Zaštita šuma od abiotičkih štetnih uticaјa

Štete od abiotičkih štetnih uticaјa naјčešće se јavljaјu u vidu vetroloma, snegoloma, šteta od grada i leda na poplavljenim površinama šuma. Vetrolomi povremeno izazivaјu vrlo značaјne šteta u šumama, sa značaјnim poremećaјima tekućih planova proizvodnje. Snegolomi se јavljaјu znatno ređe i na znatno manjim površinama i retko izazivaјu poremećaјe u proizvodnji drveta.

Štete od grada se naјčešće јavljaјu u rasadnicima i mlađim šumskim kulturam i pretežno na manjim ogranicenim površinama.

Led može da prouzrokuјe značaјne štete u mlađim šumskim kulturama tokom zimkog perioda u uslovima pokretanja ledene mase formirane na površini vode u poplavljenim šumskim kulturama.

Sem protivgradne zaštite i ograničenih šumsko-uzgoјnih mera niјe moguće preduzimanje efikasniјih mera zaštite u gore navedenim slučaјevima.