Home2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

APEL JP ,,VOJVODINAŠUME“ – SPREČIMO ŠUMSKE POŽARE – SAČUVAJMO PLUĆA NAŠE PLANETE

Poznato je da preduzimanje preventivnih mera ima neprocenjivi značaj, a odgovorno ponašanje svakog pojedinca zauzima ključno mesto u strategiji sprovođenja zaštite od požara. Javno preduzeće „Vojvodinašume“ apeluje na građane da ne pale vatru  na otvorenom prostoru, ako mesto za to nije predviđeno, vidno obeleženo i propisno obezbeđeno. Nekontrolisano paljenje suve [...]

Poslednje vesti:

ŠUMSKOJ UPRAVI ,,VRŠAC“ DODELJENA JE POVELJA POKRETA GORANA SRBIJE

Nakon višegodišnje saradnje na aktivnostima pošumljavanja i obrazovanju mladih, Pokret gorana Srbije je ŠU „Vršac“ dodelio povelju povodom obeležavanja 60 godina rada Pokreta. Povelja predstavlja znak zahvalnosti za svu podršku koju su zaposleni ove uprave pružali Pokretu gorana u proteklom periodu.  Zahvalnost ide ka nekadašnjim i sadašnjim zaposlenima, istovremeno predstavlja [...]

SASTANAK PARTNERA LIFE WILDISLAND PROJEKTA

01. i 02.07.2022. god. održana je radionica o monitoringu i javna promocija projekta LIFE WILDisland u Parku prirode Kopački rit i Nacionalnom Parku Dunav Drava. Tokom prvog dana, održana je radionica o metodologiji sprovodjenja monitoringa socioekonomskih efekata projekta i usklađivanje upitnika za njegovo sprovođenje. Ovaj monitoring će se po prvi [...]

KVALITATIVNA PODELA STABALA U FOKUSU

U organizaciji komore inženjera šumarstva Srbije, 07.07.2022. godine je u ŠU “Morović” održano predavanje i obuka po projektu „Program aktivnosti za realizaciju godišnjeg programa stručnog usavršavanja“ za tematsku celinu 8 - Kvalitativna struktura drvnih sortimenata u sastojinama različitih uzgojnih oblika sa posebnim osvrtom na ostvarivanje maksimalnih finansijskih efekata. Predavanje je [...]

OPŠTINA OPOVO DODELILA MAJSKU NAGRADU NAŠEM KOLEGI RANKU SARIĆU

Ranko Sarić je zaposlen u ŠG „Banat“ – Pančevo na poziciji samostalni referent za gajenje i zaštitu šuma mekih lišćara, ali se pored redovih aktivnosti u preduzeću poslednjih sedam godina u slobodno vreme bavi i podizanjem drvoreda i poljozaštitnih pojaseva na području Opštine Opovo. Na osnovu inicijative i ličnog zalaganja, [...]

POTPISANI UGOVORI ZA SUFINANSIRANJE UNAPREĐIVANJA RASADNIČKE PROIZVODNJE I OTVORENOSTI ŠUMA

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu, u petak, 01.07.2022. godine, potpisani su ugovori koji se odnose na sufinansiranje unapređivanja rasadničke proizvodnje i otvorenosti šuma. Za nabavku rasadničke opreme, preduzeću je opredeljeno 13.776.321 dinara, ili 80 [...]

Sve vesti