Javne nabavke

/Javne nabavke/
25. 11.
2021

Stručni nadzor na izvođenju radova 2021.god. – ( za potrebe ŠG“Sombor“) Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta “Ekonomija-Duboki jendek” – ŠU”Apatin”

Dokumentacija
24. 11.
2021

REPROMATERIJAL ZA HORTIKULTURU 2021. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
24. 11.
2021

Oprema za protivpožarnu 2021. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)

Dokumentacija
23. 11.
2021

Autolimarske i autolakirerske usluge 2021.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
22. 11.
2021

Dohrana za divljač – stočna (kamena) so 2021. god. – (za potrebe ŠG“Sombor“)

Dokumentacija
22. 11.
2021

Organsko đubrivo-stajnjak II 2021. god. – ( za potrebe ŠG „Sombor“- ŠU „Subotica)

Dokumentacija
22. 11.
2021

Organsko đubrivo – stajnjak II 2021. god. – ( za potrebe ŠG „Sombor“- ŠU „Kozara)

Dokumentacija
20. 11.
2021

Održavanje i popravka elektro i gromobranskih instalacija i mreža 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
19. 11.
2021

Cerade za kamione i traktorske prikolice 2021.god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija