POŠUMLJAVANJE U ŠU PLAVNA – DRAGOCENO UČEŠĆE UČENIKA SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA

2019-11-15T18:44:29+00:00новембар 15th, 2019|

Osnovna delatnost JP „Vojvodinašume“ jeste gajenje šuma i u skladu sa tim, pošumljavanje je  svakodnevni posao.

Hrast lužnjak zasejan je u gazdinskoj jedinici Cerik, odeljenje 5/1 i 5/2 u Šumskoj upravi Plavna i to za svega par sati, na 5 hektara, a za te potrebe utrošeno je 1500 kg semena. U ovoj akciji JP „Vojvodinašume“ imalo je dragocenu podršku učenika srednje Tehničke škole „Mileva Marić Ajnštajn“ – smer šumarski tehničak, kojima je ova aktivnost ujedno bila i sastavni deo stručne praktične nastave, ali, ne smemo zanemariti i podršku osnovaca iz privatne škole „Miroslav Mika Antić“.

Devedeset učesnika radne akcije  okupilo se na lokalitetu (Cerik, 5/1, 5/2), nedaleko od puta između naselja Bač-Bačko Novo Selo. Nakon upoznavanja sa lokacijom i kratkog uvodnog predavanja o pošumljavanju, podizanju šuma hrasta i praktičnih uputstava o setvi, pristupilo se radu. Formirane su tročlane ekipe koje su vršile setvu po unapred pripremljenim brazdama, pri čemu je jedna osoba vršila sejanje žira, a druge dve su zagrtale zemlju nad brazdom.

Inženjeri šumarstva iz Direkcije preduzeća, kao i iz Šumskog gazdinstva Novi Sad i Šumske uprave Plavna su takođe učestvovali u akciji, koordinirali je, ali i usmeravali rad volontera.

Zajedničkim radom, pre svega požrtvovanošću i motivisanošću učenika pošumljena je značajna površina.  Pri tom, utrošen je žir sakupljen na području ŠU Plavna, a deo semena je obezbeđen sa područja ŠU Klenak.

Svega nekoliko dana ranije, u Šumskom gazdinstvu Novi Sad, takođe je realizovana akcija pošumljavanja. Sejao se hrast lužnjak i cer u gazdinskoj jedinici Bođanska šuma u Šumskoj upravi Plavna. Zaposleni u Direkciji gazdinstva, kao i inzenjeri i tehničari iz Šumske uprave su se dobrovoljno prijavljivali za radnu akciju.

Uprkos obimnim uobičajenim obavezama zaposlenih odziv je bio izuzetan, te je ukupno 16 zaposlenih u JP „Vojvodinašume“ pošumilo 2,6 ha površine, a za setvu je korišćen žir iz gazdinske jedinice Ristovača.

Veoma važno je napomenuti i činjenicu da je seme hrasta lužnjaka, (ali i ostale sadnice), u ovoj fazi, zapravo jedan od osnovnih sastojaka ishrane divljači. Kako bi pošumljavanje bilo uspešno, a seme ostalo u zemlji, JP „Vojvodinašume“ dižu žičane ograde oko posejanih/zasađenih površina i to u visini od 2 do 3 metra, a u cilju sprečavanja divljači da seme/sadnice pojede i tako načini veliku štetu čitavom ekosistemu.