JAVNE NABAVKE – KONKURSNA DOKUMENTACIJA I LICITACIJE

Objavljeno: 18. августа 2017.

OBJAVE LICITACIJA  (klik na vezu)

PLOČICE (plastične) I PROPRATNI ALAT ZA OBELEŽAVANJE TRUPACA 2018. god.
Objavljeno 15.06.2018.

POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU 2018. god. za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 15.06.2018.

 LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA – periodični i sanitarni, 2018. god.
(za potrebe Direkcije JP, ŠG “Novi Sad“ i „Vojvodinašume-Lovoturs“ )
Objavljeno 13.06.2018.

GLINENI GOLUBOVI (sa pratećom municijom i opremom) 2018. god. za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno 12.06.2018.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENTI I DR. 2018. GOD.
(za potrebe ŠG ”Sombor” Sombor)
Objavljeno 11.06.2018.

STRUČNI NADZOR NA IZVOĐENJU RADOVA 2018. GOD.
Objavljeno 11.06.2018.

ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA
(I TELEFONSKIH CENTRALA) 2018. GOD.
(za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“, “Lovoturs”- a i “Vojvodinašume-turist”)
Objavljeno 11.06.2018.

POTROŠNI MATERIJAL ZA RADIONICU 2018. GOD. – za potrebe ŠG ”Sombor”
Objavljeno 07.06.2018.

USLUGE U POLJOPRIVREDI 2018. GOD. za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 07.06.2018.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENTI I DR. 2018. GOD.
(za potrebe Direkcije JP i “Vojvodinašume – Lovoturs”)
Objavljeno: 07.06.2018.

GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA/ZEČEVA 2018. GOD. ZA ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 06.06.2018.

FORVARDERI 2018. GOD.
Objavljeno: 05.06.2018.

SERVIS MOPEDA I BICIKALA 2018. god. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 05.06.2018.

ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2018. GOD.
Objavljeno: 05.06.2018.

KONZUMNI PROIZVODI 2018. GOD. ZA ŠG “BANAT”
Objavljeno: 04.06.2018.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2018. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 04.06.2018.

KONZUMNI PROIZVODI 2018. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 04.06.2018.

IZRADA PROGRAMA NASELJAVANJA JELENSKE DIVLJAČI  U LOVIŠTU “VRŠAČKE PLANINE” 2018. GOD.
Objavljeno: 01.06.2018.

PROZORI I VRATA  SA UGRADNJOM 2018. god. za potrebe ŠG ”SOMBOR”
Objavljeno 01.06.2018.

SOFTVERI ZA ŠUMARSTVO I OSTALE OBLASTI 2017. god. (II) – za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 31.05.2018.

Zbog nenamerno ranije objavljene javne nabavke, ista se ponavlja i smatra se validnom

ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE I POPRAVKA RAČUNARA I RAČ.OPREME 2018. godine za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 30.05.2018.

USLUGE INTERNETA, VPN-a i IPTV-a (optički i bakarni medijum) 2018. god. – (za period do 2 god.)
Objavljeno 30.05.2018.

PRANJE MOTORNIH VOZILA 2018. GODINA za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“
Objavljeno 30.05.2018.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENTI I DR. 2018. god.
za potrebe ŠG ’’Novi Sad’’
Objavljeno 30.05.2018.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2018. god. za potrebe ŠG „Novi Sad
Objavljeno 30.05.2018.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2018. god. za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 30.05.2018.

USLUGE REZANJA TRUPACA 2018. god.  za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 29.05.2018.

ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2018. god.
( za potrebe Direkcije JP, “Vojvodinašume-Lovoturs” i “Vojvodinašume-Turist)
Objavljeno 29.05.2018.

ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNJAK 2018. god. za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 28.05.2018.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 2018. god. za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 28.05.2018.

MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI ZGRADE DIREKCIJE 2017. god – za potrebe ŠG „SREMSKA MITROVICA“
Objavljeno 25.05.2018.

SOFTVERI ZA ŠUMARSTVO I OSTALE OBLASTI 2017. god. (II) – za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 25.05.2018.

NAPOMENA: Ovde objavljena javna nabavka je nenamerno ranije objavljena i smatra se validnom objavljena ista dana 31.05.2018.

OPREMA ZA PRVU POMOĆ 2018.god za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 25.05.2018.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2018.GOD – REKONSTRUKCIJA MOSTA ŠMAGUC
Objavljeno 24.05.2018.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENTI I DR.  2018. GOD.
(za potrebe ŠG ”Banat” Pančevo)
Objavljeno 23.05.2018.

USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA 2018. god. za potrebe  ŠG „NOVI SAD“
Objavljeno 23.05.2018.

IZRADA PROGRAMA UPRAVLJANJA RIBARSKIM PODRUČJIMA 2018.god.
Objavljeno 21.05.2018.

GEODETSKE USLUGE za potrebe  ŠG „NOVI SAD“
Objavljeno 21.05.2018.

SERVIS KLIMA UREĐAJA 2018. GOD. ( za potrebe ŠG “SOMBOR”)
Objavljeno 18.05.2018.

POPRAVKA I ODRŽAVANJE OPREME U FAZANERIJAMA 2018.god. za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 17.05.2018.

SERVIS MOTORNIH TESTERA I ČISTAČA 2018. GODINE za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 15.05.2018.

ELEKTROMATERIJAL 2018 god  za potrebe ŠG „NOVI SAD“
Objavljeno 15.05.2018.

ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2018. GODINE za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 15.05.2018.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU  2018. god. za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 14.05.2018.

TEHNIČKI GASOVI – BOCE ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE (ACETILEN,KISEONIK,UGLJEN-DIOKSID) 2018. ГОД.
( za potrebe ŠG ”SOMBOR”)
Objavljeno 11.05.2018.

IZBOR OPERATERA MOBILNE TELEFONIJE 2018. god. – (za period do 2 godine)
Objavljeno 11.05.2018.

USLUGE  TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH VOZILA I TRAKTORA  2018. god.  za potrebe ŠG “SOMBOR”
Objavljeno 11.05.2018.

ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA 2017. god. (II) – za potrebe ŠG „Sombor“
Objavljeno 10.05.2018.

REZERVNI DELOVI ZA NOVU MEHANIZACIJU 2017. GOD. – za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“
(RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA)
Objavljeno 08.05.2018.

ŠPEDITERSKE USLUGE 2018. god. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 08.05.2018.

OPREMA ZA LOVSTVO I RIBARSTVO 2018. god.
Objavljeno 07.05.2018.

USLUGE KAMIONSKOG PREVOZA 2018. god. ( za potrebe ŠG “SOMBOR”)
Objavljeno 04.05.2018.

LEKOVI ZA DIVLJAČ I POTROŠNI MATERIJAL I OPREMA ZA VETERINU 2018.god.
Objavljeno 03.05.2018.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA 2018.god.
Objavljeno 30.04.2018.

USLUGE REZANJA TRUPACA 2018.god. ( za potrebe ŠG ”SOMBOR”)
Objavljeno 27.04.2018.

KORIŠĆENJE ŠUMA 2017. god.
(Poziv br. 5, objavljeno na Portalu JN , Internet stranici naručioca i na Portalu “Sl. glasila RS” (dana 03.04.2017. god.)

PRANJE MOTORNIH VOZILA 2018. god. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 27.04.2018.

PRANJE MOTORNIH VOZILA 2018. god. za ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno 26.04.2018.

VETERINARSKE USLUGE 2018. god.
Objavljeno 25.04.2018.

USLUGE VULKANIZERA, OPTIKA I PRANJE VOZILA 2018. GODINE za ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 25.04.2018.

TRAKTORI 2017. god. (II)
Objavljeno 25.04.2018.

UNUTRAŠNJA DEKORACIJA I ZAŠTITA ZA PROZORE – ZAVESE, TRAKASTE ZAVESE,
VENECIJANERI, KOMARNICI, GARNIŠNE I SL. za ŠG „NOVI SAD“ 2018.god.
Objavljeno 25.04.2018.

ZAŠTITNA OPREMA 2018. god
Objavljeno 23.04.2018.

USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIJAMA
2018. god. za potrebe ogranaka „Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno 20.04.2018.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD KOMARACA I KRPELJA 2018.god.
Objavljeno 19.04.2018.

ELEKTROMATERIJAL 2018.god za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 19.04.2018.

ELEKTROMATERIJAL 2018.god. za ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 18.04.2018.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2018. god. za ŠG “SOMBOR” SOMBOR
Objavljeno 17.04.2018.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA  2018. godine
za ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 17.04.2018.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DR. 2018. GOD.
Objavljeno 17.04.2018.

MOTORI ZA PLOVILA 2018.god. za ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 16.04.2018.

SERVISIRANJE  I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME 2018. god.  za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 12.04.2018.

PDA UREĐAJI 2017. god
Objavljeno 04.04.2018.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME (fotokopir aparati) 2018. god.
(za potrebe ogranaka „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno 04.04.2018.

