OBJAVLJENA KNJIGA 1 TEHNIČKIH NORMI I NORMATIVA U ŠUMARSTVU – REZULTAT USPEŠNO REALIZOVANOG PROJEKTA IZMEĐU JP „VOJVODINAŠUME“ I ŠUMARKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

2020-06-18T07:47:15+00:00јун 18th, 2020|

Knjiga 1 tehničkih normi i normativa u šumarstvu rezultat je višegodišnjeg rada na projektu koji je realizovan između JP „Vojvodinašume“ i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Normiranje je specifičan posao uspostavljanja normi, tj. uređivanja odnosa između pojedinaca i/ili društvenih grupa. Kao takav, spada u kategoriju najodgovornijih za dobro funkcionisanje društvenih organizacija. Zbog toga, posao normiranja zahteva visok stepen savesnosti i stručnosti onih koji norme uspostavljaju. Savremena proizvodnja uslovljena je postojanjem raznovrsnih oblika normiranja. Što je proizvodni proces složeniji – potrebe za normiranjem su veće.
Terenske radove na prikupljanju podataka za ustanovljavanje normi rada i normativa utroška energenata, obavili su zaposleni u JP „Vojvodinašume“, koji su obučeni za ovu vrstu poslova.
Kontrolu radova na terenu izvršili su koordinatori snimanja iz JP „Vojvodinašume“. Snimanje normi je obavljeno prema metodologiji koju je predložila Katedra iskorišćavanja šuma Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Materija je podeljena u više poglavlja: uvod, norme rada i normativi utroška energenata na poslovima korišćenja šuma, norme rada i normativi utroška energenata na poslovima gajenja i zaštite šuma, zaključci i literatura, a u okviru poglavlja, nalaze se i potpoglavlja. Prikupljeni podaci poslužili su i za izradu više diplomskih i master radova, prvenstveno zaposlenih u JP „Vojvodinašume“.
Na osnovu analize primenljivosti postojećih normi i normativa rada, koja je prethodila aktivnostima na izradi novih norma rada i normativa utroška energenata, zaključeno je, da za određeni broj radova u šumarstvu ne postoje norme, kao i da se na bazi važećih normi ne mogu objektivno vrednovati rezultati rada na poslovima gajenja i korišćenja šuma u ravničarskom području Republike Srbije.
Zahvaljujući višegodišnjem i predanom radu, stručna javnost i organizatori proizvodnog rada u šumarstvu, dobili su veoma obuhvatnu zbirku tehničkih normi i normativa, sa uputstvom za njihovu primenu. Kao takva, od kapitalnog je značaja za uspostavljanje trajnog procesa unapređivanja tehničke kulture rada i poslovnog organizovanja u delatnosti šumarstva. Autor ove knjige je prof. dr Milorad Danilović, šef Katedre iskorišćavanja šuma Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.