„UVOD U NOVE ELEMENTE PLANIRANJA GAZDOVANJA ŠUMAMA I GIS“ – SEMINAR ODRŽAN NA GOČU

2019-11-20T06:51:09+00:00новембар 20th, 2019|

U Nastavno-naučnoj bazi „Goč“ Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u periodu  od 12. do 15. novembra 2019. godine, u organizaciji Komore inženjera šumarstva Srbije, održan je seminar iz oblasti planiranja gazdovanja šumama, pod nazivom „Uvod u nove elemente planiranja gazdovanja šumama i GIS“.

Na seminaru su aktivno učestvovali predstavnici četiri Šumska gazdinstva,kao i predstavnici Direkcije JP „Vojvodinašume“. Seminar o planiranju gazdovanja šumama je tradicionalan skup koji se na Goču održava svake godine i obrađuje jednu ili više aktuelnih tema.

Ove godine bio je posvećen problematici uvođenja koncepta gazdinskih tipova u planiranje, zatim primeni adaptivnog upravljanja u odnosu na klimatske promene i permanentnom učenju i edukaciji, a obrađene su i teme koje se odnose na proizvodne potencijale drvne biomase, evoluciju ciljeva gazdovanja šumama i primenu GIS tehnologije.

Na Goču je više od 100 predstavnika naučne i stručne zajednice  imalo priliku da razmeni mišljenja o aktuelnim temama iz oblasti planiranja gazdovanja šumama, ali i da se upozna sa inovacijama i unapređenjima u ovoj oblasti.