Home2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

OTVARAJUĆA KONFERENCIJA PROJEKTA LIFE WILDISLAND – Transnacionalna zaštita ostrva na Dunavu kao model za evropske reke

Beč kao dunavska metropola bio je domaćin početka projekta LIFE WILDisland. Visoki predstavnici svih podunavskih zemalja potpisali su saopštenje na otvarajućoj konferenciji 10.05.2022. god. Ova neverovatna saradnja inspirisana je činjenicom da Dunav ima preko 900 ostrva koja čine koridor staništa od evropskog značaja i pružaju utočište karakterističnim životinjskim i biljnim [...]

Poslednje vesti:

ZBRINUT ORAO BELOREPAN PRONAĐEN U GJ TOPOLIK

21.04.2022 godine u SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ na lokalitetu Kozjak u GJ Topolik, radnici JP ,,Vojvodinašume" našli su orla belorepana u lošem stanju. Brzom reakcijom zaposlenih ŠU „Kovilj“, orao koji nije mogao da leti i izgledao je klonulo i kontuzovano, zbrinut je od strane kolega Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, nakon [...]

VANREDNA KONTROLA RIBARSKIH PODRUČJA ,,BANAT“ i ,,LABUDOVO OKNO“

Ribočuvarska služba JP „Vojvodinašume“ organizovala je vanrednu kontrolu ribarskih područja „Banat“ i „Gornje Podunavlje“ u noći između 20. i 21. 04. 2022. godine. Fokus vanredne akcije ribočuvarske službe bile su nedozvoljene aktivnosti u vreme stroge zabrane korišćenja samolovnih i stajaćih ribolovnih alata. U vanrednoj kontroli je učestvovalo 20 zaposlenih iz sektora za lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo sa 7 čamaca. Tom prilikom je zaplenjeno oko 50 komada mreža u dužini [...]

OBNOVA ŠUME, SEČA I NOVO POŠUMLJAVANJE – FORVARDER JOHN DEERE 1210G

Lokacija: Šumska uprava Klenak, Gazdinska Jedinica: „Jalija-leget - turijan“ odeljenje 15 Obnova šuma počinje sečom stabala, u ovom slučaju seča se vrši harvesterom - najsavremenijom multifunkcionalnom mašinom u šumarstvu. Dnevni kapacitet ove mašine  na seči i izradi iznosi 300m³, tj. može da zameni rad 15 sekača. Rad sa ovom mašinom [...]

VANREDNE KONTROLE RIBARSKIH PODRUČJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE JP ,,VOJVODINAŠUME“ ,,Sava-Dunav-Studva 2022″

”Sava-Dunav-Studva 2022” U vreme zabrane korišćenja stajaćih mrežarskih i samolovnih alata, u periodu od 01. aprila do 31. maja, kao i izvan perioda zabrane, do kraja juna 2022. godine, ribočuvarska služba JP „Vojvodinašume” organizovaće veliki broj vanrednih kontrola svih ribarskih područja na kojima je upravljač; Fokus vanrednih akcija ribočuvarske službe [...]

ZAVRŠNA KONFERENCIJA BIRDPROTECT PROJEKTA U BAJI (Mađarska)

30.03.2022. god u Baji je održana završna konferencija projekta „Birdprotect“. Konferenciju su organizovale  Državne šume “GEMENC CPLC.” (Baja, Mađarska). Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta, pri čemu su, JP „Vojvodinašume“, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad” i Državne šume Gemenc iz Baje (Mađarska), zajedničkim koordinisanim aktivnostima u protekloj godini izneli [...]

Sve vesti