STRUČNI NADZOR NA IZVOĐENJU RADOVA 2018. god. za ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 03.04.2018.

METALOGLODAČKE USLUGE ZA ŠG ”NOVI SAD” 2018. god.
Objavljeno 02.04.2018.

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOG ENERGIJOM 2018. GOD
Objavljeno 28.03.2018.

USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA za ŠG „Novi Sad”
Objavljeno 27.03.2018.

BUŠENJE BUNARA 2017 god. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 27.03.2018.

POPRAVKA I ODRŽAVANJE OPREME U FAZANERIJAMA 2018.god.
( za ogranak “Vojvodinašume-Lovoturs”)
Objavljeno 26.03.2018.god.

ODRŽAVANJE SISTEMA ZA GREJANJE 2017.god. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 23.03.2018.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2018. god za ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno: 22.03.2018.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2018.god. za ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 22.03.2018.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA 2018.god. za ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 21.03.2018.

HRANA ZA DIVLJAČ – KONCENTROVANA 2018. god
Objavljeno 21.03.2018.

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 2018.god. za ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 21.03.2018.

AUTOBUSI 2017. god.
Objavljeno 20.03.2018.

AUTOLIMARSKE I AUTOLAKIRERSKE USLUGE II 2017.GOD. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 19.03.2018.

USLUGE REZANJA TRUPACA 2018.GOD. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 15.03.2018.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA 2018.GOD. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 14.03.2018.

GORIVO 2018.god.
Objavljeno 13.03.2018.

SEMENSKA ROBA 2018. god
Objavljeno 13.03.2018.

USLUGE U DELATNOSTI LOVSTVA 2018. GOD.
Objavljeno 13.03.2018.

ODRŽAVANJE POSLOVNOG “AB SOFT” SOFTVERA ZA 2018. GOD
u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Objavljeno 08.03.2018.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2018. god.
( za ogranak „Vojvodinašume-Lovoturs“)
Objavljeno 07.03.2018.

DEFEKTAŽA I OBNOVA PLOVILA za ŠG „NOVI SAD“
Suvi petogodišnji pregled skele „Mića Banjac“ – sa defektažom
Objavljeno 06.03.2018.

ROBA NA ZELENO – STOČNA REPA (SETVA) 2018. GODINE za ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 06.03.2018.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA zа ŠG”NOVI SAD”
Objavljeno 06.03.2018.

OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA 2018. GODINE za ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno 05.03.2018.

FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANJA ŠUMAMA JP “VOJVODINAŠUME” – RESERTIFIKSCIJA 2018.GODINE
Objavljeno 01.03.2018.

KORIŠĆENJE ŠUMA 2018.GOD.
Objavljeno 23.02.2018.

 

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2018.GOD. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”

Objavljen 23.02.2018.

USLUGE KAMIONSKOG PREVOZA 2018.GOD. za ŠG “BANAT”
Objavljen 22.02.2018.

USLUGE KAMIONSKOG PREVOZA 2017.GOD. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljen 21.02.2018.

UGOSTITELJSKA OPREMA ZA LOVAČKE KUĆE 2017.GOD. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 21.02.2018.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA,NJIHOVIH KOMPONENTI I DR. 2017. GOD.
Objavljeno 20.02.2018.

SERVIS MOTORNIH TESTERA I ČISTAČA   2018. god.za
(za potrebe ogranaka „Vojvodinašume-Lovoturs“)
Objavljeno 20.02.2018.

SADNICE I REZNICE 2018. god
Objavljeno 19.02.2018.

SISTEM VIDEO NADZORA I  ALARMNI SISTEMI 2017. god
Objavljeno 19.02.2018.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. GOD. (II) za ŠG “SOMBOR”
Objavljeno 14.02.2018.

OPREMA ZA ZALIVANJE 2017.GOD za ŠG “BANAT”
Objavljeno 09.02.2018.

USLUGA KAMIONSKOG PREVOZA 2017.GOD.za ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno 08.02.2018.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2017. GOD. (II) za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno 06.02.2018.

TABLE ZA OBELEŽAVANJE 2017. GOD. za ŠG “SOMBOR”
Objavljeno 02.02.2018.

OPREMA ZA PRVU POMOĆ-PO PRAVILNIKU O ZAŠTITI NA RADU ŠG”NOVI SAD”
Objavljeno 01.02.2018.

UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE VANŠUMSKOG ZELENILA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno 01.02.2018.

NAMEŠTAJ 2017. GOD. (III) za ŠG ”Sombor” i ŠG ”Banat
Objavljeno 31.01.2018.

