IZVRŠENO MAPIRANJE BAGREMCA NA OBEDSKOJ BARI

2020-01-29T10:04:04+00:00јануар 29th, 2020|

U okviru SavaTIES projekta, krajem 2019. godine završena je studija pod nazivom, „Mapiranje invazivnih vrsta na Obedskoj bari“ čiji je fokus bio na mapiranju bagremca u Kupinskim gredama i Čenjinu-Obreškim širinama.
Studiju je izradio Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada. Kolege sa fakulteta su studiju predstavile 21. januara 2020. godine, u užem stručnom krugu, odnosno kolegama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i JP „Vojvodinašume“.
Kao glavni zaključak navedeno je da je bagremac invazivna strana vrsta, koja značajno narušava biodiverzitet u SRP “Obedska bara”. U zavisnosti od prirodne vegetacije, vlažnosti zemljišta i antropogenog uticaja, pokrovnost ovom vrstom se kreće od manje od 15 do više od 35% na pojedinim delovima. Raznosvrsnost staništa (šume, livade, močvarno i zabreno zemljište, pašnjaci…) otežalo je kartiranje bagremca. Zbog toga je detaljno kartiranje izvršeno samo na delovima van visoke vegetacije – šume, koncentrišući pažnju na žbunastu i travnatu vegetaciju. Izuzevši šumsku vegatciju, detaljno snimanje dronom je obavljeno na preko 1000ha (29 poligona), gde bagremac pokriva 84,72 ha ili 11% te teritorije. Pojedine livade Kupinskih greda najviše su obrasle ovom vrstom i to sa oko 35% pokrovnosti, dok je u delu Potkovice i u delovima gde su primenjene intenzivne mere kontrole (npr. rasadnik i plantaže topola) zabeleženo najređe prisustvo (1-3%).
Nakon predstavljanja rezultata studije usledila je više nego konstruktivna diskusija svih učesnika.