PETI SASTANAK PARTNERA SAVA TIES PROJEKTA

2020-04-14T08:21:58+00:00април 14th, 2020|

Peti sastanak partnera SavaTIES projekta trebao je biti održan u Samoboru (Hrvatska), od 07. do 08. aprila. Uprkos globalnoj pandemiji izazvanoj koronavirusom, dvadesetak članova Mreže parkova uz reku Savu (SavaParks), iz 13 različitih institucija i 5 zemalja, ipak je održalo sastanak, ali putem virtualne platforme, a obuhvatio je regionalnu radionicu i sastanak svih članica Mreže.

U svrhu jačanja i unapređenja Mreže parkova uz reku Savu održana je regionalna radionica s ciljem usmeravanja daljeg rada Mreže, definisanja vizije i misije, kao i same strukture. Podsetićemo, cilj Mreže je očuvanje prirodnih i kulturnih vrednosti reke Save, od izvora do ušća, njenih pritoka i poplavnih površina, biodiverziteta, povoljnog ekološkog stanja i kulturnog nasleđa za sadašnje i buduće generacije.

Predstavljene su planirane pilot mere u zaštićenim područjima za ovu godinu, razvoj baze podataka o invazivnim stranim vrstama sliva rjeke Save, studije o korištenju zemljišta i procene rizika za određene invazivne strane vrste za koje je dokazano da već stvaraju velike probleme. Ujedno, najavljen je početak rada na proučavanju zakonodavnih okvira vezanih za upravljanje invazivnim stranim vrstama u zemljama Savskog basena, a s ciljem kreiranja preporuka utemeljenih na iskustvima ovog projekta. Ove preporuke bi bile prezentovane donosiocima odluka na nacionalnom i regionalnom nivou i na kraju predložile bi se za ugrađivanje u zakonodavstvo. Navedeni rezultati i preporuke značajni za sektore zaštite prirode, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede biće objedinjeni u završnoj publikaciji Sava TIES projekta kako bi bili dostupni široj javnosti.

Ovom sastanku su prisustvovali i predstavnici JP „Vojvodinašume“ (Direkcija i ŠG „Sremska Mitrovica“). Iako su se članovi Mreže virtualno okupili, možemo zaključiti kako je ovaj sastanak bio izuzetno koristan i uspešan za razmenu informacija, međusektorsko povezivanje, ali i deljenje pozitivnih misli u ovo izazovno vreme koje nas je zateklo.