02.2015.
SEMENSKA ROBA za 2015. god.
Objavljeno: 27.02.2015.
ODRŽAVANjE I POPRAVKA INSTALACIJA I MREŽA za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 26.02.2015. 
POPRAVKA I ODRŽAVANjE OPREME U FAZANERIJAMA za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 26.02.2015.
RUČNI ALATI U ŠUMARSTVU  za ŠG „Sr.Mitrovica“
Objavljeno: 26.02.2015.
TEHNIČKI PREGLED AUTOMOBILA I TRAKTORA za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“ 
Objavljeno: 26.02.2015.
ZAKUP OBJEKTA ZA PRIHVAT TRUPOVA ODSTRELjENE DIVLjAČI za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 26.02.2015.
DODATNA OPREMA ZA MAŠINSKU RADIONICU za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 26.02.2015.
KORIŠĆENJE ŠUMA ZA 2015. god. (prethodno obaveštenje objavljeno 23.12.2014.god.)
Objavljeno: 26.02.2015.
REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE (kvalifikacioni postupak-II faza) za ŠG „Sr.Mitrovica“
Objavljeno: 25.02.2015.
FSC Sertifikacija održivog gazdovanja šumama JP „Vojvodinašume“ – NADZOR ZA 2015. god.
Objavljeno: 25.02.2015.
OPREMA ZA CENTRALNO GREJANjE za 2014. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 25.02.2015.
ODRŽAVANjE POSLOVNOG „AB SOFT“ SOFTVERA ZA 2015. god.
Objavljeno: 24.02.2015.
VETERINARSKE USLUGE ZA 2015. godinu
Objavljeno: 23.02.2015.
DEFEKTAŽA I OBNOVA HIDRO-TEHNIČKIH OBJEKATA (II faza) za 2014. god. (za potrebe ŠG „Sombor“)
Objavljeno: 20.02.2015.
ODRŽAVANjE (SERVISIRANjE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME ZA 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 20.02.2015.
PUTNIČKA, TERENSKA, DOSTAVNA, KOMBI I OSTALA VOZILA, 2014. GOD.
Objavljeno: 19.02.2015.
GORIVO ZA 2015. GODINU (prethodno obaveštenje objavljeno: 23.12.2014.)
Objavljeno: 13.02.2015.
HRANA ZA DIVLjAČ (koncentrovana) za 2015. god.
Objavljeno: 12.02.2015.
Rezervni delovi za sve mašine po partijama za 2015. godinu,
za partiju br.34 – Akumulatori za traktore, putnička i terenska vozila i radne mašine – za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 12.02.2015.
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM za 2015. god.
Objavljeno: 10.02.2015.
ROBA NA ZELENO – STOČNA REPA (SETVA) za 2015. god. za ŠG „Banat“ Pančevo
Objavljeno: 10.02.2015.
Održavanje (servisiranje) i popravka računara i računarske opreme za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 09.02.2015.
SUPSTRATI ZA RASADNIČKU PROIZVODNjU za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 06.02.2015.
Ugostiteljska oprema za lovačke kuće za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 06.02.2015.
SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA za 2015. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 04.02.2015.
USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA za 2015. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno 03.02.2015.
ZAŠTITNE MREŽE PROTIV DIVLjAČI za 2015. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 03.02.2015.
TEHNIČKI PREGLED VOZILA za 2015. za ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 02.02.2015.
PRANjE MOTORNIH VOZILA za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“
Objavljeno: 30.01.2015.
MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE, 2014. god. (II) za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 28.01.2015.
FARBE, BOJE, LAKOVI I DR. ZA ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 28.01.2015.
RADOVI NA UREĐENjU PARKINGA DIREKCIJE JP ZA 2014. GOD. (II)
Objavljeno: 23.01.2015.
GRAĐEVINSKE MAŠINE  – BAGER TOČKAŠ za 2014. god.
TABLE II (info table za SRP) za 2014. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 16.01.2015.
SOFTVERI ZA ŠUMARSTVO I OSTALE OBLASTI za 2014. god. II (za potrebe ŠG „Sombor“)
Objavljeno: 14.01.2015.
ŽIČANO PLETIVO ZA 2014. god.
Objavljeno: 14.01.2015.
ZAŠTITNE MREŽE ZA DIVLjAČ ZA 2014. god. za ŠG „Banat“
Objavljeno: 13.01.2015.
MOTORI ZA PLOVILA za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“
Objavljeno: 09.01.2015.
USLUGE NA GAJENjU I UREĐIVANJU ŠUMA za 2015. god. Objavljeno: 31.12.2014.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA za 2014. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 30.12.2014.
ŠTAMPANJE REKLAMNOG MATERIJALA za 2014.god. (II) za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP
Objavljeno: 30.12.2014.
KOTAO ZA CENTRALNO GREJANjE ZA 2014. god. za ŠG „Sombor“
Objavljeno: 29.12.2014.
LEGALIZACIJA OBJEKATA ZA 2014. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno: 29.12.2014.
ZAŠTITNA ODEĆA za 2014. god. (partija 6) – pregovarački postupak bez objavljivanja
Objavljeno: 29.12.2014.
IZGRADNjA I ODRŽAVANjE ŠUMSKIH PUTEVA ZA 2014. GOD.
Objavljeno: 24.12.2014.
GORIVO za 2015. god.
Objavljeno: 23.12.2014.
KORIŠĆENJE ŠUMA za 2015. god. 
Objavljeno: 23.12.2014.