Ogranci preduzeća

Objavljeno: 29. маја 2012.

Šumsko gazdinstvo «Sremska Mitrovica» gazduje sa šumama na područu Srema. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Sremskoj Mitrovici.

Šumsko gazdinstvo «Novi Sad» gazduje šumama na području južne Bačke. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Novom Sadu.

Šumsko gazdinstvo «Sombor» gazduje šumama na području severne Bačke. Sedište ovog dela preduzeća je u Somboru.

Šumsko gazdinstvo «Banat» gazduje šumama na području Banata. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Pančevu.

Javno preduzeće «Vojvodinašume-Lovoturs» je specijalizovani deo preduzeća za lov i uzgoj fazanske divljači. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Petrovaradinu.

Ogranak «Vojvodinašume-Turist» je specijalizovana agencija, organizator putovanja za specifične oblike turizma. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Petrovaradinu.

 

JP “Vojvodinašume” je dobitnik 2 velika pehara i 5 velikih zlatnih medalja sa 50. međunarodnog sajma LORIST.

  • Veliki šampionski pehar je osvojen za zapažen nastup na Sajmu LORIST.
  • Pehar Novosadkog Sajma za dugogodišnje unapređivanje lovnog turizma na prostoru AP Vojvodine
  • Velika zlatna medalja za izložbu eksponata na štandu JP “Vojvodinašume”
  • Velika zlatna medalja za eksponat “Borba veprova u sezoni parenja”
  • Velika zlatna medalja za restorane “4 Jelena” i “4 Soma”
  • Velika zlatna medalja za eksponat sačinjen od odbačenih jelenskih rogova
  • Velika zlatna medalja za korporativni nastup JP “Vojvodinašume” u Hali broj 1

JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin je dana 04.10.2017.god. uručen SERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI koji predstavlja službeno uverenje preduzeća CompanyWall d.o.o. o visini bonitetne ocene JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin. Bonitetna ocena je dodeljena u visini AA+  i jedna je od najboljih a pokazatelj je uspešnosti i kvalitetnog poslovanja jer je izrađena na osnovu prihoda, dugovanja, dobiti, kreditne sposobnosti, platne sposobnosti i ostalih finansijskih činilaca za izračunavanje ocene iz finansijskih izveštaja za 2016.god. Sertifikat potvrđuje uspešnost preduzeća u donošenju poslovnih odluka a samimi tim i povećanje uspešnosti u poslovnim odnosima sa partnerima JP „Vojvodinašume“. Bonitetna ocena AA+ potvrđuje da JP „Vojvodinašume“ spada među najbolje.

Superbrands Serbia logo

JP Vojvodinašume dobitnik prestižnog statusa Superbrands Srbija za 2016 g.