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 2017.god.ŠG “BANAT” Pančevo
Objavljeno 30.01.2018.

RUČNI ALATI U ŠUMARSTVU 2017.god.
Objavljeno 30.01.2018.

DOKUMENTACIJA, PREGLEDI, I USLUGE U SKLADU SA ZZOP-ОМ 2017. GODINE
(za potrebe  “Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno 30.01.2018.

OSIGURANJE 2017
Objavljeno 29.01.2018.

OPREMA ZA CENTRALNO GREJANJE 2017. год. (II)
Objavljeno 26.01.2018.

OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU 2017. god.-
Objavljeno 24.01.2018.

ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA, 2017. god. –
Objavljeno 24.01.2018.

UGOSTITELJSKA OPREMA ZA LOVAČKE KUĆE 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 24.01.2018.

AB “SOFT” POSLOVNI SOFTVER – NADOGRADNJA, 2017. год.
(za potrebe ŠG „S.Mitrovica“)
Objavljeno 23.01.2018.

USLUGE U OBLASTI LEGALIZACIJE/OZAKONJENJA OBJEKATA 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 22.01.2018.

ŠTAMPANJE REKLAMNOG MATERIJALA 2017.GOD.
Objavljeno 22.01.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠINE I MOTORNA VOZILA 2017. GOD. (II) (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 22.01.2018.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 18.01.2018.

PRSKALICE ZA HEM.ZAŠTITU I OPREMU 2017.GOD (II)
Objavljeno 17.01.2018.

PESTICIDI 2017 (II) ŠG “SOMBOR”

Objavljeno 16.01.2018.

MINERALNA ĐUBRIVA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 16.01.2018.

PROZORI I VRATA, SA UGRADNJOM – 2017. god.
Objavljeno: 16.01.2018.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA 2017. GOD. “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 16.01.2018.

ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 10.01.2018.

OPREMA ZA ORUŽJE I MUNICIJU 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 10.01.2018.

ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 09.01.2018.

STOČNA SO 2017.GOD.

Objavljeno: 09.01.2018.

SERVIS PP APARATA I PROTIV POŽARNE OPREME 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 08.01.2018.

OPREMA ZA PRVU POMOĆ – PO PRAVILNIKU ZAŠTITE NA RADU 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 08.01.2018.

GEODETSKE USLUGE 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 05.01.2018.

OPREMA ZA ORUŽJE I MUNICIJU, ORMANI ZA ORUŽJE I MUNICIJU 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 04.01.2018.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 03.01.2018.

PRIKOLICE 2017. GOD.
Objavljeno: 29.12.2017.

IZGRADNJA (I ODRŽAVANJE) ŠUMSKIH PUTEVA I IZGRADNJA CEVNIH PROPUSTA 2017. GOD.
Objavljeno: 28.12.2017.

ČELICI, PROFILI, PLOČEVINA I ČELIČNE CEVI 2017. GOD.

Objavljeno: 28.12.2017.

ŽIČANO PLETIVO, BODLJIKAVA, PALJENA I POCINKOVANA ŽICA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 27.12.2017.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 27.12.2017.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA 2017. GOD. (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 27.12.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 26.12.2017.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA 2017. GOD. (III)
Objavljeno: 26.12.2017.

UNUTRAŠNJA DEKORACIJA I ZAŠTITA ZA PROZORE – ZAVESE, TRAKASTE ZAVESE, VENECIJANERI I SL. 2017. GOD. ZA ŠG “BANAT”
Objavljeno: 22.12.2017.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
Objavljeno: 20.12.2017.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
Objavljeno: 18.12.2017.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
Objavljeno: 18.12.2017.

MONTAŽNE POLICE 2017. god. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 15.12.2017.

ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNJAK 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 15.12.2017.

OPREMA ZA LOVSTVO I RIBARSTVO 2017. GOD. ZA ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 15.12.2017.

TEHNIČKI PREGLED, POPRAVKA I ODRŽAVANJE ORUŽJA I OPTIČKIH UREĐAJA 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 14.12.2017.

RADNA I ZAŠTITNA ODEĆA 2017. GOD.
Objavljeno: 13.12.2017.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD.  za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 13.12.2017.

ELEKTRO PUMPE ZA VODU 2017. GOD. (II)  ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 13.12.2017.

RADIONIČKI I REZNI ALATI I PRIBOR 2017. GOD.
Objavljeno: 12.12.2017.

SOFTVERI ZA PROJEKTOVANjE U ŠUMARSTVU 2017. GOD. ZA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 06.12.2017.

