SPROVEDENE VANREDNE KONTROLE RIBARSKIH PODRUČJA – ZAPLENJENO PREKO 8 KM ZABRANJENIH MREŽA

2020-07-06T13:35:46+00:00јул 6th, 2020|

U vreme zabrane stajaćih mrežarskih i samolovnih alata, u periodu od 01. aprila do 31. maja, kao i izvan perioda zabrane, do kraja juna 2020. godine, ribočuvarska služba JP „Vojvodinašume“ organizovala je vanredne kontrole ribarskih područja. Kontrole su organizovane na osnovu zaključaka sa sastanka Sektora za lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo koji je održan 21.maja ove godine. Fokus vanrednih akcija ribočuvarske službe u vreme zabrane stajaćih mrežarskih i samolovnih alata bili su delovi Ribarskog područja „Bačka“ i Ribarskog područja „Gornje Podunavlje“, dok su van perioda zabrane  kontroli  bila podložna i ostala ribarska područja koja koristi JP „Vojvodinašume“.

Akcije su izvršene od 27 – 28. maja 2020. godine na delu Dunava, od 1.367 do 1.297 km (RP Bačka), 28 – 29. maja 2020. godine, na delu Dunava, od 1.433 do 1.367 km (RP Gornje Podunavlje), 04 – 05. juna 2020. godine na delu Dunava, od 1.233 do 1.187 km (RP Srem), 11 – 12. juna 2020. godine, na delu Save, od 207 do 123 km i od 96 do 49 km (RP Srem), 18 – 19. juna 2020. godine na delu Dunava, od 1.112 do 1.075 km (RP Banat) i delu Dunava od 1.091 do 1.077 km (RP Labudovo okno), kao i 15 – 16. juna 2020. godine, 19 – 20. juna, 23 – 24.juna, 26 – 27. juna i 28 – 29. juna 2020. godine, na ribolovnim vodama oko Kovilja i Gardinovaca (RP Koviljsko-petrovaradinski rit).

U 10 vanrednih kontrola, u periodu od 25. maja do 30. juna tekuće godine, ukupno je realizovano 83 norma dana zaposlenih iz Sektora za lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo sa 33 čamca, pri čemu je zaplenjeno 238 zabranjenih mreža ukupne dužine od oko 8.450 m, 14 bubnjeva – vrški i 3 senkera. Napisana je i jedna prekršajna prijava licu koje je, vršeći protivpravne radnje na vodi, nanelo štetu ribljem fondu.