Opremanje objekta za dopunu turističke ponude 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

/Opremanje objekta za dopunu turističke ponude 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)