ODRŽANA KONFERENCIJA „AGRIFUTURE DAYS 2019“ U AUSTRIJI

2019-11-04T12:13:06+00:00новембар 4th, 2019|

U periodu od 25. do 30. oktobra. 2019. godine, u Austriji, u gradu Filahu, održana je konferencija pod nazivom „AgriFuture Days 2019“, a u organizaciji Kluba „Ossiach“.

Teme koje su bile obuhvaćene prezentacijama i diskusijama u okviru konferencije su:

  • Modeli saradnje i integracije za globalnu podršku inicijativama u vezi sa postojećim ekonomskim i ekološkim problemima;
  • Tehnologije koje potpomažu inicijative za suočavanje sa globalnim problemima (GIS, LiDAR snimanje, satelitski snimci);
  • Novi integrativni modeli evaluacije vrednosti šuma koji uzimaju u obzir različite funkcije šuma;
  • Uloga obrazovanja u implementaciji novih modela i tehnologija;

Predstavljene su tehnologije procene količine drvne zapremine u šumi korišćenjem LiDAR snimaka, kao i metode procene šumskih šteta upotrebom satelitskih snimaka. Takođe, razgovaralo se o mogućnostima prognostike u odnosu na šumske resurse i to, korišćenjem istorijskih satelitskih snimaka (npr. Univerzitet za geodeziju i kartografiju u Moskvi poseduje satelitske snimke za pojedina područja godinama, pa i decenijama unazad, te se trendovi temporalnih promena mogu koristiti i za prognozu budućih dešavanja).

U okviru konferencije održane su i radionice u okviru kojih je predstavljena složena metodologija za procenu vrednosti šuma koja uzima u obzir kako ekonomske, tako i ekološke vrednosti.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici  četiri kontinenta i većeg broja zemalja. Austrija, Holandija, Srbija, Rumunija, Nigerija, Australija, Rusija, samo su neke od država koje su imale svoje predstavnike na ovoj konferenciji.  Tom prilikom, predstavljeni su različiti projekti koji su trenutno u toku, kao i ideje za buduće projekte. Poseban značaj konferenciji dali su predstavnici naučno-obrazovnih institucija, kao što je Univerzitet primenjenih nauka iz Graca – Joanneum, Univerzitet za biznis i ekonomiju iz Beča, Univerzitet za geodeziju i kartografiju iz Moskve i drugi. Ovaj događaj predstavlja platformu u okviru koje su razmenjena iskustva u oblasti gazdovanja šumama u uslovima delovanja globalnih klimatskih promena, s jedne strane i nesigurnog ekonomskog okruženja na regionalnom i globalnom nivou, s druge strane.