MEĐUNARODNI DAN ŠUMA

2020-03-22T16:14:46+00:00март 22nd, 2020|

Šume i njihovo održivo upravljanje, ključni su za borbu protiv klimatskih promena, ali su jedan od važnih faktora u smanjenju siromaštva i dostizanju ciljeva održivog razvoja (Sustainabe Development Goals). Šume, pokrivajući trećinu svetske kopnene površine, obezbeđuju i više od 300 različitih funkcija. Oko 1,6 milijardi ljudi direktno zavisi od šuma i od njih obezbeđuju hranu, lekove, gorivo i utočište. Šume su biološki najrazličitiji ekosistemi na kopnu, u kojima živi više od 80% kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata. Ipak, uprkos svim ovim neprocenjivim ekološkim, ekonomskim, socijalnim i zdravstvenim osobenostima, globalno krčenje šuma nastavlja se alarmantnom brzinom.
Proslavljajući svetski dan šuma koji se 21. marta obeležava širom sveta, na dan ustanovljen pre 49. godina (1971.) u cilju podsećanja na njihov značaj, JP “Vojvodinašume” koristi priliku da ukaže na brojne koristi koje, pored sirovine, imamo od šuma. Šume kao prirodni resurs i dobro od opšteg interesa uvek su, a naročito u ranijim periodima, bile bitan faktor u razvoju i predstavljale izvor dobara i usluga. Otuda i ovogodišnji slogan obeležavanja Međunarodnog dana šuma “Previše vredne da bi ih izgubili”.
Šume su nam bitne, jer lišće jednog stabla starog 30 godina, fotosintezom može da razloži do 120 kg fabričke prašine i da pročisti zagađen industrijski vazduh. Samo jedno stablo ispusti čak 250 kubnih metara kiseonika za godinu dana, što je dovoljno za potrebe dva odrasla čoveka. Šume direktno utiču i na smanjenje efekta staklene bašte.
Povećanje površina pod šumama ima nemerljiv značaj za očuvanje životne sredine, zbog čega bi pod šumskom vegetacijom u Srbiji trebalo da bude 40 %, a u Vojvodini oko 14% teritorije.

Šumski ekosistemi imaju izuzetan društveni značaj zbog proizvodnih, zaštitno-regulatornih, socijalnih i kulturnih funkcija. Zbog toga, poslovanje JP “Vojvodinašume”, u velikoj meri podleže javnom posmatranju i duboko je ukorenjeno u društveni sistem vrednosti i normi.
Iako danas nismo u prilici da proslavljamo ovaj ekološki najvažniji datum kako smo to i do sada radili, na terenu u zajedničkim aktivnostima sa zainteresovanim stranama, kao društveno odgovorno preduzeće naša briga o šumama je kontinuirana tokom čitave godine. U prethodnom periodu smo u aktivnosti preduzeća, pre svega u pošumljavanje, uključili veliki broj različitih grupa i volontera. Uz doniranje sadnog materijala školama, lokalnim zajednicama i drugim zainteresovanim stranama, možemo biti ponosni na broj zajedničkih aktivnosti koje smo sproveli u saradnji sa širom javnošću.
Podsetićemo vas da je JP ”Vojvodinašume“  najveći korisnik šuma i šumskog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine i prema podacima, koji se vode u centralnoj bazi podataka, preduzeće gazduje sa 129.785,20 ha šuma i šumskog zemljišta, gde su šume i šumske kulture zastupljene sa 101.522,24 ha. Pored toga, preduzeće pruža stručnu i savetodavnu podršku sopstvenicima šuma odnosno obavlja stručno – tehničke poslove u tim šumama na površini od 5.372,88 ha. Površine pod šumom, kojima gazduje JP ”Vojvodinašume“ su, u velikoj meri, neravnomerno raspoređene u Vojvodini i uglavnom su koncentrisane u priobalju većih ravničarskih reka – Dunava, Save, Tise i Tamiša, kao i na područjima Deliblatske peščare, Subotičko – horgoške peščare i Vršačkih planina.