Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) – (za potrebe Direkcije JP, ŠG Novi Sad, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-Turist“-a)

/Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) – (za potrebe Direkcije JP, ŠG Novi Sad, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-Turist“-a)
Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) – (za potrebe Direkcije JP, ŠG Novi Sad, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-Turist“-a)