SVAKE GODINE JP „VOJVODINAŠUME“ IZGRADI OD 15 DO 20 KM ŠUMSKIH PUTEVA – BITAN OSLONAC ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA

2020-08-19T07:23:21+00:00август 19th, 2020|

Objekti koji su građeni kroz vekove predstavljaju merilo progresa, kao i kulturnog i tehničkog nivoa življenja tog perioda. Izgradnja saobraćajnica je i tada bila od krucijalne važnosti za razvoj naseljenih mesta.
Kopani su kanali i pravljene su brane da bi se omogućio brodski saobraćaj. Podizane su prve pruge, a šumski putevi su bili prve saobraćajnice do mnogih naselja.

Prema rečima izvršnog direktora za korišćenje šuma, mehanizaciju i bezbednost na radu JP „Vojvodinašume“, MSc Milana Sučevića, za ostvarivanje intenzivnog gazdovanja šumama, koje je karakterisano blagovremenom realizacijom planova gazdovanja (radovi na gajenju, zaštiti i korišćenju šuma), neophodna je dobra razvijenost šumskih komunikacija.
On ističe da razvijena putna mreža umnogome olakšava, ali i pojeftinjuje svaki vid rada u ovim područjima. Mreža tvrdih šumskih puteva pozitivno utiče na radove na korišćenju šuma (seča, privlačenje, prodaja drvnih sortimenata…), ali je i neophodna zbog pristupa teških mašina koje se koriste na poslovima uzgoja i zaštite šuma. Tvrdi šumsko- kamionski putevi važni su sa aspekta zaštite šuma od požara. Mreža šumskih puteva unapređuje funkcionisanje i ostalih privrednih delatnosti.

Kako navodi Sučević: „Samo dovoljno izgrađena mreža šumskih komunikacija predstavlja preduslov za racionalno, održivo i dugoročno gazdovanje šumama. Dovoljnom mrežom šumskih puteva smatra se ona mreža, koja će omogućiti gazdovanje tom šumom, a u cilju uspostavljanja održivog stanja šume i koja će, istovremeno, omogućiti ekonomski opravdano korišćenje šume. Godišnje se planira i izgradi od 15 do 20 km šumskih puteva. Najveći deo putne infrastrukture JP “Vojvodinašume” gradi sopstvenom mehanizacijom, dok za izgradnju znatno manjeg dela angažujemo izvođače radova“.

Do sada je na području kojim gazduje JP „Vojvodinašume“ izgrađeno preko 320 km šumskih puteva , od čega je, samo u poslednjih deset godina, izgrađeno preko 100 km.
Gazdinska jedinica „Vršački breg“ se posebno izdvaja u okviru JP „Vojvodinašume“, s obzirom da je reč o brdsko – šumskom području, koje je atipično za preostali deo površine kojom gazduje preduzeće. Samim tim, način izgradnje šumskih puteva razlikuje se u odnosu na način izgradnje u ravničarskom šumskom području. Put prikazan  u video materijalu izgrađen je u dužini od 3,6 km i on će u narednom periodu predstavljati bitan oslonac za gazdovanje šumama na Vršačkom bregu.

VIDEO LINK: IZGRADNJA ŠUMSKOG PUTA VRŠAČKI BREG