POSETA DELEGACIJE ŠUMARSKIH PREDUZEĆA IZ MAĐARSKE – TEHNOLOGIJA DORADE ŽIRA CENTRALNA TEMA

2019-09-23T06:28:00+00:00септембар 23rd, 2019|

Predstavnici dva šumarska preduzeća iz Republike Mađarske boravili su u radnoj poseti JP „Vojvodinašume“ – Šumska uprava Morović. Tehnologija skupljanja, dorade i skladištenja žira bila je i centralna tema razgovora. U društvu direktora JP „Vojvodinašume“, Rolanda Kokaija, kao i izvršnog direktora za šumarstvo, ekologiju i razvoj, dr Marka Marinkovića, kao i ostalih predstavnika ŠU Morović, gosti su imali prilike da se na terenu upoznaju sa načinom rada kada je u pitanju ova semenska kultura.

Poznato je da je hrast kultura koja plodonosi na svakih nekoliko godina, tačnije na 3 do 5 godina ostvaruje se pun urod semena. Upravo u tim najplodonosnijim godinama žir se prikuplja, a onaj zadovoljavajućeg kvaliteta se privremeno skladišti. Termoterapija je proces kojem se žir podvrgava pre konačnog skladištenja kako bi se zaštitio od određenih  potencijalnih gljivičnih oboljenja. U našim hladnjačama kapaciteta 160 tona tako obrađen žir se skladišti i koristi u narednoj godini za pošumljavanje. Prilikom pošumljavanja koristi se oko 500 kg žira po hektaru.

Način pošumljavanja hrastovih šuma koje ujedno čine i najveći deo površine pod šumama koje se nalaze u ingirenciji ŠU Morović bio je takođe jedna od tema razgovora.  Sadnja semena jedini je način pošumljavanja u ŠU Morović, dok kolege na teritoriji Mađarske koriste kombinovani metod, i sadnju semena, ali i sadnju sadnica, što je takođe slučaj i u ostalim Šumskim gazdinstvima JP „Vojvodinašume“.

Kada je reč o samoj obnovi šuma, tehnike i načini se u Vojvodini i Mađarskoj ne razlikuju mnogo. Sprovodi se oplodna seča u 3 seka (pripremni, oplodni i završni sek), s tim da se sve češće praktikuje objedinjavanje pripremnog i oplodnog seka, tako da možemo reći da se oplodna seča sprovodi u 2 seka.

Predstavnici preduzeća „Kefag“ i „Mecsekerdo“ izrazili su veliko zadovoljstvo saradnjom koju imaju sa našim preduzećem. Prekogranična saradnja je veoma važna kada je reč o razmeni iskustava, a nama je izuzetna čast da ćemo, upravo na predstojećem Sajmu „LORIST“ imati priliku da ugostimo zamenika premijera Vlade Republike Mađarske, dr Semjen Zsolta.