AKCIJA ČIŠĆENJA „LABUDOVOG OKNA“ – SAKUPLJENO 190 DŽAKOVA SMEĆA – APEL GRAĐANIMA DA ČUVAJU ŽIVOTNU SREDINU

2020-09-08T08:00:04+00:00септембар 8th, 2020|

Vodostaj Dunava je opao. Nažalost, za sobom je ostavio velike količine smeća na obali, u dužini od 8 km, koja je pod ingerencijom JP „Vojvodinašume“. Zaposleni u Šumskoj upravi „Banatski Karlovac“ , Šumsko gazdinstvo „Banat“ Pančevo, organizovali su akciju čišćenja „Labudovog okna“. Pored uređene životne sredine u kojoj svako treba da uživa, cilj je bila i edukacija građana, kao i ukazivanje javnosti na problem koji se samo odgovornim ponašanjem može rešiti.

JP „Vojvodinašume“ veoma brine o segmentu zaštite životne sredine. I kada pričamo o gazdovanju šumama, s obzirom da su sve naše šume sertifikovane, važan segment tog dela poslovanja je svakako zaštita životne sredine.
Ivana Vasić, samostalni stručni saradnik za zaštićena područja i zaštitu životne sredine, ovom prilikom je izjavila: „Iako kao preduzeće nismo u obavezi da saniramo ovakve mini deponije,mi se zaista trudimo da ovakva mesta očistimo, da ona budu dostupna negde i široj javnosti, odnosno lokalnom stanovništvu. Ovde bi umesto ovog smetlišta mogla biti možda i neka manja plaža, ili neko pecaroško mesto za lokalno stanovništvo“.

Na mestu gde se susreću voda i pesak, nalazi se prostrano plavno područje i mozaik najraznolikijih staništa izuzetne lepote i velike važnosti za živi svet – “Labudovo okno”. Dvadeset pet zaposlenih u ŠU “Banatski Karlovac” svojim primerom je pokazalo kakav odnos građani trebaju da imaju prema prirodi, jer, čuvajući prirodu,čuvamo buduće generacije.

Prema rečima šefa ŠU “Banatski Karlovac”, Borislava Trajkovskog, ovakve i slične akcije se redovno organizuju u okviru SRP “Deliblatska peščara”.
“Ovimi putem želim da apelujem na građane da ne bacaju otpad ni u šume, ni u reke, zato što mi stvarno imamo velikih problema sa otpadom u šumama. Konkretno, čuvar šuma na ovom reonu svake nedelje prikupi oko 80 kilograma đubreta“.

Akciji čišćenja “Labudovog okna” pridružili su se i zaposleni u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.
Labudovo okno je značajno utočište ptica močvarica, gnezdilište globalno ugroženih, hranilište brojnih retkih i zaštićenih vrsta i najjača selidbena stanica za ptice vodenih staništa u Srbiji i kao takvo je prioritetno za zaštitu. Najčešći oblici ugrožavanja prirode su prekomerni ribolov, divlja gradnja, nezakonit lov ptica, a sve češće I zagađenje. U akciji je sakupljeno 190 džakova smeća, od čega je 100 džakova sadrži plastiku, a poznato je da je prirodi potrebno 1000 godina da razgradi jedan plastični predmet.

VIDEO PRILOG: RTV VOJVODINE