HARVESTER STIGAO I U ŠUMSKO GAZDINSTVO SOMBOR

2019-09-23T14:55:39+00:00септембар 23rd, 2019|

Šumsko gazdinstvo Sombor postalo je bogatije za jednu od najsavremenijih mašina u oblasti šumarstva, a primopredaji Harvestera “John Deere”  1470 G prisustvovali su i direktor JP „Vojvodinašume“, Roland Kokai, kao i izvršni direktor za korišćenje šuma, mehanizaciju i bezbednost na radu, Milan Sučević.

Prilikom obraćanja predstavnicima medija, direktor JP „Vojvodinašume“ je istakao:

„Harvester predstavlja najsavremeniju multifunkcionalnu mašinu za seču i izradu drvnih sortimenata i kupovina istog znači da JP „Vojvodinašume“ prate korak u razvoju tehnologije prema svim svetskim standardima. U prilog ovoj konstataciji, stoji, da je ovo peti harvster u sistemu JP „Vojvodinašume“, ali i prvi u ŠG „Sombor“. Izdvojena su značajna sopstvena finansijska sredstva za kupovinu ove, ali i svih drugih savremenih mašina koje su u vlasništvu JP „Vojvodinašume“, što pokazuje respektabilnu likvidnost preduzeća uz jasnu stratešku opredeljenost ka razvoju i unapređenju proizvodnih procesa u šumarstvu“.

O samom značaju nabavke za Šumsko gazdinstvo Sombor govorio je zastupnik ogranka, Srđan Peurača:

„Sa ovim Harvesterom godišnje ćemo uspeti da posečemo između 35 i 40.000 kubika drveta, što  bi značilo da ćemo godišnje obnavljati oko 300 ha šuma mekih lišćara. Ovakav intenzitet  omogućiće nam kontinuitet u radu, kako nama, tako i našim kupcima“.

Prethodno pomenuti razvoj tehnologije podrazumeva da će JP „Vjvodinašume“ dodatno unaprediti proizvodnju, odnosno da će drvo, kao ekološki najprihvatljiviji materijal i/ili gorivo, isporučivati svim zainteresovanim stranama u dogovorenim količinama, poštujući prethodno utvrđenu dinamiku i rokove. Primera radi, harvester zamenjuje rad 15 sekača u toku dana, što je posebno važno u vremenu kada je deficit ove vrste radne snage izražen, kao što je to slučaj sada.

Seča i izrada drvnih sortimenata predstavlja važan i neodvojiv deo integralnog gazdovanja i obnove šuma. Pri tome, posebno je značajno da se sve seče obnove šuma sprovedu blagovremeno i sveobuhvatno kako bi šume, kao dobro od opšteg interesa bile održivo korišćene, obnavljane i negovane sa ciljem unapređenja opšteg stanja istih. Imperativ i obaveza JP „Vojvodinašume“ jeste trajnost gazdovanja šumama uz zadovoljenje ekonomskih, ekoloških i socijalnih kriterijuma. Upravo kupovina Harvestera omogućava da se seče obnove sprovode nekoliko puta efikasnije u gotovo potpuno kontrolisanim uslovima. Pri tome, sva tri prethodno pomenuta kriterijuma (ekonomski, ekološki i socijalni) se ispunjavaju i to kroz: ekonomski veću efikasnost, ekološki opravdan proces i socijalno odgovorno poslovanje – relaksiranjem teškog fizičkog rada koji podrazumeva visoke rizike po zdravlje ljudi.