ZAŠTITNA OPREMA 2017. GOD.
Objavljeno: 06.12.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. GOD. (II)  za potrebe ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 05.12.2017.

USLUGE ANGAŽOVANJA KONSULTANATA ZA TEHNIČKU POMOĆ U PROCESU REALIZACIJE PROJEKATA FINANSIRANIH IZ INO-FONDOVA, UZ MONITORING I EVALUACIJU – 2017. GOD.
Objavljeno: 05.12.2017.

IZGRADNJA OBJEKATA I DELOVA OBJEKATA 2017. GOD.
Objavljeno: 04.12.2017.

OTKLANjANjE AMBALAŽNOG I OPASNOG OTPADNOG MATERIJALA 2017. GOD.
Objavljeno: 04.12.2017.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2017. GOD.  ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 30.11.2017.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 2017. GOD. (II)  ŠG “BANAT” PANČEVO
Objavljeno: 30.11.2017.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
Objavljeno: 29.11.2017.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
Objavljeno: 29.11.2017.

TABLE ZA OBELEŽAVANJE 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 28.11.2017.

GLISERI I ČAMCI 2017. GOD. ZA ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 27.11.2017.

KUKURUZ 2017. GOD. (II) (za potrebe “Vojvodinašume – Lovoturs”)
Objavljeno: 24.11.2017.

PLOČICE (plastične) I PROPRATNI ALAT ZA OBELEŽAVANJE TRUPACA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 24.11.2017.

METALOGLODAČKE USLUGE 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 24.11.2017.

MONTAŽNE POLICE ZA HLADNJAČU 2017. GOD. ZA ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 23.11.2017.

SERVIS VANBRODSKOG MOTORA 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 22.11.2017.

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 22.11.2017.

LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA PERIODIČNI I SANITARNI 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 21.11.2017.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 21.11.2017.

PUMPNI AUTOMATI ZA TOČENJE GORIVA 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 21.11.2017.

SERVISIRANJE PREČNICA 2017. GOD. za ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 20.11.2017.

PRSKALICE ZA HEMIJSKU ZAŠTITU I OPREMU 2017. GOD.
Objavljeno: 20.11.2017.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 17.11.2017.

AMBALAŽA ZA PAKOVANJE KONFEKCIONIRANOG MESA U HLADNJAČI 2017. GOD. za “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 16.11.2017.

INFRASTRUKTURNO-INSTALATERSKI RADOVI, REKONSTRUKCIJA ELEKTROMREŽE U FAZANERIJI “KARAKUŠA” 2017. GOD. ZA ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 16.11.2017.

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 16.11.2017.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2017. GOD. (za potrebe ŠG “Novi Sad”, “Vojvodinašume-Lovoturs i Direkcija JP)
Objavljeno: 16.11.2017.

PRIKLJUČCI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE 2017. GOD.
Objavljeno: 15.11.2017.

UNUTRAŠNJA DEKORACIJA I ZAŠTITA ZA PROZORE – ZAVESE, TRAKASTE ZAVESE, VENECIJANERI, KOMARNICI, GARNIŠNE I SL. 2017. GOD. za potrebe ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 13.11.2017.

HARVESTERI 2017. GOD.
Objavljeno: 10.11.2017.

DEČIJI – NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI 2017. GOD.
Objavljeno: 10.11.2017.

PROZORI I VRATA SA UGRADNJOM 2017. GOD.
Objavljeno: 09.11.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠINE I MOTORNA VOZILA 2017. GOD. (za potrebe “Vojvodinašume – Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 09.11.2017.

SAKUPLjANjE, PREVOZ, PRERADA I UNIŠTAVANjE OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINjA 2017. GOD. ZA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 09.11.2017.

PREČNICE 2017. GOD.
Objavljeno: 08.11.2017.

ZAŠTITNA RADNA OBUĆA 2017. GOD.
Objavljeno: 07.11.2017.

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 2017. GOD. ZA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 07.11.2017.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA II 2017. GOD. ZA ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 07.11.2017.

BUŠENJE BUNARA 2017. GOD. ZA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 03.11.2017.

SERVIS KLIMA UREĐAJA 2017. GOD. (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 02.11.2017.

SAKUPLJANJE, PREVOZ, PRERADA I UNIŠTAVANJE OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINJA 2017. GOD.  ŠG “SR.MITROVICA”
Objavljeno: 02.11.2017.

MATERIJAL ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 02.11.2017.

TEHNIČKI GASOVI – BOCE (ACETILEN, KISEONIK, UGLJEN-DIOKSID) 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 02.11.2017.

