Home2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

JP ,,VOJVODINAŠUME“ PARTNER U ORGANIZACIJI GODIŠNJE KONFERENCIJE EVROPSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA ( EFI ) ODRŽANE U NOVOM SADU

Institut za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine iz Novog Sada bio je organizator Godišnje konferencije Evropskog šumarskog instituta (eng. European Forest Institute - EFI) koja je održana od 20.-22.09.2023 g. u Novom Sadu. 2019. god. Institut za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine je zajedno sa Gradom Novim [...]

Poslednje vesti:

SANACIJA ŠTETA OD VETROLOMA I VETROIZVALA NA PODRUČJU JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN

Sredinom jula olujni vetar naneo je veliku štetu šumama na području kojim gazduje JP „Vojvodinašume“" Petrovaradin. Šteta je naneta u vidu vetroloma i vetroizvala na velikim površinama (1.300 ha potpuno devastirane šume), kao i na pojedinačnim stablima (15.000 hektara). Procenjuje se da je na navedenoj površini uništeno preko 450.000 [...]

TRANSLOKACIJA I SPAŠAVANJE RIBE I RIBLJE MLAĐI IZ RAZLIVA REKE DUNAV – SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE“ 02.08.2023.g.

JP ,,Vojvodinašume" je 02. 08. 2023. godine realizovalo drugu ovogodišnju akciju spašavanja ribe i riblje mlađi i to u razlivu (zaleđu), tj. plavnom području reke Dunav. Iz bara Apatinskog rita (bara na Ferencovoj proseci, bara u Staklari i Markova bara) na području SRP „Gornje Podunavlje“ riblja mlađ je prebačena [...]

TRANSLOKACIJA I SPAŠAVANJE RIBLJE MLAĐI IZ RAZLIVA REKE SAVE – RP ,,OBEDSKA BARA“

JP „Vojvodinašume“ je korisnik šest delova ribarskih područja „Srem“, „Banat“ i „Bačka“ na rekama Dunav, Sava i Studva i četiri ribarska područja u okviru zaštićenih područja u ukupnoj dužini od 395 km. Kao odgovoran korisnik najvećeg broja ribarskih područja na teritoriji AP Vojvodine, JP „Vojvodinašume“ će u skladu sa programima [...]

PROJEKAT – LIFE WILDISLANDS – JP ,,VOJVODINAŠUME“ I NABAVKA NOVE OPREME

Promocija opreme (bagera) nabavljenog u okviru projekta LIFE WILDISLANDS Datum: 17.07.2023 g; Mesto: Šumska uprava „Apatin“ JP ,,Vojvodinašume" su predstavile novu mašinu – bager, koji je nabavljen u okviru projekta LIFE WILDISLANDS. Tom prilikom, direktor JP ,,Vojvodinašume" Roland Kokai je naglasio: Projekat LIFE WILDISLANDS - Roland Kokai direktor JP,, [...]