Smederevska ada, Kovin

///Smederevska ada, Kovin
Smederevska ada, Kovin2018-02-14T11:59:25+00:00

Tipično podunavsko lovište, površine 1.600,76 ha.

Ustanovljeno na ostrvu-adi pre svega kao lovište barske divljači, koja se sa uspehom lovi  u periodu septembar-februar.

Osim barske divljači, prisutna je i divlja svinja čija je brojnost populacije, prilično nestabilna i zavisi pre svega od nivoa reke Dunav i režima plavljenja ostrva.