Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2021. godina (za potrebe Ogranka preduzeća „Vojvodinašume-Lovoturs“)

/Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2021. godina (za potrebe Ogranka preduzeća „Vojvodinašume-Lovoturs“)
Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2021. godina (za potrebe Ogranka preduzeća „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2021. godina (za potrebe Ogranka preduzeća „Vojvodinašume-Lovoturs“)

2021-09-02T06:03:10+00:00септембар 2nd, 2021|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/