Javne nabavke

/Javne nabavke/
30. 12.
2021

SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA 2021. GOD. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
30. 12.
2021

Obuka radnika za pružanje prve pomoći 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
30. 12.
2021

Adaptacije i rekonstrukcije objekata II, rekonstrukcija krova u Šumskoj upravi Kupinovo i krova u Mašinskom parku mehanizacije Kupinovo 2021.g – (za ŠG Sremska Mitrovica)

Dokumentacija