UKLONJENE INVAZIVNE VRSTE I AGRESIVNE ŽBUNASTE VEGETACIJE U SRP „OBEDSKA BARA“

2020-09-21T08:44:36+00:00септембар 21st, 2020|

Mladi istraživači Srbije u saradnji sa upravljačem Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, JP „Vojvodinašume“, inicirali su i organizovali volentersku akciju u ovom Specijalnom rezervatu. Akcija je održana 15.septembra 2020. godine, a podržali su je i predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kao i predstavnici Opštine Pećinci.
Radne aktivnosti su obuhvatile uklanjanje invazivne i agresivne žbunaste vegetacije sa vlažnih i šumskih staništa Obedske bare, posebno bagremca, pensilvanskog jasena i gledičije.


Područje na kome se radilo je Debela gora, lokalitet Ostojića bašta, u režimu zaštite trećeg stepena. Na ovom lokalitetu trenutno se radi na podizanju tradicionalne šumske kolibe, koja će imati turističku i edukativnu funkciju.
Na predmetnom području, volonteri su doprineli revitalizaciji depresija i vokova kroz uklanjanje suvišne vegetacije i sedimenta, otvaranje vidika i unapređenje vodnog režima.