Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2021. godine – (za potrebe ŠG “Banat“ Pančevo)

/Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2021. godine – (za potrebe ŠG “Banat“ Pančevo)
Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2021. godine – (za potrebe ŠG “Banat“ Pančevo)