SOFTVERI ZA ŠUMARSTVO I OSTALE OBLASTI 2017. GOD.
Objavljeno: 31.10.2017.

UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE VANŠUMSKOG ZELENILA 2017. GOD.  ŠG “SR.MITROVICA”
Objavljeno: 31.10.2017.

OPREMA ZA CENTRALNO GREJANJE 2017. GOD.
Objavljeno: 30.10.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI  ZA MAŠINE I MOTORNA VOZILA 2017. GOD. ŠG “SR.MITROVICA”
Objavljeno: 30.10.2017.

APARAT ZA BROJANJE NOVČANICA SA DETEKTOROM 2017. GOD. ŠG “SR.MITROVICA”
Objavljeno: 30.10.2017.

ELEKTROMATERIJAL 2017. GOD. ZA ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 26.10.2017.

UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE VANŠUMSKOG ZELENILA 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 25.10.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠ. I MOT. VOZILA  2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 25.10.2017.

OPREMA ZA ŠUMARSTVO 2017. GOD.
Objavljeno: 25.10.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”) – pregovarački postupak bez objavljivanja  poziva za podnošenje ponuda
Objavljeno: 25.10.2017.

ODRŽAVANJE SISTEMA ZA GREJANJE 2017. GOD. (za potrebe ogranka “Vojvodinašume-Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 24.10.2017.

ELEKTROMATERIJAL 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 24.10.2017.

ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNJAK ŠG “NOVI SAD” 2017. GOD.
Objavljeno: 18.10.2017.

RAČUNARI, RAČUNARSKA OPREMA I PRATEĆI SOFTVER  2017. GOD.
Objavljeno: 18.10.2017.

KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI (HRANE, VODE I DR.) 2017. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 17.10.2017.

SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA, MEHANIZACIJE, MAŠINA, UREĐAJA, NJIHOVIH KOMPONENTI I DR. 2017. GOD.
Objavljeno: 16.10.2017.

MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 16.10.2017.

ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 09.10.2017.

SAJLE I VITLA 2017. GOD.
Objavljeno: 09.10.2017.

MOPEDI 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 06.10.2017.

PRANJE MOTORNIH VOZILA 2017. GOD. (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs” i Direkcije JP)
Objavljeno: 05.10.2017.

POTROŠNI MATERIJAL ZA RADIONICU 2017. GOD.
Objavljeno: 04.10.2017.

INSTITUCIONALNA REVIZIJA PROJEKTA ZA MOST “ŠMAGUC” 2017. GOD.
Objavljeno: 04.10.2017.

AUTOPRIKOLICE 2017. GOD.
Objavljeno: 04.10.2017.

NAMEŠTAJ 2017. GOD. (II) (za potrebe direkcije JP)
Objavljeno: 03.10.2017.

OBAVEZNA OPREMA I KOZMETIKA ZA VOZILA, ANTIFRIZ, KOČNE I OSTALE TEČNOSTI ZA MAŠ. I MOT. VOZILA 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 02.10.2017.

OPREMA ZA PRANJE VOZILA 2017. GOD.
Objavljeno: 28.09.2017.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 27.09.2017.

METALOGLODAČKE USLUGE 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 26.09.2017.

MREŽE ZA ZAŠTITU (OD) DIVLJAČI 2017. GOD.
(Objavljeno na Portalu JN dana 08.05.2017.)
Objavljeno: 25.09.2017.

MOTORNE TESTERE I DRUGI MOTORNI UREĐAJI 2017. GOD.
Objavljeno: 25.09.2017.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DR. 2017. GOD. “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 25.09.2017.

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 2017. GOD. (za period od 2 godine)
Objavljeno: 25.09.2017.

ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 21.09.2017.

USLUGE U POLJOPRIVREDI 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 20.09.2017.

KONZUMNI PROIZVODI 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 19.09.2017.

HIDROGEL SREDSTVO ZA ZADRŽAVANJE VLAGE 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 19.09.2017.

SUPSTRATI ZA RASADNIČKU PROIZVODNJU (II) 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 18.09.2017.

USLUGE NA GAJENJU I UREĐIVANJU ŠUMA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 18.09.2017.

MOTORI ZA PLOVILA  2017. GOD. za ŠG “Banat” Pančevo
Objavljeno: 14.09.2017.

RIBE I RIBLJA MLAĐ 2017. god.
Objavljeno: 14.09.2017.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO ŠG “BANAT” 2017. GOD.
Objavljeno: 14.09.2017.

