Kontejner za smeštaj radnika 2021.god.-(za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Kontejner za smeštaj radnika 2021.god.-(za potrebe ŠG „Novi Sad“)