Javne nabavke

/Javne nabavke/
28. 02.
2021

Popravka i održavanje opreme u fazanerijama 2021. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
20. 02.
2021

Obrasci (za praćenje proizvodnog ciklusa)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
18. 02.
2021

KUKURUZ 2021. GOD. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
10. 02.
2021

Zavarivanje specijalnim i manganskim čelicima 2021. god. -(za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
09. 02.
2021

FSC sertifikacija održivog gazdovanja šumama JP „Vojvodinašume“ – redovan nadzor, 2021. god.

Dokumentacija
05. 02.
2021

Servis PP aparata i opreme za zaštitu od požara 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
05. 02.
2021

Hidrantni kreč za dezinfekciju volijera 2021. god. – (za potrebe „Lovoturs“-a)

Dokumentacija
05. 02.
2021

Prostirka za fazane – suvi pesak za 2021. god. – (za potrebe „Lovoturs“-a)

Dokumentacija
05. 02.
2021

Usluga skladištenja poljoprivrednih proizvoda 2021.g. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
31. 12.
2020

ŽIVA DIVLJAČ 2020. GOD.

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
31. 12.
2020

Oprema pri delatnosti korišćenja šuma 2020 – PVC trake – ( za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
31. 12.
2020

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti 2020 II – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
31. 12.
2020