Javne nabavke

/Javne nabavke/
30. 12.
2019
26. 12.
2019
18. 12.
2019

PRETHODNO OBAVEŠTENJE – HRANA ZA DIVLJAČ – koncentrovana 2020 god.

Dokumentacija
17. 12.
2019

PRETHODNO OBAVEŠTENJE – SNABDEVANJE EL.ENERGIJOM 2020. GOD.

Dokumentacija