AKCIJA „ZASADI DRVO“ USPEŠNO REALIZOVANA – VOJVODINA BOGATIJA ZA 11.000 STABALA

2019-11-21T13:26:24+00:00новембар 17th, 2019|

Akcija „ZASADI DRVO“ realizovana je u više od 30 gradova na teritoriji Republike Srbije. Subotica, Odžaci i Apatin danas su bogatiji za 11.000 stabala. JP „Vojvodinašume“ institucionalni je partner ove akcije.

Sedamnaesti novembar je sam finiš četvoromesečne aktivnosti, a uz dragoceno učešće volontera, na teritoriji od oko 10 hektara posejano je seme hrasta lužnjaka i zasađene su sadnice crnog bora.

Više stotina volontera, na sve tri lokacije u AP Vojvodini, zaposleni u JP „Vojvodinašume“, gorani, ali i naši najmlađi sugrađani, poslali su jasnu poruku o važnosti šuma i očuvanja čitavog ekosistema, ali i o značaju ličnog doprinosa svakog pojedinca.

Direktor JP „Vojvodinašume“, Roland Kokai, učestvovao je u akciji sadnje u Tavankutu, nadomak Subotice, gde je na oko 3 hektara zasađen crni bor. Tom prilikom Kokai je istakao i sledeće:

„Šume predstavljaju najsloženije ekosisteme na zemlji, i opšte je poznato da je opštekorisna funkcija šuma, nije najznačajnija, već ključna za opstanak čovečanstva. Šume čuvaju zemljište, vodu, regulišu odnos kiseonika i ove tri stvari znače život. Pored toga, šume znače raznovrsnost biljnog I životinjskog sveta i to su oaze života na zemji. Plansko korišćenje šuma je ekološki i ekonomski opravdano i neophodno jer se na taj način dobija materijal koji je jedini ekološki prihvatljiv i to je važno istaći. Princip održivog korišćenja šuma je dobra opcija za društvo I javnosti treba pokazati da šumarske seče znače obnovu i očuvanje šuma. Na žalost društvo u širem smislu ne poštuje šumu već lični interesi preovladavaju i značajno je da na svakom mestu I u svkoj prilici ukazujemo i ličnim primerima pokazujemo kako se ophoditi prema šumi.

Ovakve akcije su višestruko značajne jer su mediji način kako  da se približi javnost šumi i šumarskim aktivnostima. U tom, smilsu preko medija će mnogi biti u prilici da se upoznaju sa aktivnostima koje us vezane za šume. Na taj način će se napraviti veza i saradnja između građana i nas kao preduzeća i građani će imati bolju i objektivniju sliku o aktivnostima šumara. Na kraju moći će javnost da u stručnom smislu bude edukovana i benefiti će biti višestruki, jer je krajnji cilj podizanje I očuvanje šuma“.

 

U Apatinu i Odžacima sejao se hrast lužnjak, a tom prilikom utrošeno je oko 1000 kg semena.

Izvršni direktor JP „Vojvodinašume“ za šumarstvo, ekologiju i razvoj, dr Marko Marinković i Slađana Dabić, stručni saradnik za gajenje i zaštitu šuma  u JP „Vojvodinašume“, bili su gosti u studiju Adria Media Grupe, gde su govorili o samom značaju pošumljavanja koje je i osnovna delatnost preduzeća, kao i o podršci javnosti koja je neophodna kako bi se podigla svest o ovoj aktivnosti. (od 44.30 minuta)

Akcija zasadi drvo