Studija – „Inventarizacija flore i faune u SRP KPR“- stručna podloga za izradu Plana upravljanja SRP KPR (2022.-2030.) 2021. god. (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Studija – „Inventarizacija flore i faune u SRP KPR“- stručna podloga za izradu Plana upravljanja SRP KPR (2022.-2030.) 2021. god. (za potrebe ŠG „Novi Sad“)
Studija – „Inventarizacija flore i faune u SRP KPR“- stručna podloga za izradu Plana upravljanja SRP KPR (2022.-2030.)  2021. god. (za potrebe ŠG „Novi Sad“)