Drvni sortimenti

//Drvni sortimenti
Drvni sortimenti2017-12-21T11:14:20+00:00

KOMERCIJALNI POSLOVI PO PITANJU PLASMANA DRVNIH SORTIMENATA

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ ima četiri šumska gazdinstva preko kojih se odvija proizvodnja i plasman drvnih sortimenata.

  • ŠG „Sremska Mitrovica“, Sremska Mitrovica
  • ŠG „Banat“ Pančevo
  • ŠG „Novi Sad“, Novi Sad
  • ŠG „Sombor“, Sombor

Plan proizvodnje drvnih sortimenata za 2016. godinu (m 3 ):

Rbr UKUPNA NETO MASA 547.198
TRUPCI F 98.021
1 Hrast 2.336
Jasen 344
Topola 95.341
Vrba  0
Ostalo  0
2 TRUPCI L i K 56.289
Hrast 1.165
Jasen 219
Topola 54.905
Vrba  0
Ostalo  0
3 TRUPCI I KL. 70.707
Hrast 4.077
Jasen 1.691
Topola 57.186
Vrba 4.075
OTL 598
OML 1.325
Ostali četinari 1.754
4 TRUPCI II KL. i III KL. 67.015
Hrast 14.823
Jasen 2.510
Topola 39.564
Vrba 3.177
OTL 2.049
OML 1.647
Ostali četinari 3.244
5 T.OBL.-TT.RUD.K.DRV.-OST 3.477
Lišćari 3.299
Četinari 177
6 TEHNIČKA OBLICA 6.296
Tvrdi lišćari 151
Meki lišćari 6.145
7 CELULOZA DR. ZA DRV. PLOČE 46.282
Tvrdi lišćari  0
Meki lišćari 30.591
Četinari 15.691
8 OGREVNO DRVO 199.111
Tvrdi lišćari 157.454
Meki lišćari-četinari 41.657