Oprema za poljoprivredu 2022. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Oprema za poljoprivredu 2022. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)
Oprema za poljoprivredu 2022. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)