SEMINAR „ŠUMSKO INŽENJERSTVO 2019“ OKUPIO SVE NAJEMINENTNIJE PREDSTAVNIKE ŠUMARSKE STRUKE

2019-11-01T06:29:23+00:00октобар 30th, 2019|

Seminar pod nazivom „Šumsko inženjerstvo 2019“ održava se na Goču od 29. do 31. oktobra i to u Nastavnoj bazi Šumarskog fakulteta Goč.

Učešće na seminaru uzeli su predstavnici gotovo svih stručnih relevantnih institucija, ali i resornih Javnih preduzeća.

Predstavnici Uprava za šume, Komore inženjera šumarstva Srbije, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, JP „Srbijašume“, JP „Šume Goč“, JPŠ „Šume Republike Srpske“ IRPC, JP „Nacionalni park Kopaonik“ i JP „Vojvodinašume“ imali su prilike da čuju izlaganja o temama koje su trenutno u fokusu delovanja šumarske struke. Stanje šuma i šumske mehanizacije, kao i ekološki prihvatljive tehnologije u iskorišćavanju šuma samo su neke od sekvenci ovog trodnevnog seminara.

Četrnaest predstavnika JP „Vojvodinašume“ prisustvuje ovom seminaru.

Izlagač na temu „Stanje sektora korišćenja šuma i perspektive razvoja u JP „Vojvodinašume“ „, drugog dana seminara, bio je Milan Sučević, izvršni direktor za korišćenje šuma, mehanizaciju i bezbednost i zaštitu na radu u JP „Vojvodinašume“. Tom prilikom, između ostalog, Sučević je istakao i sledeće:

 

“ Radove u šumarstvu treba u što većoj meri mehanizovati, perspektiva je pre svega u nabavci što savremenije šumske mehanizacije. Jedan od najvećih problema je nedostatak radne snage ali, povećanjem plata i pojednostavljenjem procedure zapošljavanja i taj problem može u određenoj meri da se premosti.“

Ranko Sarić, ispred Šumskog gazdinstva „Banat“ Pančevo – JP „Vojvodinašume“ govorio je na temu „Proizvodnja sortimenata u zasadima topole“.

Na Goču je više od 50 predstavnika naučne i stručne zajednice  imalo priliku da da odgovore na neka od otvorenih pitanja vezanih za šumsko inženjerstvo, kao i da predstavi savremene trendove i izazove sa kojima se susreće šumarska struka.