NEVREME U BAČKOM MONOŠTORU NANELO VELIKU ŠTETU JP „VOJVODINAŠUME“ – UNIŠTEN RASADNIK „ŠMAGUC“, A U ŠUMI VELIKI BROJ VETROLOMA I VETROIZVALA

2020-08-14T08:06:53+00:00август 14th, 2020|

U utorak, 04. avgusta 2020. godine, sa početkom oko 18:30 časova, područje ŠU „Kozara“ – Bački Monoštor, zahvatilo je nevreme velikih razmera.
U sadejstvu sa olujnim vetrom koji je dostizao brzinu od 19 m/s, grad veličine lešnika intenzivno je padao duže od deset minuta. Obilna kiša je nastavila da pada i u toku naredne noći, a prema dostupnim podacima izlučeno je preko 100 l/ m2.
Zaposleni u Šumskoj upravi, kao i predstavnici stručne službe Šumskog gazdinstva „Sombor“ su narednog jutra započeli sa obilaskom terena kako bi sagledali razmere štete i preduzeli hitne mere sanacije zatečenog stanja.
U rasadniku „Šmaguc“, nadomak Bačkog Monoštora, konstatovano je da su sadnice u velikom procentu oštećene.

Gotovo sve su polomljenog vrha i sa potpuno, ili u velikoj meri, oštećenom lisnom masom.
Važno je naglasiti da je proizvodnja sadnog materijala u ovom rasadniku bila namenski organizovana za potrebe obnove šuma i pošumljavanja u šumskoj upravi „Kozara“ – Bački Monoštor, a planirani radovi za narednu sezonu bi trebalo da se izvrše na površini od oko 120 hektara.

Oštećeno je 40.267 sadnica klonskih topola, 12.113 sadnica bele topole, 721 sadnica crne topole i 1.900 sadnica bele vrbe (sve sadnice su iz ovogodišnje proizvodnje, tipa 1/1). Manja oštećenja su pretrpele dvogodišnje sadnice bele topole (5.382 komada) i bele vrbe (4.840 komada).
Matičnjak je ostao bez oko 80% folijarne površine i sa znatnim oštećenjima kore.

Polomljeni su plastični delovi tifona za navodnjavanje i table za obeležavanje sadnica.
Sem u rasadniku „Šmaguc“, olujno nevreme ostavilo je štetne posledice i u šumi, u vidu prelomljenih, izvaljenih i savijenih stabala. Dosadašnjim uvidom u situaciju na terenu, najveća oštećenja su konstatovana u GJ “Karapandža“ – revir „Ostrvo“ i u GJ “Monoštorske šume“ – reviri: „Kalandoš“ i „Šmaguc“.


Može se reći da su u mlađim sastojinama dominantna savijanja stabala, a u starijim prelomi krošnje i izvale.


Putna infrastruktura je u pojedinim delovima šume bila neprohodna, jer su se izvaljena stabla preprečila preko puta.
Stabla su padala i preko visokih žičanih ograda, pa je ista u velikoj meri oštećena. Zbog prevencije daljih šteta, popravci se pristupilo po hitnom postupku.

Na sanaciji posledica nevremena angažovana je sva raspoloživa radna snaga (motorni sekači, šumski radnici, čuvari šuma, poslovođe u šumarstvu i lovočuvari). Procenjuje se da će za ove radove biti potrebno desetak dana.
Ovih dana se završava aviosnimanje terena, a nakon toga će uslediti obrada podataka, koja će omogućiti preciznije sagledavanje ukupnog obima štete.
Shodno obavezi sanacije koja je definisana u članu 16. Zakona o šumama, stručna služba JP „Vojvodinašume“ će u predviđenom roku izraditi i Sanacioni plan za ŠU „Kozara“ – Bački Monoštor, koji će nakon sprovedene procedure i donošenja od strane Nadzornog odbora poslati nadležnom Ministarstvu na saglasnost.