ODRŽAN X ECST FORUM – PREZENTOVAN PLAN UPRAVLJANJA POSETIOCIMA U SRP „GORNJE PODUNAVLJE“

2020-01-10T08:52:21+00:00јануар 10th, 2020|

X ECST Forum zainteresovanih strana SRP „Gornje Podunavlje“

 

U cilju realizacije postojećeg akcionog plana, kao i vizije delovanja u novom, petogodišnjem ciklusu Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter), u Edukativnom centru za poljoprivrednike u Somboru, održan je deseti sastanak zainteresovanih strana.

JP „Vojvodinašume“, kao upravljač Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ bilo je organizator ovog skupa na kojem je i prezentovan Plan upravljanja posetiocima u SRP “Gornje Podunavlje”, autora prof. dr Vladimira Stojanovića i dr Maje Mijatov.

Na osnovu dosadašnjih rezultata, predstavnici JP „Vojvodinašume“ upoznali su prisutne članove Foruma sa stanjem realizacije akcionog plana Evropske povelje, pravcima razvoja održivog turizma u SRP „Gornje Podunavlje” i procedurom verifikacije i podnošenja nove prijave do kraja 2020. godine.