Drvni sortimenti

//Drvni sortimenti
Drvni sortimenti2017-12-21T11:14:20+00:00

KOMERCIJALNI POSLOVI PO PITANJU PLASMANA DRVNIH SORTIMENATA

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ ima četiri šumska gazdinstva preko kojih se odvija proizvodnja i plasman drvnih sortimenata.

  • ŠG „Sremska Mitrovica“, Sremska Mitrovica
  • ŠG „Banat“ Pančevo
  • ŠG „Novi Sad“, Novi Sad
  • ŠG „Sombor“, Sombor

Plan proizvodnje drvnih sortimenata za 2016. godinu (m 3 ):

RbrUKUPNA NETO MASA547.198
TRUPCI F98.021
1Hrast2.336
Jasen344
Topola95.341
Vrba 0
Ostalo 0
2TRUPCI L i K56.289
Hrast1.165
Jasen219
Topola54.905
Vrba 0
Ostalo 0
3TRUPCI I KL.70.707
Hrast4.077
Jasen1.691
Topola57.186
Vrba4.075
OTL598
OML1.325
Ostali četinari1.754
4TRUPCI II KL. i III KL.67.015
Hrast14.823
Jasen2.510
Topola39.564
Vrba3.177
OTL2.049
OML1.647
Ostali četinari3.244
5T.OBL.-TT.RUD.K.DRV.-OST3.477
Lišćari3.299
Četinari177
6TEHNIČKA OBLICA6.296
Tvrdi lišćari151
Meki lišćari6.145
7CELULOZA DR. ZA DRV. PLOČE46.282
Tvrdi lišćari 0
Meki lišćari30.591
Četinari15.691
8OGREVNO DRVO199.111
Tvrdi lišćari157.454
Meki lišćari-četinari41.657