Oprema za čamce (vesla, pojasevi za ZPD, sonari i dr.) i oprema za katamaran za 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/Oprema za čamce (vesla, pojasevi za ZPD, sonari i dr.) i oprema za katamaran za 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)
Oprema za čamce (vesla, pojasevi za ZPD, sonari i dr.) i oprema za katamaran za  2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)