PLANOVI JP „VOJVODINAŠUME“ ZA 2020. GODINU U INTERVJUU ZA RTV

2019-10-03T10:05:37+00:00октобар 3rd, 2019|

Direktor JP „Vojvodinašume“ , Roland Kokai, na Centralnom štandu našeg preduzeća, na Međunarodnim sajmovima „LORIST“,  dao je intervju Radio Televiziji Vojvodine.

Vizija razvoja delatnosti lovstva, ribarstva  i ugostiteljstva u JP“Vojvodinašume“, kao i značaj održivosti i razvoja šuma bili su centralna tema. 

Direktor Kokai, između ostalog, rekao je i sledeće:

„JP „Vojvodinašume“ danas gazduje sa 17 šumskih lovišta posebne namene na području AP Vojvodine, ukupne površine 109.824 ha. Površina ograđenih lovišta i ograđenih delova lovišta je 28.257 ha, a površina otvorenih lovišta i otvorenih delova lovišta je 81.726 ha . U navedenim  lovištima se gazduje pre svega krupnom divljači. Matični fond divljači  u lovištima JP“Vojvodinašume“  je 9.335 jedinki krupne divljači.

Planovi za budućnost razvoja lovstva u JP“Vojvodinašume“ su veoma ambicionizni, u 2020.godini će početi sa radom prvo uzgajalište posebne namene u Srbiji za intezivan uzgoj divljih svinja“Maletića lug“, u cilju unapređenja genetskog potencijala postojećih matičnih fondova divljih svinja  u lovištima na području AP Vojvodine i Srbije i omogućiće korisnicima lovišta otklanjanje posledica Afričke kuge svinje(AKS).

U 2020.godini započinje i monitoring  populacije vuka na području „Deliblastke peščare“, koji je, u ovom momentu, na biološkom minimumu  ili je potpuno nestao.

Kada je reč o ribarstvu, JP“Vojvodinašume“ upravlja sa delovima ribarskih područja „Srem“, „Banat“ i „Bačka“, odnosno na rekama Dunav,Sava i Studva u ukupnoj dužini rečnih tokova od 395 km.Gazduje se sa 233 km reke Dunav, rekom Savom u dužini od 131km  i Studvom celim tokom kroz Republiku Srbiju u dužini od 31km.JP“Vojvodinašume“je upravljač i ribolovnim područjima u ZPD-a Gornjeg Podunavlja, Labudovog okna, Obedske bare i Koviljsko-Petrovaradinskog rit. Unapređenje čuvanja ribljeg fonda i osavremenjivanje ribočuvarske službe JP”Vojvodinašume”ogledaće se  kroz uvođenje u operativnu upotrebu se novih brzi gliseri, kao i testirenje čamca na vazdušni pogon- „airboats”.

Ugostiteljstvo je takođe sastavni deo delatnosti JP“Vojvodinašume“. Upravljamo  sa 16 objekata za pružanje usluga smeštaja i ishrane domaćih i inostranih lovaca turista.

U 16 objekata-lovačkim kućama na raspolaganju je korisnicima usluga 174 kreveta, u 75 soba.

Planirano je u 2020.godini otvaranje renovirane Lovačke  vila“Plavna“ koja će pružati usluge smeštaja, ishrane i drugih pratećih sadržaja, domaćim i inostranim lovcima-turistima.Objekat u periodu van lovne sezone će biti otvoren i namenjen korisnicima biciklističkog koridora Euro-velo 6, koji prolazi u neposrednoj blizini lovačke vile“Plavna“.Lovačka vila“Plavna“ bi bila otvorena tokom čitave godine . Ovo su samo neki od mnogobrojnih planova koje imamo u narednoj godini, a celokupan kolektiv javnog preduzeća aktivno učestvuje u njihovoj realizaciji“. , rekao je direktor, Roland Kokai.