Servisiranje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) -(za potrebe Direkcije JP, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-Turist“)

/Servisiranje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) -(za potrebe Direkcije JP, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-Turist“)
Servisiranje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) -(za potrebe Direkcije JP, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-Turist“)