KONTROLA ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI (hrana, voda i dr.) 2017. god. za “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 13.09.2017.

ŠTAMPANJE REKLAMNOG MATERIJALA 2017. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 11.09.2017.

PLOVNA KOSAČICA SA PRIKLJUČCIMA 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 11.09.2017.

IZGRADNJA OBJEKATA I DELOVA OBJEKATA 2017. GOD.
Objavljeno: 11.09.2017.

Objavljeno: 08.09.2017.

PLOČICE (plastične) I PROPRATNI ALAT ZA OBELEŽAVANJE TRUPACA 2017. god. – pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda po čl.35. st.1. tač.1. ZJN
Objavljeno: 07.09.2017.

DEFEKTAŽA I OBNOVA PLOVILA 2017. god. ŠG “Banat”
Objavljeno: 06.09.2017.

ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA 2017. god.
Objavljeno: 06.09.2017.

RADNA ODEĆA 2017. god.
Objavljeno: 05.09.2017.

NAMEŠTAJ 2017. god. (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”)
Objavljeno: 01.09.2017.

REMONT I ODRŽAVANJE KOTLARNICE 2017. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 30.08.2017.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2017. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP) 
Objavljeno: 30.08.2017.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2017. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)
Objavljeno: 30.08.2017.

OPREMA ZA ZALIVANJE 2017. god. (II) za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 29.08.2017.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKE 2017. GOD. ŠG “Sombor”
Objavljeno: 25.08.2017.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DRUGO 2017. god. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 18.08.2017.

KUKURUZ 2017. god.
Objavljeno: 18.08.2017.

PRANJE MOTORNIH VOZILA II 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 16.08.2017.

KONZUMNI PROIZVODI 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 15.08.2017.

FARBE, BOJE, LAKOVI I DR. 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 15.08.2017.

KONZUMNI PROIZVODI 2017. god. (za potrebe direkcije JP)
Objavljeno: 11.08.2017.

OPREMA ZA LOVSTVO I RIBARSTVO 2017. god.
Objavljeno: 11.08.2017.

TRAKTORI 2017. god.
Objavljeno: 11.08.2017.

SEMENSKA ROBA 2017. god. ŠG “BANAT” Pančevo
Objavljeno: 09.08.2017.

GUME – PNEUMATICI 2017. god.
Objavljeno: 09.08.2017.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 08.08.2017.

ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI PROJEKTI U ŠUMARSTVU 2017. god.
Objavljeno: 04.08.2017.

DEZINFEKCIJA, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 2017. god. “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 02.08.2017.

INFRASTRUKTURNO-INSTALATERSKI RADOVI 2017. god. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 02.08.2017.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 2017. god.
Objavljeno: 01.08.2017.

DEFEKTAŽA I OBNOVA PLOVILA 2017. god. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 31.07.2017.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 28.07.2017.

PUTNIČKA I LAKA TERETNA VOZILA 2017. god.
Objavljeno: 25.07.2017.

Glineni golubovi (sa pratećom municijom i opremom) 2017. god:
AUTOMATSKA MAŠINA ZA IZBACIVANJE GLINENIH GOLUBOVA (II) za potrebe “Vojvodinašume – Lovoturs”

Objavljeno: 25.07.2017.

KAMIONI 2017. GOD.
Objavljeno: 20.07.2017.

ŽIČANO PLETIVO, BODLJIKAVA, PALJENA I POCINKOVANA ŽICA 2017. GOD.
Objavljeno: 10.07.2017.

OPTIČKI UREĐAJI 2017. god.
Objavljeno: 07.07.2017.

HRANA ZA DIVLJAČ – zrnasta i kabasta 2017. god.
Objavljeno: 06.07.2017.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2017. god. za ŠG “Banat” Pančevo
Objavljeno: 03.07.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Sombor” Sombor)
Objavljeno: 03.07.2017.

GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA/ZEČEVA 2017. god. za “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 03.07.2017.

ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA 2017. god. ŠG “Novi Sad”
Objavljeno: 30.06.2017.

ARMIRANE (BETONSKE, PVC) CEVI 2017. god. za ŠG “Banat” Pančevo
Objavljeno: 30.06.2017.

GLINENI GOLUBOVI (sa pratećom municijom i opremom) – automatska mašina za izbacivanje glinenih golubova 2017. god. (za “Vojvodinašume-Lovoturs”)
Objavljeno: 30.06.2017.

GAJBE ZA TRANSPORT FAZANA/ZEČEVA 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 30.06.2017.

BETONSKO GVOŽĐE – ARMATURA 2017. god.
Objavljeno: 29.06.2017.

IZGRADNJA, ČIŠĆENJE I REVITALIZACIJA KANALA 2017. god. (ZA POTREBE ŠG “NOVI SAD”)
Objavljeno: 28.06.2017.

INFRASTRUKTURNO-INSTALATERSKI RADOVI 2017. god. za ŠG “Novi Sad”
Objavljeno: 28.06.2017.

OPREMANJE OBJEKATA SISTEMOM ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 28.06.2017.

VETERINARSKE USLUGE 2017. god. u pregovaračkom postupku, bez objavljivanja poziva
Objavljeno: 27.06.2017.

SERVIS KLIMA UREĐAJA 2017. god. za ŠG “Novi Sad”
Objavljeno: 27.06.2017.

SERVISIRANJE UREĐAJA SA SISTEMOM ZA HLAĐENJE 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 27.06.2017.

MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE 2017. god. (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”)
Objavljeno: 26.06.2017.

STOČNA SO – MINERALIZOVANO HRANIVO ZA BRIKETIRANJE, S LEKOM 2017. god. za ŠG “Sombor”, ŠG “Sremska Mitrovica” i “Vojvodinašume-Lovoturs”
Objavljeno: 26.06.2017.

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 26.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe “Vojvodinašume-Lovoturs”)
Objavljeno: 26.06.2017.

GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2017. god.
Objavljeno: 26.06.2017.

SREDSTVA ZA HIGIJENU 2017. god. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 23.06.2017.

MAZIVA 2017. god.
Objavljeno: 23.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”)
Objavljeno: 23.06.2017.

KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL I POTROŠNI MATERIJAL ZA RAČUNARE I FOTOKOPIR APARATE 2017. god.
Objavljeno: 22.06.2017.

LEKARSKI PREGLEDI RADNIKA-PERIODIČNI I SANITARNI 2017. GOD. ŠG “Sombor”
Objavljeno: 22.06.2017.

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2017. god. ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 21.06.2017.

PESTICIDI 2017. GOD.
Objavljeno: 20.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. god. (za potrebe ŠG “Banat” Pančevo)
Objavljeno: 20.06.2017.

ELEKTRO PUMPE ZA VODU 2017. GOD. za ŠG “Sremska Mitrovica”
Objavljeno: 19.06.2017.

KORIŠĆENJE ŠUMA 2017. GOD. (II)
Objavljeno: 16.06.2017.

REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE 2017. GOD. (za potrebe ŠG “Novi Sad”)
Objavljeno: 16.06.2017.

UREĐENJE KUHINJE PO HACCP STANDARDU – Oprema za kuhinju u lovačkoj kući “Mesarske livade” u ŠU “Apatin” po HACCP standardu za 2013. godinu (Nabavka je bila ranije objavljena 13.02.2014. godine)
Objavljeno: 14.06.2017.

RADOVI NA DALEKOVODU 2016. GOD. 
Objavljeno: 13.06.2017.

KONZUMNI PROIZVODI 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 09.06.2017.

ELEKTRO I DRUGI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 02.06.2017.

IZVOĐENJE STRUČNOG NADZORA I KONTROLE ZA OBJEKTE I DELOVE OBJEKATA 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 01.06.2017.

USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA PUTNIČKIH AUTOMOBILA I TRAKTORA 2017. GOD. (ZA POTREBE “VOJVODINAŠUME-LOVOTURS” I DIREKCIJE JP)
Objavljeno: 01.06.2017.

SERVIS PP APARATA I OPREME ZA ZAŠTITU OD POŽARA 2017. GOD. ŠG “NOVI SAD”
Objavljeno: 01.06.2017.

ODRŽAVANJE PROGRAMA VERZIJA 6 – “OSNOVA I IZVOĐAČKI PROJEKAT” 2017. GOD.
Objavljeno: 29.05.2017.

ORGANSKO ĐUBRIVO – STAJNJAK 2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 26.05.2017.

OPREMA ZA POLJOPRIVREDU 2017. GOD. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 24.05.2017.

USLUGE GRAĐEVINSKE MAŠINE – BULDOŽERA I ULT-a 2017. god. ŠG “SOMBOR”
Objavljeno: 23.05.2017.

USLUGA REZANJA TRUPACA 2017. GOD. ŠG “SREMSKA MITROVICA”
Objavljeno: 23.05.2017.

ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME  2017. GOD. ŠG “BANAT”
Objavljeno: 23.05.2017.

MINERALNA ĐUBRIVA 2017. god.
Objavljeno: 23.05.2017.