IX SEMINAR UPRAVLJAČA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA ODRŽAN U KLADOVU

2019-10-23T05:40:41+00:00октобар 23rd, 2019|

U Kladovu je 16. i 17. oktobra 2019 godine održan deveti seminar za upravljače zaštićenih područja. Inicijator i organizator ovog skupa je Ministarstvo za zaštitu životne sredine uz pomoć domaćina, ove godine NP Đerdap.

Ovogodišnja tema skupa je bila „Održivi razvoj zaštićenih područja – uloga korisnika područja, lokalnog stanovništva i organizacija civilnog društva“. Tokom seminara, između ostalog, predstavljene su i aktuelnosti  vezane za uspostavljanje Geoparka „Đerdap”, upravljanje ribarskim područjima u okviru zaštićenih područja, zbrinjavanje CITES vrsta i dr.

U okviru ovog skupa održane su 3 radionice i jedan okrugli sto na temu problematike naplate naknada, gde su se na dinamičan način razmenjivale informacije i iskustva o najvažnijim temama iz oblasti upravljanja zaštićenim područjima.

Seminaru je prisustvovalo preko 140 predstavnika svih upravljača a među njima i 10 kolega iz svih ogranaka JP „Vojvodinašume“.

Za učesnike seminara organizovan je izlet – plovidba Dunavom, odnosno upoznavanje sa delom prirodnih i stvorenih vrednosti Nacionalnog parka „Đerdap“, koji će u 2020. godini dobiti status geoparka.

Domaćin sledećeg jubilarnog okupljanja je PIO „Lepterija-Sokograd“.